13 kwietnia 2017

Wielkopolska na obszarach OSN.

Opracowanie: Anna Szafranek • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
Oceń ten artykuł
(12 głosów)

Od 1 marca 2017 roku obowiązuje Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie określenia w regionie wodnym Środkowej Odry wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć.

Natomiast od 14 marca 2017 roku obowiązuje Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu sprawie określenia w regionie wodnym Warty wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć.

Rozporządzenia te praktycznie ustanawiają obszar Wielkopolski jako tzw. OSN .

Obecnie dla nowych obszarów nie ma programu działań i nie ma ustalonych wymogów. Rolnicy, którzy już wcześniej znaleźli się na obszarach OSN musieli między innymi przestrzegać okresu nawożenia nawozami naturalnymi. Na grunty orne nawóz naturalny w postaci stałej i płynnej mógł być stosowany od 1 marca–15 listopada, na łąki trwałe nawóz naturalny stały od 1 marca – 30 listopada, na pastwiska trwałe nawóz naturalny stały od 1 marca– 15 kwietnia i od 15 października – 30 listopada, nawozy płynne od 1 marca – 15 sierpnia, dla użytkowania zmiennego (kośno-pastwiskowe i wypas kwaterowy) tylko nawozy płynne do 85 kg N/ha/rok bezpośrednio po pokosie i wypasie, ale nie później niż do 15 sierpnia.

Nawozy mineralne rolnicy mogli wysiewać od 1 marca do 15 listopada na grunty orne z wyjątkiem producentów buraka cukrowego i kukurydzy, którzy zawarli umowę kontraktacyjną na ich dostawę po 15 listopada. Dla łąk i pastwisk trwałych obowiązywał termin od 1 marca–15 sierpnia.

Ponadto gospodarstwa posiadające powierzchnię powyżej 100 ha były zobowiązane do corocznego opracowania planu nawozowego i bilansu azotu oraz do prowadzenia karty dokumentacyjnej pola. Gospodarstwa poniżej 100 ha obowiązywał załącznik nr 5, w którym są przedstawione maksymalne dawki nawożenia azotem dla upraw w plonie głównym N w kg / ha składnika działającego.

Jaki będzie nowy program działań okaże się niedługo gdyż obecnie trwają prace nad jego opracowaniem.

Czytany 692 razy