Strona Zespołu Doradczego w powiecie chodzieskim
06 lutego 2017

Pielęgnacja i cięcie winorośli

Opracowanie: Kądziołka Jadwiga • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
W Polsce winorośl znana jest od dawna, jednak uprawa jej na naszym terenie prowadzona jest amatorsko – w ogródkach przydomowych i na działkach. Klimat nasz nie sprzyja winoroślą, przed mrozami musimy je zabezpieczać, a w niekorzystnych chłodnych latach owoce są zbyt kwaśne. Na naszych terenach należy sadzić odmiany bardzo wczesne dojrzewające w sierpniu – początek września. Winorośl nie ma dużych wymagań glebowych, w zasadzie rośnie na każdej byle nie na podmokłej czy kwaśnej. Lubi stanowiska słoneczne i zaciszne. Najlepszy plon i smak owoców jest posadzeniu ich na ścianach południowych budynku, które dają osłonę przed zimnymi wiatrami a ciepło ścian ma wpływ na smak owoców. W uprawie amatorskiej należy zasilać…
Ostatnio zmieniany 06 lutego 2017
25 stycznia 2017

Zaproszenie na spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi w Margoninie

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
22 grudnia 2016

Nowa obora

Opracowanie: Krzysztof Leszczyński • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
Gospodarstwo państwa Kosickich znajduje się na terenie gminy Chodzież w miejscowości Milcz. Obecnie pan Rajmund wraz synem Rafałem gospodarują na powierzchni 63,76 ha UR, z tego 45,39 ha zajmują trwałe użytki zielone. Głównym kierunkiem produkcji jest produkcja mleka krowiego, gdzie dodatkowo również zajmują się chowem młodego bydła opasowego. Roczna sprzedaż mleka wynosi 170 000 l, a sprzedaż bydła w ciągu roku to 20 sztuk. Projektowane przedsięwzięcie polegało na budowie obory wraz ze zbiornikiem na gnojówkę i płytą obornikową dla młodego bydła. Budynek będący przedmiotem inwestycji służy jako odchowalnia dla sztuk, które mają być przeznaczone do remontu stada krów mlecznych oraz dla sztuk przeznaczonych do opasu. Obiekt, który może pomieścić…
Ostatnio zmieniany 22 grudnia 2016
21 grudnia 2016

Schładzanie mleka

Opracowanie: Andrzej Piętka • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
Mleko jest produktem naturalnym pozyskiwanym w procesie dojenia krów. Stanowi bardzo ważny surowiec dla przemysłu mleczarskiego, producenta przetworów mlecznych, oraz daje wymierne korzyści ekonomiczne dla hodowcy. Przydatność mleka jako surowca, oraz osiągane efekty ekonomiczne zależą od jego jakości. Jednym z czynników wpływających na jakość jest jego odpowiednie schłodzenie. Mleko pozyskiwane od zdrowych krów bezpośrednio po doju zawiera przeciętnie od kilkuset do ok.10 tyś komórek bakterii w 1 ml. Na to czy ta wartość się utrzyma i jak będzie wyglądała ostateczne uzależniona będzie od całego wyposażenia obory, które ma kontakt z pozyskiwanym surowcem. Dopuszczalna liczba komórek bakterii w 1ml mleka przyjmowanego do skupu wynosi 100 tyś. Przekroczenie tego progu będzie…
20 grudnia 2016

Święta tuż, tuż

Opracowanie: Anna Szafranek • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
Na tydzień przed Świętami Bożego Narodzenia tj. 18 grudnia br. w niedzielę odbyło się, w Budzyniu Spotkanie Bożonarodzeniowe, zorganizowane przez Pana Wójta Gminy, przy znacznym udziale Dziennego Domu Pomocy Społecznej, oraz organizacji samorządowych. Miejscem imprezy był rynek przed kościołem . Imprezę świąteczną rozpoczął pan Wójt podkreślając,że już po raz trzeci jest organizowane Spotkanie Bożonarodzeniowe, i widzi coraz większe zainteresowanie tą imprezą, która zaczyna wpisywać się w tradycję gminy Budzyń . Przy kolędach zaprezentowanych przez Budzyńską Orkiestrę Dęta i młodych wokalistów z Gminnego Ośrodka Kultury, można było skosztować m.in. smażonego karpia, pierogi z kapustą i grzybami, kapustę kwaszoną z grzybami, paszteciki grzybowe. Smakosze słodkości mogli poczęstować się struclą, makowcem, piernikiem, miodowcem…
15 grudnia 2016

Amortyzacja mały czy duży wydatek – wybór zależy od ciebie

Opracowanie: Iwona Walkowiak
Przedstawiony artykuł oparty jest na analizie własnej gospodarstw rolnych z powiatu chodzieskiego. Przedstawia on próbę dwudziestu losowo wybranych gospodarstw uczestniczących w systemie PL FADN. Pomocnym narzędziem do opracowania danych był raport indywidualny za 2015 r. Zanim omówione zostaną wyniki uzyskane w badaniu należy zrozumieć pojęcia takie jak: amortyzacja, produkcja ogółem, oraz wskaźnik % amortyzacji. Amortyzacja jest to zmniejszenie wartości aktywów trwałych spowodowane zużyciem fizycznym i „moralnym”, czyli koszt zużycia rzeczowych składników majątku trwałego w ciągu roku. Produkcja ogółem to całkowite przychody (wpływy skorygowane o zapasy z początku i końca roku) powiększone o wartość produktów przekazanych na zewnątrz (rodzina, pracownicy najemni) i pomniejszone o koszty zakupu zwierząt, produktów zwierzęcych i pozostałych produktów…
Ostatnio zmieniany 15 grudnia 2016
13 grudnia 2016

Zespół „Tolija” wizytówką gminy Budzyń

Opracowanie: Anna Szafranek • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
Budzyń to wieś znajdująca się w powiecie chodzieskim. Należy do jednych z największych wsi w Wielkopolsce. Na uwagę zasługuje nie tylko ze względu na ciekawą i bogatą historię, lecz przede wszystkim ze względu na działalność kulturalną w rejonie. Życie kulturalne Budzynia koncentruje się wokół Gminnego Ośrodka Kultury, w którym to prężnie funkcjonuje wiele sekcji kulturalnych. Należą do nich między innymi: Orkiestra Dęta, Kapela Podwórkowa „Kombinatorzy”, Chór Seniora „Złoty liść”, Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Tolija”, zajęcia wokalne oraz zajęcia szachowe. Do największych osiągnięć można zaliczyć zwycięstwo Jakuba Herforta w programie TV „Mam talent” czy występ Kapeli Podwórkowej „Kombinatorzy” przed papieżem Benedyktem XVI. Tutaj też pierwsze ważne kroki stawia dziecięcy…
Ostatnio zmieniany 14 grudnia 2016
12 grudnia 2016

Zakończenie sezonu szkoleniowego na gminie Szamocin w 2016 roku

Opracowanie: Andrzej Piętka • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
W dniu 15 listopada 2016 roku w Szamocińskim Ośrodku Kultury odbyły się wykłady dla rolników z gminy Szamocin. Na szkolenie został zaproszony Pan Bartosz Szumiński przedstawiciel Banku BGŻ w Chodzieży, który omówił temat,, Kredyty inwestycyjne w rolnictwie”. Zapoznał rolników z wysokością oprocentowania poszczególnych linii kredytowych, prowizją dla poszczególnych kredytów oraz okresem spłaty i okresem karencji. W drugiej części wykładów omówiono temat kolczykowania i rejestracji trzody chlewnej na podstawie nowych przepisów z dnia 18 października br. Zaprezentowano również rolnikom film o afrykańskim pomorze świń rekomendowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. W filmie ciekawie przedstawiono sposób rozprzestrzeniania się epidemii pomoru, jak również etapy postępowania w likwidacji ognisk. Podczas omawianych wykładów…
12 grudnia 2016

Racjonalne żywienie i odchów cieląt

Opracowanie: Andrzej Piętka • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
Od 23 marca do 22 września 2016 roku w gospodarstwie Pana Józefa Walczaka zamieszkałego w Sokolcu na terenie gminy Szamocin prowadzona była demonstracja zwierzęca z tematu „Racjonalne żywienie i odchów cieląt”. Głównym kierunkiem produkcji w gospodarstwie jest chów bydła mlecznego i opasowego. Urodzone cielęta po odchowaniu stanowią uzupełnienie stada krów mlecznych i opasów. Demonstracja obejmowała żywienie i odchów cieląt w ilości 5 szt. od urodzenia do 180 dnia życia. Na ten okres ustalono dawkę żywieniową, która przedstawiała się następująco: Przez pierwsze 6 dni cielęta żywione były siarą, następnie do 40 dnia roztwór mleka w proszku. Od 10 dnia cielęta otrzymywały mieszankę treściwą prestarter, a następnie mieszankę CJ aż do końca demonstracji.…