Strona Zespołu Doradczego w powiecie chodzieskim
20 lipca 2018

Susza w Gminie Szamocin

Opracowanie: Andrzej Piętka • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
W dniu 17 czerwca 2018 roku na terenie Miasta i Gminy Szamocin pracę swoją rozpoczęła komisja do szacowania strat w związku z wystąpieniem długotrwałej suszy. Komisja została powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy w Szamocinie. Komisja składa się z pracownika UMiG, pracownika WODR w Poznaniu, przedstawiciela WIR. Na podstawie informacji IUNG-PIB w Puławach susza w Województwie Wielkopolskim trwała od 11maja do 10 lipca. W tym okresie susza wyrządziła bardzo duże straty we wszystkich uprawach. Na terenie gminy Szamocin podczas kontroli przeprowadzonych na miejscu największe straty występują w zbożach jarych, które sięgają od 70- 90% w zależności od uprawianej rośliny .Nieco lepiej sytuacja przedstawia się w zbożach…
03 lipca 2018

Dni Pola z Syngentą

Opracowanie: Kierownik PZDR Janusz Marcinkowski • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
W dniu 21 czerwca 2018 roku w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Nowej Wsi Ujskiej odbyły się - Dni Pola. W tym roku SYNGENTA wraz z Zakładem Doświadczalnym Oceny Odmian zorganizowała POKAZY POLOWE 2018. DNI POLA od kilku lat cieszą się dużą popularnością wśród rolników Powiatu chodzieskiego. W imprezie brało udział 20 rolników oraz doradcy WODR. Na poletkach  Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian zaprezentowano inicjatywę białkową COBORU – kolekcje odmian  roślin bobowatych grubonasiennych następujących gatunków: łubinu, grochu, soi. Na polach klasy S rolnicy mieli do zaobserwowania przegląd zbóż i kukurydzy na których zastosowano programy ochrony roślin SYNGENTA Zaprezentowano kolekcje odmian pszenicy ozimej: DELAWAR, GALERIST, EUCLIDE, FINDUS z normami wysiewu…
Ostatnio zmieniany 03 lipca 2018
27 marca 2018

Wnioski o dopłaty bezpośrednie przez internet

Opracowanie: Krzysztof Leszczyński • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
6 marca 2018 roku w Urzędzie Gminy w Chodzieży odbyło się spotkanie z rolnikami dotyczące składnia wniosków o płatności bezpośrednie przez platformę eWniosekPlus. Celem  takiego sposobu składania jest wzrost skuteczności kontroli administracyjnych oraz dostarczenie dokładniejszych danych za pomocą formularzy geoprzestrzennych oraz zapobieganie ewentualnym błędom popełnianym przez beneficjentów. Na podstawie wniosków wyrysowanych przez rolnika w roku poprzednim,  zostaną utworzone mapy upraw, które będą korygowane automatycznie do granic maksymalnego kwalifikowanego obszaru – MKO. Spersonalizowany wniosek będzie zawierał: działki referencyjne, działki rolne oraz powierzchnie niezgłoszone do płatności w roku 2017. Nowe zasady przedstawili pracownicy powiatowego biura ARiMR.                                                                     
15 marca 2018

Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi

Opracowanie: Kierownik PZD Janusz Marcinkowski • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
                 Dnia 28.02.2018 roku w Budzyniu  odbyło się spotkanie z rolnikami Powiatu chodzieskiego  organizowane pod patronatem  Wojewody Wielkopolskiego. Celem spotkania było przybliżenie  wiedzy na tematy najbardziej aktualne w dzisiejszym rolnictwie. Zagadnieniami  w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych ,  które były poruszane na spotkaniu to : - Planowane do uruchomienia działania z PROW 2014-2020: Modernizacja gospodarstw rolnych oraz Premia dla młodych rolników , Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, Restrukturyzacja małych gospodarstw, - Priorytety działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na rok 2018, - Zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników, Działalność  prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS, - Zasady  gospodarowania…
Ostatnio zmieniany 15 marca 2018
08 lutego 2018

Szkolenia dla stosujących i nabywających środki ochrony roślin na terenie powiatu chodzieskiego

Opracowanie: WIORiN w Poznaniu Oddz. w Chodzieży • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Wojewodzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu Oddział w Chodzieży informuje, że w lutym br. na terenie powiatu będą odbywały się szkolenia uzupełniające z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłqczeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. Posiadanie aktualnego zaświadczenia o ukończeniu takiego szkolenia wynika z obowiązku nałożonego na profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Użytkownik profesjonalny to osoba fizyczna, która stosuje środki ochrony roślin w celach innych niż własne niezarobkowe potrzeby, w szczególności w ramach dzialalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w rolnictwie i leśnictwie (ustawa o środkach ochrony roślin, Dz.U. 2017 poz. 50). ​HARMONOGRAM SZKOLEŃ Miejscowość Data Godzina Miejsce Szamocin 05.02.2018 09.00 Sala w Domu Kultury Zbyszewice 12.02.2018 09.00 Sala wiejska Nowe Brzeźno 15.02.2018…
Ostatnio zmieniany 08 lutego 2018
22 grudnia 2017

Posiedzenie Rodziny Rolniczej Powiatu chodzieskiego

Opracowanie: Kierownik PZD Janusz Marcinkowski • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
19 grudnia 2017 r. o godz. 11:00 w Biurze Powiatowym Wielkopolskiej Izby Rolniczej   w Chodzieży, odbyło się coroczne Posiedzenie Rady Powiatowej  ze Starostą i przedstawicielami firm około rolniczymi Powiatu chodzieskiego.  Program posiedzenia zawierał tematy :      - Sytuacja na rynkach rolnych ( trzoda chlewna, mleko i inne), - Współpraca Wielkopolskiej Izby Rolniczej z WODR, ARiMR, WIORiN, PIW, - Podsumowanie 2017 r. w rolnictwie, - Dyskusja. Przedstawiciel PIWet – lekarz powiatowy Iwona Juraszek, przedstawiła sprawy ASF w kraju i Powiecie chodzieskim, z przerażeniem stwierdziła ze ASF rozprzestrzenia się, ażeby nie powtórzyła się w Polsce sprawa ASF w Hiszpanii czy w Portugali gdzie wybito całe stado świń. Oznajmiła o zgłoszeniu sztuk, które padły i …
Ostatnio zmieniany 22 grudnia 2017
22 grudnia 2017

OBOWIĄZEK SPISU ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Opracowanie: Krzysztof Leszczyński • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła , owiec , kóz i świń) musi dokonać co najmniej raz w roku, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada, obejmującego liczbę i numery identyfikacyjne tych zwierząt. Liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt gospodarskich ustalone podczas spisu, umieszcza się w księgach rejestracji.             Oprócz tego posiadacz zwierzęcia gospodarskiego przekazuje liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt gospodarskich, ustalone podczas spisu kierownikowi biura powiatowego ARiMR na drukach udostępnionych przez Agencję lub w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich. Trzeba dokonać takiego zgłoszenia w ciągu 7 dni od utworzenia spisu. Wzór druku do sporządzenia…
Ostatnio zmieniany 22 grudnia 2017
22 grudnia 2017

Wigilia na rynku w Budzyniu

Opracowanie: Anna Szafranek • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
W ubiegłą niedzielę na rynku w Budzyniu zorganizowana została przez Wójta Gminy Budzyń wraz z Dziennym Domem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Domem Kultury i jednostkami samorządowymi Wigilia dla mieszkańców gminy. Imprezę rozpoczął pan Wójt składając wszystkim mieszkańcom życzenia świąteczne, a następnie zaprosił wszystkich do wspólnego poczęstunku . Przy kolędach śpiewanych przez dzieci z Gminnego Domu Kultury oraz przez kapelę podwórkową „Kombinatorzy” można było skosztować pyszne pierogi z kapustą i z grzybami, paszteciki z kapustą i z grzybami, barszcz czerwony, karpia smażonego oraz przepyszne ciasta i pierniczki. Najmłodsi mieszkańcy byli obdarowani słodyczami przez Mikołaja i towarzyszące mu Śnieżynki oraz mogły skorzystać z darmowej przejażdżki bryczką. Można śmiało powiedzieć, że spotkanie…
22 grudnia 2017

Krzywe produkcji,kosztu i dochodu w powiecie chodzieskim.

Opracowanie: Iwona Walkowiak
  Przedstawione wyniki pochodzą z grupy losowo wybranych 15 gospodarstw rolnych. Stanowią one próbę odzwierciedlającą gospodarstwa z powiatu chodzieskiego. w myśl zasady, iż reprezentowane i omówione wyniki nie mogą pochodzić z pojedynczego gospodarstwa rolnego a minimalna ich próba musi wynosić min. 15. Powyższy wykres przedstawia produkcję, koszty, dochód. Linia niebieska produkcja- lata 2013 i 2015 uzyskują spadek , jest to spowodowane corocznymi zmianami w pogodzie wymarznięcia, susze. Różnica cen zapasów stanu początkowego i końcowego oraz ilości sprzedaży i wielkości plonu. Linia czerwona koszty utrzymują tendencję rosnącą z roku na rok. Rosną koszty bezpośrednie ale również koszty pozostałe razem ( koszty ogólnogospodarcze +podatki +amortyzacja + koszty czynników zewnętrznych ) gdzie amortyzacja…
Ostatnio zmieniany 22 grudnia 2017