Strona Zespołu Doradczego w powiecie chodzieskim
13 września 2018

Dożynki Powiatowo- Gminno –Parafialne w Milczu

Opracowanie: Kierownik PZDR Janusz Marcinkowski • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
              W sobotę 8 września 2018 roku w Milczu w Powiecie chodzieskim na stadionie przy Wiejskim Klubie Kultury odbyły się Dożynki Powiatowo- Gminno –Parafialne, by uczcić Święto Plonów. Uroczystości dożynkowe zapoczątkowała Msza św. Dziękczynna. Po uroczystym nabożeństwie, oficjalne obchody rozpoczęły się od obrzędu chleba w wykonaniu Zespołu folklorystycznego ”Szamotuły”. Następnie Pani Joanna Lasek Szymanek i Pan Wojciech Gotszling – starościna i starosta dożynek złożyli bochen chleba na ręce starosty chodzieskiego Pana Juliana Hermaszczuka i wójta Gminy Kamilę Szejner. Ci zaś podzielili się chlebem ze wszystkimi, którzy przybyli na święto plonów. Chwilę później – już ze sceny – dziękowali rolnikom za ich całoroczną pracę, by na naszych stołach nie zabrakło chleba.…
07 września 2018

ALPAKOLAND alpaki i inne zwierzaki

Opracowanie: Kierownik PZDR Janusz Marcinkowski • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
To wyjątkowe miejsce w Wielkopolsce, gdzie znajduje się: • rodzinna hodowla alpak; • prowadzona jest animaloterapia i zajęcia edukacyjne; • szyjemy ekskluzywne, antyalergiczne kołdry z wełny tylko naszych alpak (handmade); • prowadzimy gospodarstwo agroturystyczne; • oferujemy  pomoc przy zakupie ALPAK z naszej hodowli. Państwo Małgorzata i Jacek Łada prowadzą od roku 2011 hodowlę alpak we wsi Klotyldzin w woj. wielkopolskim, powiecie chodzieskim w gminie Margonin. Alpaki  to najsympatyczniejsze zwierzęta jakie znamy :) Ich najważniejsze cechy to: łagodny charakter, przyjazne spojrzenie oraz najlepsza wełna na świecie! Runo alpaki dzięki swym niezwykłym cechom stało się wypełnieniem produkowanych przez nas kołder.  Wełna alpaki…
05 września 2018

Pomoc finansowa dla poszkodowanych przez suszę

Opracowanie: Krzysztof Leszczyński • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
W związku z wystąpieniem suszy producenci rolni, po oszacowaniu strat w uprawach rolnych przez komisje klęskowe, mogą oczekiwać różnych form pomocy. Jedną z takich form będzie dotacja udzielana z ARiMR. Agencja udzielać będzie pomocy finansowej producentowi rolnemu: a) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; b) w którego gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018  r. suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy. Pomoc będzie udzielana: na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia nr 702/2014 (dotyczącego pomocy…
Ostatnio zmieniany 05 września 2018
09 sierpnia 2018

Płyta obornikowa tak czy nie.

Opracowanie: Iwona Walkowiak
W odpowiedzi na to pytanie należy zajrzeć do rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 5  czerwca  2018 r. W sprawie przyjęcia programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.  Bowiem tam ujęte jest całe sedno sprawy. Pojęcie jako typowe płyta obornikowa nie jest zapisane lecz tylko  „powierzchnia miejsc do przechowywania nawozów naturalnych stałych”. Co do zbiorników jest podane zbiornik na nawozy naturalne płynne. Od kiedy zaczną nas obowiązywać miejsca do przechowywania obornika już wiemy terminy zostały ustalone. Pkt 1.4 ust. 11 mówi : „Podmioty prowadzące produkcję rolną oraz podmioty prowadzące działalność, o której mowa…
Ostatnio zmieniany 09 sierpnia 2018
30 lipca 2018

Okresy nawożenia w Powiecie chodzieskim i nie tylko

Opracowanie: Iwona Walkowiak
Przedstawiony artykuł został oparty na Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 czerwca  2018 r. Poz. 1339 dotyczącego ”Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu„. Rozporządzenie weszło już w życie i zaczęło nas obowiązywać z pewnymi wyjątkami. Zawiera ono szereg bardzo ważnych spraw związanych z działaniami mającymi na celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami ze źródeł rolniczych a w szczególności: Ograniczenie rolniczego wykorzystania nawozów Okresy nawożenia Warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami Dawki i sposoby nawożenia azotem Sposób dokumentowania realizacji Programu W artykule tym omówimy tylko okresy nawożenia, które są obowiązujące już i należy się z nimi jak najszybciej…
20 lipca 2018

Susza w Gminie Szamocin

Opracowanie: Andrzej Piętka • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
W dniu 17 czerwca 2018 roku na terenie Miasta i Gminy Szamocin pracę swoją rozpoczęła komisja do szacowania strat w związku z wystąpieniem długotrwałej suszy. Komisja została powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy w Szamocinie. Komisja składa się z pracownika UMiG, pracownika WODR w Poznaniu, przedstawiciela WIR. Na podstawie informacji IUNG-PIB w Puławach susza w Województwie Wielkopolskim trwała od 11maja do 10 lipca. W tym okresie susza wyrządziła bardzo duże straty we wszystkich uprawach. Na terenie gminy Szamocin podczas kontroli przeprowadzonych na miejscu największe straty występują w zbożach jarych, które sięgają od 70- 90% w zależności od uprawianej rośliny .Nieco lepiej sytuacja przedstawia się w zbożach…
03 lipca 2018

Dni Pola z Syngentą

Opracowanie: Kierownik PZDR Janusz Marcinkowski • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
W dniu 21 czerwca 2018 roku w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Nowej Wsi Ujskiej odbyły się - Dni Pola. W tym roku SYNGENTA wraz z Zakładem Doświadczalnym Oceny Odmian zorganizowała POKAZY POLOWE 2018. DNI POLA od kilku lat cieszą się dużą popularnością wśród rolników Powiatu chodzieskiego. W imprezie brało udział 20 rolników oraz doradcy WODR. Na poletkach  Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian zaprezentowano inicjatywę białkową COBORU – kolekcje odmian  roślin bobowatych grubonasiennych następujących gatunków: łubinu, grochu, soi. Na polach klasy S rolnicy mieli do zaobserwowania przegląd zbóż i kukurydzy na których zastosowano programy ochrony roślin SYNGENTA Zaprezentowano kolekcje odmian pszenicy ozimej: DELAWAR, GALERIST, EUCLIDE, FINDUS z normami wysiewu…
Ostatnio zmieniany 03 lipca 2018
27 marca 2018

Wnioski o dopłaty bezpośrednie przez internet

Opracowanie: Krzysztof Leszczyński • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
6 marca 2018 roku w Urzędzie Gminy w Chodzieży odbyło się spotkanie z rolnikami dotyczące składnia wniosków o płatności bezpośrednie przez platformę eWniosekPlus. Celem  takiego sposobu składania jest wzrost skuteczności kontroli administracyjnych oraz dostarczenie dokładniejszych danych za pomocą formularzy geoprzestrzennych oraz zapobieganie ewentualnym błędom popełnianym przez beneficjentów. Na podstawie wniosków wyrysowanych przez rolnika w roku poprzednim,  zostaną utworzone mapy upraw, które będą korygowane automatycznie do granic maksymalnego kwalifikowanego obszaru – MKO. Spersonalizowany wniosek będzie zawierał: działki referencyjne, działki rolne oraz powierzchnie niezgłoszone do płatności w roku 2017. Nowe zasady przedstawili pracownicy powiatowego biura ARiMR.                                                                     
15 marca 2018

Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi

Opracowanie: Kierownik PZD Janusz Marcinkowski • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
                 Dnia 28.02.2018 roku w Budzyniu  odbyło się spotkanie z rolnikami Powiatu chodzieskiego  organizowane pod patronatem  Wojewody Wielkopolskiego. Celem spotkania było przybliżenie  wiedzy na tematy najbardziej aktualne w dzisiejszym rolnictwie. Zagadnieniami  w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych ,  które były poruszane na spotkaniu to : - Planowane do uruchomienia działania z PROW 2014-2020: Modernizacja gospodarstw rolnych oraz Premia dla młodych rolników , Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, Restrukturyzacja małych gospodarstw, - Priorytety działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na rok 2018, - Zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników, Działalność  prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS, - Zasady  gospodarowania…
Ostatnio zmieniany 15 marca 2018