Strona Zespołu Doradczego w powiecie chodzieskim
28 września 2016

Gminno-powiatowe dożynki w Margoninie

Opracowanie: Janusz Marcinkowski • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
W niedzielę 4 września w Margoninie odbyły się gminno-powiatowe dożynki. Uroczystości dożynkowe zapoczątkowała Msza Święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Bogdana Wojtusia. Po uroczystym nabożeństwie w kościele pod wezwaniem św. Wojciecha w Margoninie ulicami miasta w stronę margonińskiego stadionu udał się dożynkowy korowód. Oficjalne obchody na terenie stadionu rozpoczęły się od obrzędu chleba w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Łany” Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania. Następnie Pani Grażyna Maciołek oraz Pan Tadeusz Leśko – starościna i starosta dożynek złożyli chleb na ręce starosty chodzieskiego Pana Juliana Hermaszczuka i burmistrza Margonina Pana Janusza Piechockiego. Podczas trwania uroczystości dożynkowych starosta Julian Hermaszczuk, wicestarosta Mirosław Juraszek oraz burmistrz Margonina Janusz Piechocki wręczyli statuetki Powiatowego Lidera Rolnictwa. Nagrodę otrzymały następujące…
Ostatnio zmieniany 28 września 2016
26 września 2016

Gospodarstwo rolne Państwa Wierońskich w plebiscycie „Superrolnik Wielkopolski 2016”

Opracowanie: Janusz Marcinkowski • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Elżbieta i Zenon Wierońscy z synem Łukaszem prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 91 ha. Gospodarstwo zajmuje się produkcją: żywca wołowego, zbóż, rzepaku ozimego , kukurydzy na ziarno. Produkcja żywca wołowego prowadzona jest w cyklu otwartym, pozyskuje i odchowuje się cielęta z zakupu. Stan młodego bydła opasowego wynosi ok. 60 sztuk, z tego corocznie sprzedaje się ok. 35 sztuk bukatów w wadze 700 kg. Produkcja roślinna to uprawa rzepaku ozimego na powierzchni 21 ha, pszenicy ozimej na powierzchni 35 ha, pszenżyta ozimego na powierzchni 6 ha, kukurydzy na ziarno na powierzchni 15 ha. Produkcje z TUZ z powierzchni 4,3 ha i jęczmienia z powierzchni 10 ha przeznacza się do produkcji żywca wołowego. Gatunki roślin są prowadzone według najnowszych osiągnięć technologicznych i dostosowane do potrzeb przemysłu i na paszę. Uzyskiwane plony są bardzo dobre, powyżej średniej w UE.…
Ostatnio zmieniany 26 września 2016
21 września 2016

Dożynki gminno-wiejskie w Budzyniu

Opracowanie: Anna Szafranek • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
W niedzielę 28 sierpnia 2016 r. odbyły się dożynki gminno-wiejskie w Budzyniu. Rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym. Po mszy świętej wyruszył korowód dożynkowy, który prowadzony przez orkiestrę dętą i zespół taneczny „Tolija” przemaszerował ulicami Budzynia na stadion sportowy. Wójt Gminy Marcin Sokołowski przywitał wszystkich gości i uczestników dożynek, i z rąk starostów dożynek pana Tomasza Grzeczka z Brzekińca i pani Haliny Moćko z Kąkolewa przyjął chleb dożynkowy, którym podzielił się z uczestnikami festynu. Po oficjalnym otwarciu rozpoczęły się występy artystyczne przy udziale orkiestry dętej, zespołu dziecięcego „Tolija” oraz młodzieży z Gminnego Ośrodka Kultury. Można było zwiedzać stoiska sołectw prezentujące potrawy regionalne i skosztować tych pysznych smakołyków. Najmłodszym umilały czas dmuchane zamki i karuzele. Odbył się także turniej…
Ostatnio zmieniany 21 września 2016
Każde gospodarstwo rolne uczestniczące w systemie PL FADN posiada określony typ rolniczy oraz klasę wielkości ekonomicznej. Obecnie w naszym powiecie prowadzone jest 61 książek rachunkowości rolnej. Klasyfikacja SO i typu rolniczego nie jest stała i co roku może ulec zmianie np.; przy zmianie profilu produkcji. Chcąc omówić typy i wielkości ekonomiczne musimy się trochę zatrzymać na podstawowych definicjach oraz wielkościach aby móc zrozumieć ideę podziału. OD 2010 roku Standardowa Nadwyżka Bezpośrednia ESU została zastąpiona Standardową Produkcją SO, która wyrażana jest w euro. W przypadku SO nie uwzględnia się dopłat do produkcji, a także kosztów bezpośrednich. Wyjątek stanowi wymiana stada w przypadku działalności produkcji zwierzęcej. Jest to średnia z 5…
Ostatnio zmieniany 12 grudnia 2016
Od czasu wejścia Polski do struktur Unii Europejskiej w powiecie chodzieskim prowadzimy rachunkowość rolną w 59 gospodarstwach rolnych. Początkowo było ich mniej jednak co roku następuje zwiększenie ich uczestnictwa. W podziale na gminy struktura ta przedstawia się następująco: gmina Chodzież 11 gospodarstw rolnych gmina Budzyń 16 gospodarstw rolnych gmina Szamocin 14 gospodarstw rolnych gmina Margonin 18 gospodarstw rolnych Opracowanie danego tematu opiera się wyłącznie na danych otrzymanych z Raportu Indywidualnego, który rolnicy otrzymują po zakończeniu roku obrachunkowego. Informacje zawarte w raporcie są ściśle tajne, jednak dla opracowań i publikacji próba 15 gospodarstw pozwala na omówienie danego wyniku. W związku z tym, iż w niektórych gminach rachunkowość rolna prowadzona…
30 czerwca 2016

Dni Pola 2016-nowe odmiany zbóż i rzepaku

Opracowanie: Janusz Marcinkowski-kierownik ZD Chodzież • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
W dniu 17 czerwca 2016 roku w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Nowej Wsi Ujskiej odbyły się - Dni Pola. Impreza zorganizowana przez Zespół Doradczy w powiecie chodzieskim i Zespół Doradczy w powiecie pilskim. DNI POLA od kilku lat cieszą się dużą popularnością wśród rolników. W imprezie brało udział około 40 rolników oraz doradcy WODR. Impreza rozpoczęła się od spotkania w Świetlicy Wiejskiej z przedstawicielem ZD Oceny Odmian Panem Janem Kroenke, który przedstawił działalność Zakładu Doświadczalnego w 2016 roku oraz gamę upraw (poletek) z nowymi zalecanymi odmianami zbóż jarych i ozimych. Następnie wszyscy zebrani rolnicy i doradcy udali się na poletka doświadczalne. Pan Jan Kroenke oprowadził grupy uczestników po…
Ostatnio zmieniany 30 czerwca 2016
29 czerwca 2016

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w gospodarstwie rolnym w powiecie chodzieskim

Opracowanie: Janusz Marcinkowski-kierownik ZD Chodzież • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
W dniu 23.06.2016 roku w Kąkolewicach gmina Budzyń na terenie Magazynu Wystawowego Polskiej Motoryzacji odbyła się impreza pod nazwą : „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego”. Na wstępie imprezy kierownik Zespołu Doradczego w Chodzieży Janusz Marcinkowski, powitał zaproszonych gości i uczestników imprezy oraz wygłosił referat nt. Ochrona ppoż. na terenach wiejskich województwa wielkopolskiego, bezpieczeństwa w domu i zagrodzie oraz istotnej roli Ochotniczych Straży Pożarnych, które funkcjonują bezpośrednio w otoczeniu pracy rolników. Następnie głos zabrał Starosta chodzieski Julian Hermaszczuk, który podziękował za zorganizowanie tej imprezy i życzył rolnikom bezpiecznych żniw i mniej wypadków w gospodarstwach rolnych.   Wśród zaproszonych gości uczestniczyli : Starosta chodzieski: Pan Julian Hermaszczuk, Wójt…
Ostatnio zmieniany 01 lipca 2016
28 czerwca 2016

Zaproszenie na pokaz strażacki

Opracowanie: Iwona Walkowiak
Ostatnio zmieniany 30 czerwca 2016
27 czerwca 2016

150-lecie kół gospodyń wiejskich

Opracowanie: Jadwiga Kądziołka • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
  W dniu 11.06. 2016 r. w Margoninie obchodzono uroczystość 150- lecie istnienia Kół Gospodyń Wiejskich oraz 35 rocznice zawiązania się Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Margoninie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Świętego Wojciecha w Margoninie . Następnie członkinie KGW z gminy Margonin i zaproszeni Goście udali się do Restauracji KOMFORT w Margoninie, gdzie obchodzono dalszą część uroczystości. Przewodnicząca Regionalnej Rady KGW Pani Jolanta Cieślik przywitała zaproszonych gości-Burmistrza UMiG-Margonin Pana Janusza Piechockiego, wice burmistrza – Łukasza Malczewskiego, Prezesa Spółdzielni Kółek Rolniczych w Margoninie – Jerzego Tobołe, Proboszcza naszej Parafii - Rafała Wnuka, Jadwigę Kądziołkę pracownika…
Ostatnio zmieniany 27 czerwca 2016