21 lutego 2017

BHP w gospodarstwie rolnym.

Opracowanie: Krzysztof Leszczyński • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
W dniu 08 lutego 2017 roku w Urzędzie Gminy w Chodzieży odbyło się spotkanie z rolnikami dotyczące ważnego tematu jakim jest Bezpieczeństwo   i Higiena Pracy w rolnictwie. Praca w gospodarstwie rolnym to nie tylko ciężkie, ale także niebezpieczne zajęcie. Stanowiskiem pracy jest całe gospodarstwo, a rolnik wykonuje wiele prac niezwiązanych typowo z rolnictwem(m. in. naprawa maszyn, instalacji elektrycznych itp.). Nienormowany czas pracy, gdzie dość często potrzebny jest pośpiech wpływa negatywnie na to, że w rolnictwie wypadki zdarzają się znacznie częściej niż w innych działach gospodarki. Tematykę tą przybliżył pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy z Piły pan Zbigniew Ćwikła. Prowadzący zwrócił uwagę na to, że względu na nagminne wypadki…
Ostatnio zmieniany 21 lutego 2017
06 lutego 2017

Epidemia ptasiej grypy –posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Chodzieży

Opracowanie: kierownik Janusz Marcinkowski • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
W związku z zagrożeniem epidemią ptasiej grypy, starosta Julian Hermaszczuk zwołał we wtorek posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży zebrali się przedstawiciele samorządów oraz instytucji działających na terenie powiatu.  Podczas posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego, o zagrożeniach związanych z wirusem H5N8 oraz niezbędnych środkach bezpieczeństwa opowiadała Powiatowy Lekarz Weterynarii, Iwona Juraszek. Omówiono też procedury, konieczne do zastosowania w razie wystąpienia ogniska grypy. Starosta Julian Hermaszczuk i jego zastępca Mirosław Juraszek stwierdzili, że przepisy to jedno, a realne zagrożenie może wywołać nieprzewidziane sytuacje, dlatego warto zwrócić się o zorganizowanie odpowiednich ćwiczeń i przeszkolenia na szczeblu wojewódzkim. W opublikowanym komunikacie Wielkopolski…
06 lutego 2017

Inauguracja szkoleń w powiecie chodzieskim

Opracowanie: kierownik Janusz Marcinkowski • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
  W dniu 26 stycznia 2016 roku w Domu Kultury w Budzyniu oficjalnie rozpoczęto inaugurację szkoleń w powiecie chodzieskim. Przeprowadzono 3 wykłady dla rolników. Pierwszym wykładowcą był kierownik PZDR w powiecie chodzieskim Janusz Marcinkowski, który omówił obowiązujące przed wiekami oraz aktualne regulacje prawne związane z ochroną zwierząt, zapewnieniem dobrostanu zwierząt i konsekwencjami wynikającymi z ich nieprzestrzegania. Podkreślał w wykładzie zwierzę nie ma i nie może mieć żadnych praw, nie ma nawet prawa do opieki i ochrony ze strony człowieka, człowiek ma jednak obowiązek mu taką opiekę i ochronę zapewnić. Następnym wykładowcą były Panie z PIW z lekarzem powiatowym Iwoną Juraszek na czele które przedstawiły zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru…
06 lutego 2017

Pielęgnacja i cięcie winorośli

Opracowanie: Kądziołka Jadwiga • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
W Polsce winorośl znana jest od dawna, jednak uprawa jej na naszym terenie prowadzona jest amatorsko – w ogródkach przydomowych i na działkach. Klimat nasz nie sprzyja winoroślą, przed mrozami musimy je zabezpieczać, a w niekorzystnych chłodnych latach owoce są zbyt kwaśne. Na naszych terenach należy sadzić odmiany bardzo wczesne dojrzewające w sierpniu – początek września. Winorośl nie ma dużych wymagań glebowych, w zasadzie rośnie na każdej byle nie na podmokłej czy kwaśnej. Lubi stanowiska słoneczne i zaciszne. Najlepszy plon i smak owoców jest posadzeniu ich na ścianach południowych budynku, które dają osłonę przed zimnymi wiatrami a ciepło ścian ma wpływ na smak owoców. W uprawie amatorskiej należy zasilać…
Ostatnio zmieniany 06 lutego 2017
25 stycznia 2017

Zaproszenie na spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi w Margoninie

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
22 grudnia 2016

Nowa obora

Opracowanie: Krzysztof Leszczyński • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
Gospodarstwo państwa Kosickich znajduje się na terenie gminy Chodzież w miejscowości Milcz. Obecnie pan Rajmund wraz synem Rafałem gospodarują na powierzchni 63,76 ha UR, z tego 45,39 ha zajmują trwałe użytki zielone. Głównym kierunkiem produkcji jest produkcja mleka krowiego, gdzie dodatkowo również zajmują się chowem młodego bydła opasowego. Roczna sprzedaż mleka wynosi 170 000 l, a sprzedaż bydła w ciągu roku to 20 sztuk. Projektowane przedsięwzięcie polegało na budowie obory wraz ze zbiornikiem na gnojówkę i płytą obornikową dla młodego bydła. Budynek będący przedmiotem inwestycji służy jako odchowalnia dla sztuk, które mają być przeznaczone do remontu stada krów mlecznych oraz dla sztuk przeznaczonych do opasu. Obiekt, który może pomieścić…
Ostatnio zmieniany 22 grudnia 2016
21 grudnia 2016

Schładzanie mleka

Opracowanie: Andrzej Piętka • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
Mleko jest produktem naturalnym pozyskiwanym w procesie dojenia krów. Stanowi bardzo ważny surowiec dla przemysłu mleczarskiego, producenta przetworów mlecznych, oraz daje wymierne korzyści ekonomiczne dla hodowcy. Przydatność mleka jako surowca, oraz osiągane efekty ekonomiczne zależą od jego jakości. Jednym z czynników wpływających na jakość jest jego odpowiednie schłodzenie. Mleko pozyskiwane od zdrowych krów bezpośrednio po doju zawiera przeciętnie od kilkuset do ok.10 tyś komórek bakterii w 1 ml. Na to czy ta wartość się utrzyma i jak będzie wyglądała ostateczne uzależniona będzie od całego wyposażenia obory, które ma kontakt z pozyskiwanym surowcem. Dopuszczalna liczba komórek bakterii w 1ml mleka przyjmowanego do skupu wynosi 100 tyś. Przekroczenie tego progu będzie…
20 grudnia 2016

Święta tuż, tuż

Opracowanie: Anna Szafranek • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
Na tydzień przed Świętami Bożego Narodzenia tj. 18 grudnia br. w niedzielę odbyło się, w Budzyniu Spotkanie Bożonarodzeniowe, zorganizowane przez Pana Wójta Gminy, przy znacznym udziale Dziennego Domu Pomocy Społecznej, oraz organizacji samorządowych. Miejscem imprezy był rynek przed kościołem . Imprezę świąteczną rozpoczął pan Wójt podkreślając,że już po raz trzeci jest organizowane Spotkanie Bożonarodzeniowe, i widzi coraz większe zainteresowanie tą imprezą, która zaczyna wpisywać się w tradycję gminy Budzyń . Przy kolędach zaprezentowanych przez Budzyńską Orkiestrę Dęta i młodych wokalistów z Gminnego Ośrodka Kultury, można było skosztować m.in. smażonego karpia, pierogi z kapustą i grzybami, kapustę kwaszoną z grzybami, paszteciki grzybowe. Smakosze słodkości mogli poczęstować się struclą, makowcem, piernikiem, miodowcem…
15 grudnia 2016

Amortyzacja mały czy duży wydatek – wybór zależy od ciebie

Opracowanie: Iwona Walkowiak
Przedstawiony artykuł oparty jest na analizie własnej gospodarstw rolnych z powiatu chodzieskiego. Przedstawia on próbę dwudziestu losowo wybranych gospodarstw uczestniczących w systemie PL FADN. Pomocnym narzędziem do opracowania danych był raport indywidualny za 2015 r. Zanim omówione zostaną wyniki uzyskane w badaniu należy zrozumieć pojęcia takie jak: amortyzacja, produkcja ogółem, oraz wskaźnik % amortyzacji. Amortyzacja jest to zmniejszenie wartości aktywów trwałych spowodowane zużyciem fizycznym i „moralnym”, czyli koszt zużycia rzeczowych składników majątku trwałego w ciągu roku. Produkcja ogółem to całkowite przychody (wpływy skorygowane o zapasy z początku i końca roku) powiększone o wartość produktów przekazanych na zewnątrz (rodzina, pracownicy najemni) i pomniejszone o koszty zakupu zwierząt, produktów zwierzęcych i pozostałych produktów…
Ostatnio zmieniany 15 grudnia 2016