Strona Zespołu Doradczego w powiecie chodzieskim
12 grudnia 2017

Produkcja żywca wołowego alternatywą dla produkcji mleka.

Opracowanie: Andrzej Piętka • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
W Polsce co roku odnotowuje się coraz mniejszą liczbę gospodarstw zajmującą się chowem bydła mlecznego i produkcją mleka. Obecnie jest ich około 270tyś. Największy spadek występuje w gospodarstwach utrzymujących od kilku do kilkunastu krów i posiadających niewielką powierzchnię paszową. Produkcja mleka w tych gospodarstwach staje się nieopłacalna ze względu na wysoką pracochłonność, wysokie koszty produkcji, wysokie koszty inwestycji i modernizacji oraz ograniczenie możliwości powiększenia stada. Alternatywą dla produkcji mleka może być chów bydła opasowego, który pozwala na niższe koszty produkcji, wykorzystanie istniejących budynków inwentarskich, maszyn i urządzeń do przygotowywania pasz, skarmiania pasz gorszej jakości. Ceny na rykach skupu charakteryzują się niewielkimi spadkami. Chów bydła opasowego może…
Ostatnio zmieniany 12 grudnia 2017
12 grudnia 2017

Produkcja mięsa na użytek własny.

Opracowanie: Andrzej Piętka • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
Wielu rolników preferuje do spożycia mięso pochodzące z własnego gospodarstwa. Szczególnie w okresie przedświątecznym nasila się ubój w gospodarstwach rolniczych. Jest on legalny, ale na użytek własny. Ubój gospodarczy reguluje Rozporządzenie MR i RW  z dnia 21 października 2010 r z p. zm w sprawie wymogów weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny. Ubojowi  gospodarczemu podlegają: - owce - kozy - trzoda chlewna - cielęta do 6 miesiąca życia - drób i zajęczaki - oraz dzikie zwierzęta pozyskane w warunkach fermowych lub wyniku odstrzału.                Dokonując uboju należy spełnić  szereg wymagań weterynaryjnych a mianowicie: - wymagania określone w przepisach o…
12 grudnia 2017

Dobrostan psów

Opracowanie: Andrzej Piętka • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
Pies należy do wyjątkowych zwierząt. Jest najwierniejszym przyjacielem człowieka, szczególnie bliskim i bardzo oddanym, gotowym na współpracę w trudnych warunkach i sytuacjach. Człowiek winien mu zapewnić opiekę oraz stworzenie takich warunków bytowania gdzie dobrostan określany  jako stan zdrowia fizycznego i psychicznego jest osiągany w warunkach pełnej harmonii w jego środowisku. Oznacza to, że zwierzę powinno być wolne od: - pragnienia, głodu, niedożywienia, - strachu i stresu, - dyskomfortu braku miejsca do odpoczynku, - bólu, zranień oraz chorób, - przebywania w warunkach , które są sprzeczne z jego naturą. Odnoszenie się człowieka  do psa obok norm i zasad etycznych zostało unormowane…
Ostatnio zmieniany 12 grudnia 2017
Raport dynamiczny wytwarzany jest w biurze rachunkowym przez Aplikację Polski Fadn na podstawie bazy typu Biuro od roku 2009 . Dostaje go każdy rolnik, który uczestniczy w systemie PL FADN. Podstawą jego wytworzenia są dane z 5 poprzednich lat. W przypadku gdy gospodarstwo rolne prowadzi rachunkowość krócej niż 5 lat wówczas kolumny w raporcie dla których nie ma danych są niewypełnione.( zaznaczone kolorem szarym) Na podstawie raportu dynamicznego możemy prześledzić zmiany w działalności Gospodarstwa Rolnego. Począwszy od zasobów środków produkcji (Bilans finansowy) poprzez poniesione nakłady ( koszty i wydatki) aż do uzyskanych wyników (produkcja, dochód). Dane do raportu dynamicznego pochodzą z raportu indywidualnego z poszczególnych lat. Podstawowym celem…
Ostatnio zmieniany 15 listopada 2017
14 listopada 2017

Konferencja w Budzyniu

Opracowanie: Kierownik PZD Janusz Marcinkowski • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
  Dnia  07.11. 2017 r. o  godz. 10 00   w  Gminnym Domu Kultury w Budzyniu, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu , Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego  w Chodzieży przeprowadził Konferencje rolniczą.   Celem  Konferencji były szkolenia dla beneficjentów działania „ Premia dla młodych rolników” celem realizacji działań podejmowanych dla realizacji celów końcowych, z tytułu których przyznano punkty- Udział w szkoleniach.   Ramowy program szkoleń obejmował tematykę:   1.  Rachunkowość w gospodarstwie rolnym w konwencji zarządczej. 2.  Integrowana produkcja rolna - integrowana ochrona roślin. 3.  Zasady prowadzenia produkcji rolniczej na obszarach OSN. 4  Stan i perspektywy produkcji żywca wołowego i hodowli…
Ostatnio zmieniany 14 listopada 2017
25 października 2017

Inwestycje w gospodarstwie rolnym zajmujące się produkcją żywca wołowego i mleka.

Opracowanie: Andrzej Piętka • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
Inwestycje w gospodarstwie rolnym zajmujące się produkcją żywca wołowego i mleka W celu poprawy wyników ekonomicznych w gospodarstwie, a mianowicie opłacalności produkcji, obniżenia kosztów jednostkowych na produkcję 1kg żywca i 1l mleka rolnicy zmuszani są do ciągłych inwestycji w gospodarstwo rolne. W tym przypadku był zakup do gospodarstwa rolnego śrutowniko - mieszalnika Firmy Dozamech. Przy użyciu tego sprzętu w dniu 11 października 2017 roku w miejscowości Sokolec na terenie gminy Szamocin w gospodarstwie Pana Józefa Walczaka odbył się pokaz na temat: „Przygotowanie pasz pełnoporcjowych dla bydła opasowego”. Gospodarstwo posiada 56 ha UR w tym 39 ha GO i 17 ha TUZ, oraz utrzymuje 90 szt. bydła w tym 35 krów mlecznych. W pokazie…
Ostatnio zmieniany 25 października 2017
Od dnia 1 marca do 5 września 2017 r. w gospodarstwie demonstracyjnym pana Zenona Wierońskiego zamieszkałego w Próchnowie, gmina Margonin prowadzona była demonstracja pn. „Prośrodowiskowe technologie w gospodarstwie rolnym–upowszechnianie zasad sporządzania pryzmy kompostowej”. Celem demonstracji było upowszechnianie zasad kompostowania obornika-nawozu naturalnego, który wpływa min. na poprawę jakości i żyzności gleby. Demonstracja była przeprowadzona w gospodarstwie rolnym o kierunku mieszanym. Powierzchnia gruntów rolnych wynosiła 91,00 ha, w tym TUZ – 5,00 ha, GO – 86,00 ha. Pan Zenon specjalizuje się w produkcji rzepaku ozimego, pszenicy ozimej i kukurydzy, natomiast w produkcji zwierzęcej-w hodowli bydła opasowego . Pryzma kompostowa była sporządzona z obornika bydlęcego i słomy. Zastosowana została metoda aktywna–przerabianie pryzmy. Do napowietrzania pryzmy zastosowano…
Ostatnio zmieniany 13 września 2017
08 września 2017

Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne 2017 w Szamocinie

Opracowanie: Kierownik PZD Janusz Marcinkowski • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
W sobotę 2 września 2017 roku w Szamocinie na stadionie miejskim odbyły się Dożynki Powiatowo- Gminno –Parafialne, by uczcić Święto Plonów. Uroczystości dożynkowe zapoczątkowała Msza św. Dziękczynna. Po uroczystym nabożeństwie w kościele parafialnym pw. NMP w Szamocinie ulicami miasta w stronę szamocińskiego stadionu udał się dożynkowy korowód. Oficjalne obchody na terenie stadionu rozpoczęły się od obrzędu chleba w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca ”Lusowiacy z Tarnowa Podgórnego. Następnie Pani Ewelina Siennicka i Tomasz Goliński – starościna i starosta dożynek złożyli bochen chleba na ręce starosty chodzieskiego Pana Juliana Hermaszczuka i burmistrza Szamocina Pana Eugeniusza Kucnera. Ci zaś podzielili się chlebem ze wszystkimi, którzy przybyli na święto plonów. Chwilę później – już ze…
06 września 2017

Gminno-parafialne dożynki w Nietuszkowie

Opracowanie: Krzysztof Leszczyński • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
W sobotę 26 sierpnia 2017 roku w Nietuszkowie odbyły się gminno-parafialne dożynki dla mieszkańców gminy Chodzież. Na początku w pobliskiej kaplicy odbyła się msza Dziękczynna za ukończenie żniw po której, nastąpił przemarsz korowodu dożynkowego na teren boiska, gdzie nastąpiło oficjalne otwarcie Święta Plonów. Podczas uroczystości obrzędowych zaproszeni goście wraz z wójtem gminy Kamilą Szejner na czele, otrzymali od starostów dożynkowych: Katarzyny Dahlke i Marcina Urbaniaka chleb, którym podzielili się z przybyłymi uczestnikami. Następnie odbył się koncert zespołów folklorystycznych, który umilał zgromadzonym czas podczas biesiadowania. w trakcie imprezy został przeprowadzone konkursy m.in. na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i najpiękniejsze stoisko wśród sołectw naszej gminy. Na zakończenie części oficjalnej ogłoszono…
Ostatnio zmieniany 06 września 2017