Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W Środzie Wielkopolskiej, w hali sportowej Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, 3 marca 2020 roku odbyło się spotkanie rolników i mieszkańców wsi z przedstawicielami najważniejszych instytucji pracujących na rzecz rolnictwa pt. „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”. To już kolejna edycja tych spotkań, których patronatem honorowym objął Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. Spotkanie było skierowane do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich z powiatów: średzkiego, śremskiego i poznańskiego.

W spotkaniu uczestniczyły instytucje reprezentowane przez następujące osoby:

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa reprezentowana przez Krzysztofa Żoka Zastępcę Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego, który prowadził spotkanie oraz Rafała Sobczaka Zastępcę Kierownika Wydziału Działań Społecznych i Płatności Bezpośrednich,
 • Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu reprezentowany przez Zastępcę Dyrektora Wiesławę Witaszak,
 • Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, który reprezentował Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Zbigniew Król,
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentowany przez Zastępcę Dyrektora Mariusza Markiewicza,
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowana przez Łukasza Grabowskiego Zastępcę Dyrektora Oddziału Regionalnego w Poznaniu,
 • Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa reprezentowana przez Adama Błochowiaka Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu,
 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii reprezentowany przez Pawła Szczepańskiego Powiatowego Lekarza Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej,
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej reprezentowana przez Pawła Gawareckiego z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej,
 • Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu reprezentowana przez Kierownika Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa Krzysztofa Grafa,
 • Lasy Państwowe reprezentował Nadleśniczy Nadleśnictwa Babki Robert Okińczyc,
 • Zarząd Okręgowego Związku Łowieckiego reprezentował Mikołaj Jakubowski Przewodniczący ZO PZŁ (Łowczy Okręgowy),
 • Wody Polskie reprezentował Jan Bartczak Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole,
 • Starostwo Powiatowe powiatu średzkiego reprezentował Wicestarosta średzki Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka,
 • Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej reprezentowała Ewelina Zawielak Dyrektor Szkoły.

Spotkanie miało na celu przedstawienie aktualnych zagadnień i informacji z zakresu działalności wszystkich reprezentowanych na spotkaniu instytucji w obszarze rolnictwa.

W odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez rolników, na spotkaniu w Środzie Wielkopolskiej omawiano tematy sprawy drugiej transzy dopłat bezpośrednich i płatności pomocy z tytułu suszy. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że płatności bezpośrednie drugiej transzy realizowane są na bieżąco, a płatności suszowe rozpoczną się po 15 marca. Dodatkowo uruchomiono działania mające na celu ochronę gospodarstw produkujących trzodę chlewną przed ASF, poprzez finansowanie budowy ogrodzeń, a także działania wspomagające inwestycje w nawadnianie gruntów. Oprócz tego, przygotowywane jest działanie mające na celu finansowanie poprawy dobrostanu zwierząt. Od końca marca ruszy nabór na modernizację gospodarstw rolnych w obszarze D. Zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu powiedziała, że ośrodek prowadzi doradztwo rolnicze, które obejmuje działania w obszarze rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich, rynku rolnego oraz wiejskiego gospodarstwa domowego. Działania te mają na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych. W bieżącym roku nastąpi poprawa jakości świadczonych usług oraz dostosowanie ich do tendencji rynkowych. Udostępniona została bezpłatna aplikacja mobilna dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich na smartfony i tablety EPSU Mobilne, która ułatwia dostęp do doradców WODR w Poznaniu przez moduł ePorada oraz pozwala na odbieranie bieżących informacji, dzięki modułowi Powiadomienia. Ośrodek realizuje także projekty, takie jak eDWIN, czy w zakresie badań naukowych i innowacji SmartAgriHubs i Demeter z programu Horyzont 2020. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podejmuje działania prewencyjne w celu zapobiegania wypadkom w trakcie prowadzenia działalności rolniczej i w obrębie gospodarstw rolnych, organizuje szkolenia, konkursy i współpracuje z jednostkami OSP. Prelegent zachęcił do korzystania z rehabilitacji w ośrodkach KRUS. Przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przekazał informacje dotyczące gospodarki nieruchomościami z zasobów Skarbu Państwa na obszarach trzech powiatów: poznańskiego, średzkiego i śremskiego wraz z ilością podpisanych umów dzierżawy i sprzedaży. Omówione zostały również działania mające na celu promocję polskiej żywności. Podczas spotkania opisano aktualną sytuację dotyczącą afrykańskiego pomoru świń i rolę bioasekuracji, jako podstawowego działania, które należy podjąć w celu uchronienia stad przed skutkami choroby. Omówiono przypadki wystąpienia ptasiej grypy na terenie województwa wielkopolskiego i możliwości uchronienia się przed epidemią. Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej omówił zabezpieczenia gospodarstw rolnych przed pożarem i przedstawił program prewencji realizowany przez Komendę Powiatową. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przedstawiła rok 2020 jako Rok Zdrowia Roślin. Priorytetem będzie nadzór nad stosowaniem prawidłowego materiału siewnego, środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i eliminacja materiału GMO. Przedstawiciel Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu przedstawił zadania stacji, omówił zasady pobierania prób glebowych i przedstawił dotychczasowe wyniki związane z wnioskami o wyliczenie dawek wapna. Przedstawiciele Lasów Państwowych i Okręgowego Związku Łowieckiego naświetlili problem wystąpienia ASF w populacji dzików i podkreślili znaczenie bioasekuracji, jako podstawowej metody uchronienia się przed epidemią. Na zakończenie spotkania przedstawiciel Wód Polskich przedstawił plan przeciwdziałania skutkom suszy. Na spotkanie przybył również poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Dolata, który w krótkim wystąpieniu omówił działania parlamentu sprzyjające poprawie sytuacji rolników i mieszkańców wsi.

Następnie przeprowadzono panele dyskusyjne, podczas których zainteresowani mogli zadawać pytania przedstawicielom poszczególnych instytucji. Zorganizowano też specjalne punkty informacyjno-promocyjne, przy których specjaliści udostępniali uczestnikom aktualne materiały informacyjne. Rolnikom, którzy chcieli uzyskać porady w indywidualnych sprawach eksperci służyli również swoją wiedzą i doświadczeniem.

Tradycyjnie jak co roku średzki Dzień Pola odbył się w gospodarstwie demonstracyjnym COBORU SDOO w Słupi Wielkiej. Zorganizowany został przy współpracy ze Stacją Doświadczalną Oceny Odmian, firmami: Syngenta Polska, KWS Zboża, Caldena oraz PPHU Bogdan. Patronat medialny nad imprezą objął Magazyn Rolniczy Agroprofil. 14 czerwca 2016 roku w imprezie oprócz wielu rolników uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji obsługujących rolnictwo, a także firmy zaopatrujące rolników w środki do produkcji rolniczej. Uczestników imprezy powitał kierownik Zespołu Powiatowego WODR w powiecie średzkim Andrzej Żołądkowski. Następnie dyrektor SDOO Grzegorz Koszucki, omówił krótko działalność Stacji i nawiązał do kilkuletniej tradycji Dni Pola w Słupi Wielkiej.

                                                                                                         

Specjalnym gościem imprezy był prof. dr hab. Witold Grzebisz, który wygłosił wykład na temat jak zminimalizować skutki suszy i rozsądnie gospodarować zasobami wody w glebie. Wykład cieszył się ogromnym zainteresowaniem rolników, którzy od lat borykają się z problemem niedoboru wody w glebie.

    

Co roku pragniemy rolników zainteresować inną tematyką, pod którą przygotowywane są specjalnie przez SDOO w Słupi Wielkiej poletka demonstracyjne. W tym roku wiodącym tematem spotkania były zboża, a szczególnie odmiany mieszańcowe jęczmienia ozimego, pszenicy ozimej i żyta. Można było zapoznać się też z technologią nawożenia dolistnego pszenicy ozimej i rzepaku ozimego oraz wpływem stosowania preparatów na poprawę struktury gleby. Równocześnie nastąpił pokaz poletek demonstracyjnych roślin uprawnych z Listy Zalecanych Odmian dla województwa wielkopolskiego z omówieniem wyników demonstracji agrotechniki roślin uprawnych z tej listy i integrowanej ochrony pszenżyta ozimego. Wizyta na polu była okazją do bardzo ożywionej dyskusji i wymiany poglądów. Rolnicy byli także żywo zainteresowani odmianami innych gatunków roślin uprawnych prezentowanych na poletkach w Stacji Doświadczalnej. Podczas wizytacji pól specjaliści SDOO i COBORU w Słupi Wielkiej udzielali informacji na temat odmian zalecanych do uprawy na obszarze Wielkopolski oraz nowości odmianowych zarejestrowanych w ostatnim roku. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z wynikami doświadczeń PDOiR w roku 2015 prezentowanych na specjalnie przygotowanych do tego celu posterach. Co prawda deszcz przerwał demonstracje i pokazy na poletkach, ale nie zniechęciło to rolników z gmin powiatu średzkiego i ościennych ponieważ deszcz ten był długo przez wszystkich oczekiwany. Po lustracji doświadczeń w polu wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek, który był okazją do dalszych dyskusji i nawiązywania kontaktów. Rolnikom udostępniono też wydawnictwa COBORU, WZ PDOiR oraz materiały informacyjne pozostałych organizatorów. Dzień Pola został wysoko oceniony przez rolników, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w takich spotkaniach w następnych latach.

     

       

X Święto Cebuli, Ziemniaka i Soi w Henrykowie

W dniach 18 i 19 sierpnia 2012 roku w Henrykowie koło Środy Wielkopolskiej w gospodarstwie Państwa Moniki i Michała Nowaków odbyło się X Święto Cebuli, Ziemniaka i Soi. Na święto zapraszamy już od 2003 roku, najpierw jako na Święto Cebuli, od 2009 roku na Święto Cebuli i Ziemniaka, a teraz, w dziesiątym roku istnienia, na Święto Cebuli, Ziemniaka i Soi.

IMG_0333

Państwo Nowakowie gospodarują na powierzchni ponad 90 ha, z czego 85,5 ha to grunty orne. Właściciele uprawiają zboża – ok. 48 ha, cebulę – ok. 24 ha i ziemniaki – w tym roku ok. 11 ha. Oprócz tego w bieżącym roku eksperymentalnie zasiano ponad 3 ha soi. Chętni mogli obejrzeć poletka z 64 odmianami cebuli, 32 odmianami ziemniaków oraz z 5 odmianami soi.  Zwiedzający mogli osobiście porównać wgląd roślin, odporność na patogeny i plonowanie różnych odmian cebuli, ziemniaka i soi w warunkach Wielkopolski. Dostępność zróżnicowanych odmian zapewnia równomierny poziom plonowania, ponieważ każda z odmian inaczej reaguje na trudne i zmienne warunki pogodowe oraz umożliwia spełnienie wymagań konsumentów poprzez oferowanie odmian w różnych kolorach, soczystości i smaku. Zainteresowanie soją było duże ze względu na wartość paszową tej rośliny, ale również z powodu możliwości uzyskania dodatkowego dofinansowania oferowanego w ramach płatności bezpośrednich do roślin strączkowych. Na poletkach soi wykonano odkrywkę glebową pokazującą rozrośnięty system korzeniowy soi.

IMG_0340           IMG_0341

IMG_0343          IMG_0344

IMG_0348          IMG_0349

Poza pokazami na poletkach zwiedzający mogli zobaczyć z bliska wykopki kombajnami do ziemniaków najnowszej generacji i zapoznać się z najnowszymi ofertami ciągników i maszyn rolniczych. Tu szczególną uwagą cieszyły się maszyny do zbioru, sortowania i pakowania ziemniaków i warzyw. Zainteresowani nowościami mogli posłuchać wykładów między innymi wykładowców uniwersytetu przyrodniczego w Poznaniu dr T. Kleibera, dr. W. Szczepaniaka.

Zainteresowaniem cieszyły się maszyny

 Zespół Doradczy powiatu średzkiego miał wspólne stoisko z pracownikami ARiMR i Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Pracownicy WODR-u wspólnie z pracownikami ARiMR oraz przedstawicielami WIR-u odpowiadali na pytania rolników. Zainteresowaniem cieszyły się broszury informacyjne z PROW 2007-2013 na temat rozliczania programów pomocowych, było również dużo indywidualnych pytań dotyczących w szczególności modernizacji gospodarstw rolnych, różnicowania w kierunku działalności nierolniczej, czy mikroprzedsiębiorstw.

IMG_0358

Nasze stoisko odwiedzili między innymi zastępca dyrektora Wielkopolskiego Oddziału KRUS Mirosława Katarzyna Kaźmierczak, prof. dr hab. Jerzy Nawracała - szef Katedry Genetyki i Hodowli Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, burmistrz Środy Wojciech Ziętkowski.

Dodatkowymi atrakcjami były m. in. prezentacja klas wojskowych z Zespołu Szkół Rolniczych ze Środy i zielony punkt przygotowany przez Top Agrar Polska oraz Tygodnik Rolniczy, propagujący bezpieczeństwo i zdrowie na wsi.

Dzieci mogły bawić się w polowym przedszkolu zorganizowanym przez przedszkole „Małe Średzioki” oraz pojeździć sobie na kucyku. Czynne też było stoisko pod hasłem „Pies przyjacielem gospodarstwa” zorganizowane przez schronisko dla zwierząt w Środzie.

IMG_0369          IMG_0371

Całą dwudniową imprezę profesjonalnie i dużym talentem poprowadził kolega Wojciech Grzelka z naszego zespołu doradczego.

Przez dwa dni imprezę odwiedziło co najmniej pięć tysięcy gości z całego kraju zainteresowanych nowościami "cebulowego, ziemniaczanego i sojowego rynku".

Dzień Pola w Słupi Wielkiej
Zespół Doradczy w powiecie średzkim serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do Słupi Wielkiej na organizowany tam wspólnie ze Stacją Doświadczalną Oceny Odmian COBORU dnia 21 czerwca br. o godzinie 10:00 Dzień Pola. Będzie okazja wysłuchać wykładu o odmianach roślin uprawnych, ich rejonizacji i zalecanych do uprawy w Wielkopolsce. Specjaliści ze Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian COBORU w Słupi Wielkiej zapoznają zainteresowanych z zakresem prac badawczych, zaprezentują poletka doświadczalne i udzielą wszelkich informacji o odmianach roślin rolniczych i warzywnych.
DSC00142

DZIEŃ ZAGRODY

Młodzikowo, 21 września 2011 r.

Pozytywne przykłady przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

W środę, 21 września 2011 roku w Młodzikowie w gospodarstwie agroturystycznym rodziny Państwa Wojciechowskich odbył się „Dzień zagrody w powiecie średzkim”. W programie znalazły się m.in. szkolenia z zakresu przedsiębiorczości i finansowania inwestycji.

Pani Wiktoria Maciejewska – Kierownik działu rozwoju obszarów wiejskich w Wojewódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przedstawiła w bardzo interesujący sposób „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich”. Przedstawiła zagadnienia przedsiębiorczości, działalności gospodarczej oraz związane z nimi pojęcia. Za pomocą prezentacji multimedialnej pokazała również przykłady przedsiębiorczości wśród rolników.

Pan Jan Brożek, specjalista z zakresu ekonomiki przedstawił „Wybór najtańszego źródła finansowania gospodarstwie” pokazując różne możliwości finansowania działalności, z których mogą skorzystać rolnicy.

Powiat średzki jest przed następnym naborem wniosków z osi 4. Leader. Nie mogło więc zabraknąć przedstawiciela Lokalnej Grupy Działania. W tej roli wystąpiła Pani Marta Mańkowska – Specjalistka ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich w Biurze Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski, będącego Lokalną Grupą Działania. Przestawiła słuchaczom Program LEADER, na czym polega Oś IV LEADER, jakie są możliwości pozyskiwania dotacji unijnych w ramach tej Osi, a także kto (i w jaki sposób) może stać się beneficjentem projektów.

Część szkoleniową zakończył właściciel gospodarstwa w Młodzikowie, Pan Andrzej Wojciechowski. W kilku zdaniach opowiedział o sobie, o swojej karierze rolnika i przedsiębiorcy oraz o historii i rozwoju gospodarstwa, które aktualnie pełni wiele funkcji. Po tej krótkiej prezentacji zaprosił wszystkich zebranych do zwiedzenia całego gospodarstwa. Jego gospodarstwo jest znane m.in. z tego, że jest tu największa w Polsce hodowla koni rasy Fiord.

Pan Andrzej Wojciechowski jest wyśmienitym przykładem aktywnego przedsiębiorcy. W realizacji pomysłów pomagają mu fundusze unijne. Pochwalił się, że wraz z rodziną złożył do ARiMR I LGD 14 projektów na łączną kwotę 2,5 mln zł. Po zwiedzeniu gospodarstwa organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników do dyskusji i wymiany doświadczeń. Dla wszystkich przygotowana była pyszna grochówka z kotła i kiełbaski z grilla.

21 09.2011odr 022  21 09.2011odr 033

21 09.2011odr 041   p1110807

p1110787   p1110810

p1110841   p1110853

p1110866   p1110870

Dożynki Gminno - Parafialne i Święto Chleba – Zaniemyśl

            W niedzielę 28 sierpnia w Amfiteatrze w Zaniemyślu odbyły sie Dożynki Gminno – Parafialne i Święto Chleba. Święto Plonów rozpoczęto Mszą św. Dziękczynną w kościele pw. Św. Wawrzyńca. Po Mszy Św. Korowód Dożynkowy przeszedł do amfiteatru, gdzie przygrywał już zespół folklorystyczny „Siekieracy”. Rozpoczęły się Obrzędy dożynkowe. Po przemówieniu i tradycyjnym łamaniu chleba przez wójta gminy, Krzysztofa Urbasa ze zgromadzonymi gośćmi i mieszkańcami gminy mogliśmy zobaczyć występ zespołu folklorystycznego „Siekieracy”. Program artystyczny obejmował występ kabaretu „Pod Miotłą”, a główną atrakcją wieczoru był występ Damiana Holeckiego oraz zespołu „Duo-De”, bawiących mieszkańców do późnych godzin.

img_0153 img_0173

img_0174

Święto Plonów w Krzykosach

W niedzielę, 28.08.2011r. w Krzykosach odbyły się gminne dożynki dla mieszkańców Gminy Krzykosy. Święto Plonów rozpoczęło się o godz. 14:00 uroczystą Mszą Św. na boisku przy Zespole Szkół w Krzykosach. Po Mszy Św. Korowód Dożynkowy przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z OSP Książ Wlkp. udał się na stadion gdzie odbyła się część obrzędowa. Wszystkie sołectwa należące do gminy Krzykosy przygotowały piękne wieńce dożynkowe, które na dożynkach ich przedstawiciele wręczyli Wójtowi, jako gospodarzowi gminy. Całości ceremonii towarzyszyły przyśpiewy Chóru „Głos znad Warty” i tańce zespołu folklorystycznego „Snutki” z Potarzycy. Wieniec sołectwa Krzykosy został skocznie obtańcowany przez zespół folklorystyczny „Snutki” z Potarzycy. Tradycyjnie Wójt Gminy podzielił się chlebem z tegorocznych zbiorów z wszystkimi obecnymi na dożynkach i krótko w swoim wystąpieniu omówił dokonania Gminy w mijającym roku i planowane w najbliższym czasie przedsięwzięcia.

p1110467 p1110469

p1110479 p1110503

06 września 2011

Dożynki w Dominowie

Dożynki gminne w Dominowie

W dniu 21 sierpnia w Dominowie odbyły się dożynki. Punktualnie o godz. 14:00 na teren dominowskiego boiska sportowego wszedł kolorowy korowód niosący pięknie uplecione wieńce z poszczególnych wsi sołeckich. W korowodzie szli zaproszeni goście, a wśród nich starosta średzki, Tomasz Pawlicki, wójtowie z sąsiednich gmin oraz przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem. Rozpoczęła się uroczysta Msza Św. po której odbyły się tradycyjne obrzędy dożynkowe.  Dzielono się chlebem, rzucano ziarnem zbóż i obtańcowywano wieniec dożynkowy. Starostowie dożynek, Paulina Nowicka z Giecza i Marcin Fesser z Dominowa wręczyli Wójtowi Dominowa, Krzysztofowi Pauterowi symboliczny tradycyjny bochen chleba, którym obdzielono wszystkich obecnych na stadionie. Obrzędy dożynkowe i oprawę muzyczną imprezy zapewnił zespół pieśni i tańca „Poligrodzianie”.

 img_0346 img_0358

img_0382 img_0388

img_0390

03 czerwca 2011

Dni Zagrody

Informuję, że Dni Zagrody w powiecie średzkim nie odbędą się w dniu 18.06.2011. Impreza odbędzie się w terminie późniejszym, o którym zawiadomimy.