Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Na wystawie zwierząt w Sielinku, która odbyła się w dniach 9-10 czerwca br. jedno z prezentowanych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu stoisk poświęcone było zastosowaniu dronów w rolniczych uprawach polowych. Projekt ten zrealizowany został wspólnie z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym z Poznania.

Drony – jako platforma nośna – mogą być wykorzystane do różnego typu zadań, zależy to od sprzętu, który będzie zamontowany na latającej platformie. Jeden ze zwiedzających porównał drona do zwykłego ciągnika rolniczego. Porównanie o tyle słuszne, bo tylko wyobraźnia i nasze potrzeby warunkują to jak zastosujemy dany sprzęt.

Prezentowane było kilka typów dronów. Największym zainteresowaniem cieszył się dron 8 wirnikowy, do którego podczepiona była kamera. Kamerą tą dokonywane były na żywo pokazy z targów oraz prezentowane były zdjęcia z przyległych poletek demonstracyjnych dostępnych dla zwiedzających.

Niejednokrotnie zwiedzający, rolnicy, byli zaskoczeni szczegółowością i dokładnością obrazu oraz uwidocznionymi w głębokim łanie niewyrównania uprawy. Dostrzeżono wielkie możliwości tej technologii – rolnik dowie się, w której części pola wystąpiły jakieś problemu z łanem. Będzie wiedział na jakiej części pola należy się bardziej skupić i zastanowić się nad przyczyną zaistniałej sytuacji. Rolników zainteresowało też tzw. latające skrzydło. Dron wykorzystywany do zadań na dużych obszarach, ale potrzebujący też odpowiedniego stanowiska do startu i lądowania.

Rozwinięciem tej technologii jest zamontowanie kamery NDVI obrazującej indeks zieloności upraw. Kamera ta, pracująca w różnych spektrach światła potrafi pokazać nam zasobność w składniki pokarmowe w roślinie żywej w czasie rzeczywistym. Mapy z naniesionymi informacjami indeksu zielonego jaskrawo pokazują obszary niedoborów. Nanosząc takie informacje na mapę pola, jest możliwość precyzyjnego dawkowania nawozów na określonym wycinku pola uprawnego.

Oprócz monitoringu kondycji uprawy drony można wykorzystać do pomiaru wielkości szkód klimatycznych (przymrozkowych, suszowych itp.) oraz np. łowieckich. Jest to istotne, ponieważ mając na uwadze potencjalną agresywność zwierząt, unikniemy bezpośredniego kontaktu z nimi w czasie prac komisji szacującej szkody. Funkcjonalność ta jest o tyle atrakcyjna, bo precyzyjnie umożliwia dokładny pomiar powierzchni uprawy dla obszarów o różnej powierzchni.

Oprócz polowego wykorzystania dronów, można też (montując kamerę termowizyjną) określać straty ciepła w budynkach inwentarskich, domowych lub użyteczności publicznej. Jest to też niesamowicie sprawne narzędzie do poszukiwania zaginionych ludzi lub zwierząt na rozległym terenie.

Koledzy z PCSS bardzo ciekawie opisywali zalety poszczególnych modeli dronów, ich parametry i zastosowanie. Można było z nimi zweryfikować prawdy i mity związane z dronami, dokładnie obejrzeć ten sprzęt, a także wspólnie określić przydatność w konkretnym zastosowaniu i potrzebach zgłaszanych przez rolników.

Należy mieć na uwadze, że nie zawsze i nie wszędzie można używać dronów. Związane jest to z ograniczeniem przestrzeni powietrznej przez służby wojskowe, medyczne, policyjne oraz na obszarach lotniczych lotnisk cywilnych i innych.

Od nowego roku obowiązują nowe przepisy dla mikroprzedsiębiorców dotyczące składania zeznań podatkowych. Informacje te muszą być zawarte w jednolitym pliku kontrolnym – zwanym dalej JPK.

Reguluje to zapis w artykule 104 Ustawy o swobodzie gospodarczej. Mikroprzedsiębiorca to osoba która spełnia jednocześnie dwa kryteria: zatrudnia średnio w roku 10 osób i jego obrót (netto) z działalności (sprzedaż towarów, usług, wyrobów) nie przekracza 2.000.000 €.

Zatem każdy mikroprzedsiębiorca, bez względu na sposób rozliczania się musi składać plik JPD do Urzędu skarbowego.

Szczegółowe informacje mogę udostepnić drogą mailową w dwóch prezentacjach dotyczących szczegółowych kwestii związanych z generowaniem i przesyłaniem pliku JPK.


Michał Gawłowski

PZDR w Wągrowcu

Na tereny powiatu wągrowieckiego działa LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” jako Lokalna Grupa Działania. Jest to partnerstwo trójsektorowe, posiadające osobowość prawną pod nadzorem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Stowarzyszenie „Dolina Wełny” swoim działaniem obejmuje obszar 9 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie wielkopolskim i są to następujące gminy: Margonin, Kiszkowo, Rogoźno, Damasławek, Gołańcz, Mieścisko, Skoki, Wapno i Wągrowiec. Jest to obszar spójny, gminy wchodzące w skład LGD przylegają do siebie granicami.

Stowarzyszenie to przeprowadziło w marcu i kwietniu 2017 roku konkurs nt: „ Formy ochrony przyrody na obszarze Stowarzyszenia „Dolina Wełny” dla uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych z gmin członkowskich Stowarzyszenia.

Głównym celem tego konkursu była popularyzacja wśród młodzieży wiedzy przyrodniczej jak również wzbudzenie zainteresowania młodych ludzi światem przyrody i jego pięknem. Udział w konkursie miał się przyczynić również do nabycia umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych, wyrobienia właściwych postaw pro ekologicznych i szacunku do środowiska. Konkurs to dobra promocja obszaru  Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Doliny Wełny” i możliwość zapoznania się zasobami naturalnym objętymi ochroną. Teren LGD obfituj w ciekawe i godne poznania unikatowe w skali kraju tereny oraz zbiorowiska cennej roślinności i ostoi ptaków. Zasoby naturalne, z którymi uczestnicy konkursu musieli się zapoznać to tereny Natura 2000 i są to obszary takie jak:  Dolina Noteci, Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego, Dolina Wełny, Puszcza Notecka,  Jezioro Kaliszańskie, Buczyna w Długiej Goślinie, Stawy Kiszkowskie i Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem. Na terenie LGD można jeszcze zwiedzić rezerwaty przyrody takie jak Promenada k/Rogoźna, Buczyna na terenie gm.Rogoźno, Dębina na terenie gm.Wągrowiec i Rezerwat Wełny w Rogoźnie. Cennymi przyrodniczo terenami, które warto byłoby zobaczyć są na pewno Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka i Lednicki Park Krajobrazowy.

Konkurs przeprowadzony był w dwóch etapach, pierwszy etap odbywał się szkołach podstawowych, które wyraziły chęć udziału w konkursie. W tym etapie wzięło udział 14 szkół i z każdej szkoły do finału przechodziło dwoje uczniów. Drugi etap odbył się dnia 6.04.2017 roku w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Łagiewnikach Kościelnych gm. Kiszkowo i wzięło w niej udział 28 finalistów, którzy podczas pierwszego etapu otrzymali największą ilość punktów.

Laureatami konkursu, którzy wykazali się największą wiedza zostali:

Jakub Urban uczeń klasy IV Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach,

 Wiktor Andryszak, uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej w Łeknie

Michał Królczyk, uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej w Pruścach.

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora:

 • Za I miejsce: Tablet HUAWAI
 • Za II miejsce: Kamera sportowa FOREVER
 • Za III miejsce: Aparat cyfrowy NIKON

Wszyscy zaś finaliści konkursu otrzymali nagrody książkowe oraz gadżety promocyjne Stowarzyszenia „Dolina Wełny”.

Laureaci konkursu i Prezes Stowarzyszenia Doliny Wełny Janusz Woźniak, fot. B. Mączyńska.

Dodatkowo organizator przygotował dla 28 finalistów wraz z opiekunami wycieczkę pn. „Wrocław – Polska Wenecja Północy”, która odbyła się  w dniach 19-20 kwietnia 2017 roku. Na wycieczce dzieci miały możliwość zwiedzić we Wrocławiu Stadion Wrocławski, Stare Miasto-Szlak Wrocławskich Krasnali, podziwiać panoramę miasta z punktu widokowego Sky Tower oraz zobaczyli ZOO i Afrykarium.

Zorganizowany wyjazd to okazja integracji uczestników Konkursu Przyrodniczego i możliwość wzajemnego poznania się. Tego typu wyjazdy uczą nabywania nowych kontaktów oraz umożliwiają nawiązywanie wzajemnej współpracy.

Uczestnicy konkursu to młodzi ludzie, o których na pewni nie będzie można powiedzieć „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie”, bo przecież konkurs pozwolił im zapoznać się „skarbami przyrody”, leżącymi w najbliższej okolicy.

 

Beata Mączyńska,

PZDR w Wągrowcu

 

 

 

W sobotę, 26 września w Gołańczy odbyły się dożynki miejsko gminne. Dożynki zaczęły się od mszy świętej w gołanieckim kościele, a oficjalne otwarcie i część obrzędową na stadionie miejskim rozpoczął Burmistrz Mieczysław Durski. Przemarsza z kościoła na stadion otwierała orkiestra tęta oraz poczty sztandarowe OSP z terenu gminy. Starostowie dożynek: Agnieszka Nowicka i Leszek Stachowiak przekazali Burmistrzowi tradycyjny bochenek chleba, który został podzielili między gości obecnych na stadionie.
Przekazanie chleba dożynkowego. Przekazanie chleba dożynkowego mieszkańcom.
Przekazanie chleba dożynkowego od Starosty do Burmistrza.
 
W trakcie trwania tego święta plonów rozstrzygnięty został konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Oceniany był wkład pracy, nawiązanie do tradycji oraz ogólny wyraz artystyczny; pierwsze miejsce otrzymał wieniec ze wsi Oleszno.
Wieniec dożynkowy z Gołańczy. Wieniec dożynkowy z Gołańczy. Wieniec dożynkowy z Gołańczy.
Niektóre z wieńcy dożynkowych w Gołańczy.
 
W czasie trwania dożynek zostały też wręczone odznaczenia.Odznaczenie Zasłużonych dla Rolnictwa otrzymali Dariusz Kamiński, Agnieszka Nowicka, Marek Szkudlarz, Tomasz Pietras, Zbigniewa Sularza, Leszek Stachowiak. Odznaczenie Herbem Powiatu Wągrowieckiego otrzymali Wioletta Paradowska, Aleksandra Gustek, Renata Chojnacka i Michał Gawłowski. Medal Karola Libelta dostali Wanda Berka i Marian Kabaciński.

 
Występ Zespołu Pałuki na dożynkach.
Występ zespołu Pałuki na dożynkach.
Część artystyczna zawierała występy zespołów Pałuki oraz BrathAnki.
 
Relacja wideo portalu WRC znajduje się tutaj, natomiast więcej zdjęć znaleźć klikając na tej stronie internetowej Miasta i Giny w Gołańczy.

6 Dzień Rolnika organizowany przez Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych w Gołańczy przeszedł już do historii szkoły. Dyrekcja wraz z uczniami zaproponowali miłe spędzenie czasu, oraz szereg innych atrakcji związanych z tematyką rolniczą. W trakcie imprezy zostały wręczone statuetki i certyfikaty w kategorii Najmilszy Maturzysta 2017 roku. Na stoiskach miały okazję zaprezentować się różne firmy branżowe. Swoje stanowisko miało także Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy prezentujący stanowisko do badania jakości pasz.

W trakcie dnia miały miejsce różne atrakcje: zawody dla młodzieży: konkurs „Bieg kelnera”, „Wzorowy traktorzysta” a także odbyła się loteria fantowa dla uczestników i zwiedzających.

Poniżej kilka zdjęć z tego dnia. Więcej zdjęć znajduje się na szkolnych stronach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Laureaci konkursu Najmilszy Maturzysta (fot. M. Gawłowski).

 

Loteria fantowa (fot. M. Gawłowski).

 

Stanowiska UTP do badania jakości pasz (fot. M. Gawłowski).

 

Zawody na najlepszego traktorzystę (fot. M. Gawłowski).

 

Zawody "bieg kelnera" (fot. M. Gawłowski).

 

Zawody w mini golfa (fot. M. Gawłowski).

 

 

W lipcu 2016 r. dwie członkinie KGW w Lęgniszewie obchodziły swoje  90 urodziny. Była to pani Joanna Ziętara i Maria Kostecka. Na tę niecodzienną  uroczystość  udała się delegacja z Koła Gospodyń Wiejskich w Lęgniszewie z życzeniami. Obchody te zostały zorganizowane przez rodziny Jubilatek. Są to członkinie bardzo zasłużone, bo to one były jednymi z pierwszych osób, które były członkiniami KGW. Należy nadmienić, że choć obie panie są honorowymi członkami Koła, to mimo wieku w miarę możliwości aktywnie uczestniczą w życiu wsi i koła. Obie panie razem chodziły do tej samej szkoły i klasy. Były też koleżankami i są nimi do dzisiaj. Są też inspiracją dla nas wszystkich i życzymy sobie na przyszłość przynajmniej ułamka tej energii, która od lat ich nie opuszcza. Pani Joanna Ziętara wychowała pięcioro dzieci i doczekała  się dziewiętnastu wnuków i siedmiu prawnuków. Natomiast pani Maria Kostecka wychowała czworo dzieci i doczekała się pięciu wnuków i dwóch prawnuczek.

Jubilatki, panie Joanna Ziętara i Maria Kostecka.

Z okazji tak pięknego Jubileuszu składamy obu paniom najlepsze życzenia urodzinowe, aby każdy następny rok przynosił wszystko to co w życiu najpiękniejsze, dużo zdrowia, szczęścia, niechaj się wszystko pomyślnie układa, a wszystko co piękne i wymarzone niech będzie w dniu Waszych urodzin spełnione.

Lidia Rybińska

         W dniu 12.08.2015 r. w Poznaniu przy Placu Kolegiackim odbył się konkurs  „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”. Ideą konkursu była identyfikacja produktów regionalnych, promocja regionalnej żywności oraz zachęcenie mieszkańców obszarów wiejskich do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu. Organizatorami konkursu na szczeblu centralnym była Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego w partnerstwie ze Związkiem Województw RP, a w regionach Samorządy województw we współpracy z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego wraz z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego. Nagrody ufundował Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

W konkursie oceniane były IV kategorie podstawowe oraz podkategorie:

I. produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego: produkty i przetwory mięsne, produkty i przetwory z ryb, produkty mleczne oraz miody;

II. produkty i przetwory pochodzenia roślinnego: przetwory owocowe, przetwory warzywne, produkty zbożowe, wyroby cukiernicze;

III. napoje regionalne: napoje  bezalkoholowe oraz napoje alkoholowe;

IV.  inne produkty ( łączące produkty roślinne ze zwierzęcymi np. farsze)

         Z gminy Gołańcz udział w konkursie wzięły: Małgorzata Lempka – I nagroda za mus z gruszki cukrówki, wyróżnienie dla Anny Michalak za farsz z suszonymi grzybami, nominacja do PERŁY dla Renaty Kaźmierczak za nalewkę poziomkową oraz laureatka konkursu to Grażyna Zarębska.

         Wszystkie panie, które brały udział w konkursie wojewódzkim zostały także nagrodzone przez Pana burmistrza Mieczysława Durskiego.

         Dowód uznania i wielki szacunek dla Pań z Morakowa za udział w konkursie i promowanie naszej gminy już drugi rok z rzędu i zawsze z nagrodami.

Lidia Rybińska

 

Wykres sporządzono na podstawie automatycznej stacji meteorologicznej umieszczonej w Oporzynie. Dane są reprezentatywne dla gminy Gołańcz.

Mapę stacji meteo znajdziesz tutaj. Jednocześnie dane te nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych, finansowych i innych.

Michał Gawłowski

gm. Gołańcz

ZD Wągrowiec

Wymagania Cross-Compliance nakładają na rolników pewne zobowiązania dotyczące prowadzenie książek ewidencji stada zwierząt. Dotyczy to rolników którzy hodują bydło, kozy, owce lub świnie. Szczegółowo też rozpisane są wymagania stawiane przy odchowie cieląt. Wymogi te zawarte są w odpowiednich aktach prawnych, a zebrane zostały w tzw. listach kontrolnych Wymogów Wzajemnej Zgodności. W Obszarze A zawarta jest m. In. Identyfikacja i rejestracja świń. Skupimy się na tym gatunku, ponieważ wynikają tu pewne problemy związane z zapisami w Księdze Rejestracji Świń.

Księga rejestracji Świn  zawiera tabelę do wpisania zdarzeń w stadzie dotyczących numeru siedziby stada oraz jej lokalizacji – tab.1. Zdarzenia te opisywane są odpowiednimi kodami:

Kody zdarzeń wpisywać zgodnie z poniższym zestawieniem:

 • U – urodzenie zwierzęcia
 • Do – przemieszczenie „do” siedziby stada
 • Z – przemieszczenie „z” siedziby stada
 • P – wwóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • W – wywóz poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • PD – padnięcie zwierzęcia
 • ZN – zabicie zwierzęcia z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej
 • UG – ubój zwierzęcia w gospodarstwie.

Tab. 1. Zmiany stanu stada w księdze rejestracji świń.

Kolumny 4, 5, 6 i 7 dotyczą przybycia zwierząt do siedziby, natopi as kolumny 8, 9, 10 i 11 – ubycia zwierząt z siedziby stada. Najwięcej problemów natomiast wynika z zrozumienia sensu kolumny 2 o treści „Stan początkowy – liczba zwierząt oznakowanych tym samym numerem identyfikacyjnym”. Skąd wynikają nieporozumienia? Jest to trochę nieszczęśliwy zapis, gdyż wynikają z niego pewne konsekwencje natury logicznej. Wymusza bowiem osobne zapisywanie każdej partii zwierząt pochodzących z różnych siedzi. Załóżmy, że nasz numer siedziby stada to 123…001 w którym mamy 9 sztuk macior i urodziło nam się 91 prosiąt (dla równego rachunku). Następnie zakupujemy 2 nowe loszki z siedziby stada 456…001, oraz 1 sztukę knurka rozpłodowego z siedziby stada 789…001. Licząc pogłowie zwierząt mamy 103 zwierzęta. Okazuje się jednak, że mamy 3 „pod-stada” o różnych numerach. Pokażę ten przykład rozpisany w tabeli 2 w części dotyczącej przybycia zwierząt do siedziby stada. W nawiasach kwadratowych dopiszę wskazówki dotyczące takiego zapisu.

Urodzenie zwierząt musimy zgłosić do BP ARiMR na odpowiednim formularzu „Zgłoszenie świń do rejestru”. Natomiast sprzedaż zwierząt wymaga od nas pewnej czujności. Zapis ilości „pod-stad” ma konsekwencje gdy chcemy wypisać zgłoszenie zmiany ilości zwierząt. Dokonujemy tego za pomocą formularza „Zgłoszenie zmiany stanu stada świń”. Dla naszych potrzeb sprzedamy jedną loszkę (numer oznakowaniu na zwierzęciu 456…001) do ubojni, a numer kupującego zwierzęta ustalimy na 246…001. Zdarzenie to opiszę w wycinku tabeli ubycie zwierząt z stada – tab.3.

Tab. 2. Wycinek tabeli z zapisami przybycia zwierząt do stada.

Lp
(1)

Stan początkowy stada - liczba zwierząt oznakowanych tym samym numerem identyfikacyjnym (2)

Numer identyfikacyjny zwierząt
(3)

Zmiana stanu stada *)

PRZYBYCIE zwierząt "do" siedziby stada

Data przybycia
(4a)

Liczba zwierząt oznakowanych tym samym numerem identyfikacyjnym które przybyły do stada
(5)

Liczba zwierząt oznakowanych tym samym numerem identyfikacyjnym po zmianie stanu stada
(6)

Dane o miejscu "z" którego przybyły zwierzęta
(7)

Kod zdarzenia
(4b)

1

 9

[liczba macior]

 123…001

[własny numer stada]

 01.02. 2015

91 

[ilość urodzonych prosiąt]

100

[stan zwierząt z własnym numerem – 123 …001]

 

 U

2

 0

 456…001

[numer oznakowania loszek]

 05.02.2015

[ilość zakupionych loszek]

 2

[liczba zwierząt w „podstadzie” 456…001 ]

456 … 

 D

3

 0

 789…001

[numer sprzedawcy knurka]

 10.02.2015

 1

[ilość zakupionych knurków]

 1

[liczba zwierząt w „podstadzie” 789…001 ]

789 

 D

 

Formularz zgłoszenia świń do rejestru.

Tab.3. Zmiana stanu stada –wycinek tabeli, ubycie zwierząt ze stada.

Lp
(1)

Stan początkowy stada - liczba zwierząt oznakowanych tym samym numerem identyfikacyjnym (2)

Numer identyfikacyjny zwierząt
(3)

 

 

Zmiana stanu stada *)

 

Uwagi

 

UBYCIE zwierząt "z" siedziby stada

 

Data ubycia
(8a)

Liczba zwierząt oznakowanych tym samym numerem identyfikacyjnym które ubyły do stada
(9)

Liczba zwierząt oznakowanych tym samym numerem identyfikacyjnym po zmianie stanu stada
(10)

Dane o miejscu "do" którego ubyły zwierzęta
(11)

Kod zdarzenia
(8b)

1o

2

456…001

 

10. 01.2016

1

1

[pozostała ilość zwierząt w „podsadzie” 456…001 ]

246…001

Złamanie nogi

Z

                   

 

Z powyższymi zdarzeniami wiąże się też wystawienie do BP ARiMR zgłoszenia zmiany stanu stada. Będzie to w naszym przypadku o tyle skomplikowane, gdyż będziemy musieli pamiętać o 3 różnych numerach. Przedstawiono to na rysunku poniżej.

To tyle w telegraficznym skrócie. Dalszych informacji, szczegóły można uzyskać w BP ARiMR, oraz u doradców gminnych WODR.

 

Michał Gawłowski

gm. Gołańcz

ZD Wągrowiec

Lokalna Grupa dyskusyjna (LGD) została założona w celu omówienia aktualności, dotyczących integrowanej ochrony roślin  (w ramach priorytetu „Racjonalizacja ochrony chemicznej roślin uprawnych), oraz zagadnień wynikające z aktualnych problemów zgłaszanych przez rolników. Poruszane były tematy związane z programem statutowym działalności doradcy rolnego, oraz problemy zgłaszane na bieżąco przez samych rolników uczestniczących na spotkaniach.

Spotkania LGD w Gołańczy odbyły się 13.04, 18.03, 2.07, 28.10 roku na terenie gminy Gołańcz. Spotkania te zrealizowane były w Usługowo Handlowej Spółdzielni Rolników (salka UHSR, na ul. Sportowej) oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Gołańczy (sala nr 4 UMiG, ul. dr. P. Kowalika 2). W spotkaniach tych wzięło udział 41 osób.

Poruszane zostały następujące tematy:

 • Wykorzystanie stacji meteo w niektórych uprawach rolniczych;
 • Działania sprzyjające środowisku naturalnemu;
 • Planowanie płodozmianu i rotacji upraw w integrowanej ochronie roślin;
 • Wypełnienie wniosków obszarowych w kampanii 2015 roku;
 • Zestawienie wymogów prawnych (transportowych, CC, Ustawy o ochr. Roślin);
 • Odmiany zalecane na liście LZO, nowości odmianowe wybranych roślin;
 • Kalkulacje kosztów pracy maszyn polowych.

Problemy zgłaszane przez samych rolników dotyczyły m. in.  określenia wartości wapna nawozowego, pobieranie prób glebowych, możliwości zakupowe grupy produkcyjnej w środki do produkcji rolnej, prowadzenie rachunkowości w gospodarstwie oraz szczegółowych rozliczeń podatku VAT.

Michał Gawłowski