Strona Zespołu Doradczego w powiecie chodzieskim
Każde gospodarstwo rolne uczestniczące w systemie PL FADN posiada określony typ rolniczy oraz klasę wielkości ekonomicznej. Obecnie w naszym powiecie prowadzone jest 61 książek rachunkowości rolnej. Klasyfikacja SO i typu rolniczego nie jest stała i co roku może ulec zmianie np.; przy zmianie profilu produkcji. Chcąc omówić typy i wielkości ekonomiczne musimy się trochę zatrzymać na podstawowych definicjach oraz wielkościach aby móc zrozumieć ideę podziału. OD 2010 roku Standardowa Nadwyżka Bezpośrednia ESU została zastąpiona Standardową Produkcją SO, która wyrażana jest w euro. W przypadku SO nie uwzględnia się dopłat do produkcji, a także kosztów bezpośrednich. Wyjątek stanowi wymiana stada w przypadku działalności produkcji zwierzęcej. Jest to średnia z 5…
Ostatnio zmieniany 12 grudnia 2016
Od czasu wejścia Polski do struktur Unii Europejskiej w powiecie chodzieskim prowadzimy rachunkowość rolną w 59 gospodarstwach rolnych. Początkowo było ich mniej jednak co roku następuje zwiększenie ich uczestnictwa. W podziale na gminy struktura ta przedstawia się następująco: gmina Chodzież 11 gospodarstw rolnych gmina Budzyń 16 gospodarstw rolnych gmina Szamocin 14 gospodarstw rolnych gmina Margonin 18 gospodarstw rolnych Opracowanie danego tematu opiera się wyłącznie na danych otrzymanych z Raportu Indywidualnego, który rolnicy otrzymują po zakończeniu roku obrachunkowego. Informacje zawarte w raporcie są ściśle tajne, jednak dla opracowań i publikacji próba 15 gospodarstw pozwala na omówienie danego wyniku. W związku z tym, iż w niektórych gminach rachunkowość rolna prowadzona…
30 czerwca 2016

Dni Pola 2016-nowe odmiany zbóż i rzepaku

Opracowanie: Janusz Marcinkowski-kierownik ZD Chodzież • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
W dniu 17 czerwca 2016 roku w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Nowej Wsi Ujskiej odbyły się - Dni Pola. Impreza zorganizowana przez Zespół Doradczy w powiecie chodzieskim i Zespół Doradczy w powiecie pilskim. DNI POLA od kilku lat cieszą się dużą popularnością wśród rolników. W imprezie brało udział około 40 rolników oraz doradcy WODR. Impreza rozpoczęła się od spotkania w Świetlicy Wiejskiej z przedstawicielem ZD Oceny Odmian Panem Janem Kroenke, który przedstawił działalność Zakładu Doświadczalnego w 2016 roku oraz gamę upraw (poletek) z nowymi zalecanymi odmianami zbóż jarych i ozimych. Następnie wszyscy zebrani rolnicy i doradcy udali się na poletka doświadczalne. Pan Jan Kroenke oprowadził grupy uczestników po…
Ostatnio zmieniany 30 czerwca 2016
29 czerwca 2016

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w gospodarstwie rolnym w powiecie chodzieskim

Opracowanie: Janusz Marcinkowski-kierownik ZD Chodzież • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
W dniu 23.06.2016 roku w Kąkolewicach gmina Budzyń na terenie Magazynu Wystawowego Polskiej Motoryzacji odbyła się impreza pod nazwą : „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego”. Na wstępie imprezy kierownik Zespołu Doradczego w Chodzieży Janusz Marcinkowski, powitał zaproszonych gości i uczestników imprezy oraz wygłosił referat nt. Ochrona ppoż. na terenach wiejskich województwa wielkopolskiego, bezpieczeństwa w domu i zagrodzie oraz istotnej roli Ochotniczych Straży Pożarnych, które funkcjonują bezpośrednio w otoczeniu pracy rolników. Następnie głos zabrał Starosta chodzieski Julian Hermaszczuk, który podziękował za zorganizowanie tej imprezy i życzył rolnikom bezpiecznych żniw i mniej wypadków w gospodarstwach rolnych.   Wśród zaproszonych gości uczestniczyli : Starosta chodzieski: Pan Julian Hermaszczuk, Wójt…
Ostatnio zmieniany 01 lipca 2016
28 czerwca 2016

Zaproszenie na pokaz strażacki

Opracowanie: Iwona Walkowiak
Ostatnio zmieniany 30 czerwca 2016
27 czerwca 2016

150-lecie kół gospodyń wiejskich

Opracowanie: Jadwiga Kądziołka • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
  W dniu 11.06. 2016 r. w Margoninie obchodzono uroczystość 150- lecie istnienia Kół Gospodyń Wiejskich oraz 35 rocznice zawiązania się Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Margoninie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Świętego Wojciecha w Margoninie . Następnie członkinie KGW z gminy Margonin i zaproszeni Goście udali się do Restauracji KOMFORT w Margoninie, gdzie obchodzono dalszą część uroczystości. Przewodnicząca Regionalnej Rady KGW Pani Jolanta Cieślik przywitała zaproszonych gości-Burmistrza UMiG-Margonin Pana Janusza Piechockiego, wice burmistrza – Łukasza Malczewskiego, Prezesa Spółdzielni Kółek Rolniczych w Margoninie – Jerzego Tobołe, Proboszcza naszej Parafii - Rafała Wnuka, Jadwigę Kądziołkę pracownika…
Ostatnio zmieniany 27 czerwca 2016
19 maja 2016

Produkty lokalne podczas pokazów lotniczych

Opracowanie: Jadwiga Kądziołka • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
Święto 3 MAJA zorganizowane dla mieszkańców gminy Margonin na Stadionie Miejskim przyciągnęły tłumy ludzi, nie tylko z naszej gminy ale również z gmin ościennych. Powodem ciągnącego na stadion chodnikami tłumu ludzi oraz wolno przesuwającymi się ogromem aut był „POKAZ AKROBACJI LOTNICZEJ” wraz z jego oprawą. To on jak i sprzyjająca aura spowodowała natłok tysięcy ludzi   w naszej gminie. Przygotowane zostały różne atrakcje między innymi: Przelot helikopterem, występy dzieci z Przedszkola Samorządowego, pokazy tańca dzieci gimnazjalnych, śpiewy Margonińskiego Chóru ,,CANTATA’’ połączonego z UTW , wszelkie stoiska z różnymi atrakcjami typu zamki dmuchane, zabawki, wystawki prac ręcznych. I tym razem nie zabrakło Pań z Kół Gospodyń Wiejskich gminy Margonin, które…
Ostatnio zmieniany 28 czerwca 2016
30 marca 2016

Stół wielkanocny

Opracowanie: Jadwiga Kądziołka • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
To już tradycja w naszej gminie. Po raz kolejny Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Margonin przygotowały w dniu 22 marca Tradycyjny Stół Wielkanocny. Na tę okoliczność Przewodnicząca Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich Pani Jolanta Cieślik powitała zaproszonych gości z-ce Burmistrza Miasta I Gminy Margonin Pana Łukasza Malczewskiego, Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Margonin Pana Piotra Ścibure, Prezesa Spółdzielni Kółek Rolniczych w Margoninie Pana Jerzego Tobołe, Proboszcza tutejszej Parafii Rafała Wnuka oraz przedstawicielki poszczególnych Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Margonin. Jak tradycja nasza przedstawia na stołach królowała-gotowana szynka, biała kiełbasa, galarety, sałatka, jajka z majonezem, jajka faszerowane, żurek. Przygotowane zostały również słodkości m.in.. Baby gotowane i drożdżowe,…
Ostatnio zmieniany 28 czerwca 2016
24 marca 2016

Szkolenie informacyjne na temat „Wdrażania Działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Opracowanie: Jadwiga Kądziołka • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
W Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Margoninie w dniu 07.03.2016 r. zorganizowane zostało szkolenie dla rolników z gminy Margonin. Tematami szkoleń były mi. Wybrane działania PROW 2014 – 2020. Dopłaty bezpośrednie, które omówił przedstawiciel ARiMR Mariusz Prukała. Miesiąc marzec  czyli 31.03.2016 jest również początkiem składania wniosków z działania Inwestycje w środki trwałe ,,Modernizacja  gospodarstw rolnych” dlatego następnym tematem było zasady  i warunki jakie należy spełnić przy ubieganiu się o dofinansowania z działania – Modernizacja gospodarstw rolnych. Był również wykład specjalistyczny z tematu,, Dywersyfikacja gospodarstw rolnych w kierunku działalności nierolniczej w tym zmiany jakie są przy sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych z gospodarstwa w świetle nowych przepisów prawnych. Wyżej wymieniony temat przedstawiła specjalista branżowy…
Ostatnio zmieniany 28 czerwca 2016