Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Doradcy specjalizujący się w zakresie integrowanej ochrony roślin po raz kolejny mieli okazję pogłębić swoją wiedzę podczas Zielonych Pól Pawłowice 2017, które odbyły się 1 lipca 2017 roku.

Na 75 ha poletek doświadczalnych na terenie gospodarstwa należącego do Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Zakładu Doświadczalnego Pawłowice prezentowane były:

  • efekty indywidualnych technologii ochrony fungicydowej prowadzonych przez sześć niezależnych gospodarstw
  • przegląd kolekcji kilkudziesięciu odmian zbóż i rzepaków
  • porównanie różnych systemów uprawy, siewu i ochrony rzepaku ozimego
  • nowoczesne maszyny rolnicze wraz ze sposobami ich finansowania.

Taka forma przekazywania wiedzy, umożliwiająca porównanie na plantacjach różnych technologii ochrony roślin oraz systemów uprawy jest dla nas doradców bardzo przydatna w pracy.

Najważniejszym aspektem w integrowanej ochronie roślin jest właściwa identyfikacja agrofagów, która wymaga poznania ich biologii, rejonów ich występowania, uwarunkowań klimatycznych wpływających na tempo ich rozwoju a także umiejętności określania progów ekonomicznej szkodliwości. Systematyczne obserwacje plantacji oraz śledzenie warunków pogodowych, zwłaszcza temperatury i opadów pozwala często z pewnym wyprzedzeniem przewidzieć zagrożenie w danej uprawie.

Podczas Zielonych Pól w Pawłowicach uczymy się identyfikacji agrofagów od najlepszych. Wszelkie wątpliwości możemy zweryfikować dzięki obecności prof. dr hab. Marka Korbasa z IOR PIB w Poznaniu.

Co roku po takich spotkaniach wracamy do pracy wzbogaceni o dodatkową wiedzę.

Tym razem nasze zainteresowanie wzbudziły objawy żerowania miniarek na liściach pszenicy. Są to drobne muchówki, których liczebność i szkodliwość co roku się powiększa, zwłaszcza na zbożach jarych. Bladozielone larwy miniarek drążą korytarze w liściach co w konsekwencji prowadzi do zasychania blaszki liściowej. Próg ekonomicznej szkodliwości dla miniarek to 20–30 proc. uszkodzonej blaszki liściowej.

Warto być na Zielonych Polach w Pawłowicach, gdyż taka forma przekazywania wiedzy wydaje się najskuteczniejsza.

Od 1 stycznia 2014 roku w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej wszyscy profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin mają obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin.

W Polsce zasady te uregulowane zostały przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin (Dz. U. poz. 505).

W roku 2016 będąc doradcą rolnym specjalizującym się w ochronie roślin kontynuowałam pomoc rolnikom w realizacji obowiązków wprowadzonych ustawą.

Na początku 2016 roku w Golinie Wielkiej odbyło się spotkanie z lokalną grupą dyskusyjną, na którym omówiłam monitorowanie i prognozowanie agrofagów w uprawach zbożowych. Zwróciłam uwagę na zasady prawidłowego monitorowania nasilenia chorób, szkodników i chwastów i wykorzystania progów ekonomicznej szkodliwości w celu podjęcia decyzji o wykonaniu zabiegu ochrony roślin. Zapoznałam również rolników ze sposobem korzystania z systemów wspomagania decyzji.

Kolejne spotkania z lokalną grupą dyskusyjną odbyły się w lutym i w marcu. Kierując się doświadczeniem z lat ubiegłych skupiłam się na zapoznaniu rolników z listą zalecanych odmian zbóż jarych dla województwa wielkopolskiego. Zagadnienie to budzi zawsze duże zainteresowanie, gdyż ułatwia rolnikom wybór właściwej odmiany.

W czerwcu rolnicy mieli okazję zapoznać się z odmianami roślin bobowatych oraz  rzepaku podczas corocznych Dni Pola organizowanych przez CWE Gołaszyn.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się rośliny bobowate, a zwłaszcza odmiany soi. Większość pytań dotyczyła sposobu walki z zachwaszczeniem w tych uprawach.

Na każdym ze spotkań z lokalną grupą dyskusyjną rolnicy informowani są o sposobie prowadzenia kontroli przez inspektorów PIORiN w celu weryfikacji przestrzegania zasad integrowanej ochrony.

W gospodarstwie Pana Mariusza Ratajczaka położonego w Sowinach na terenie gminy Bojanowo realizowana jest demonstracja: „Upowszechnienie uprawy konwencjonalnych nasion soi”. Rolnik uprawia soję na powierzchni 1,52 ha, w tym 0,90 ha z odmianą Augusta i 0,62 ha z  odmianą Lissabon.

Przedmiotem demonstracji jest odmiana Augusta wyhodowana w Katedrze Genetyki i Hodowli Roślin UP w Poznaniu, dostosowana do uprawy w warunkach klimatycznych Polski. Odmiana ta ma niezbyt duże wymagania glebowe, udaje się na większości gleb z wyjątkiem ciężkich, zlewnych i kwaśnych.

Pod koniec czerwca spotkałam się z Panem Mariuszem, jego żoną Wiktorią i ojcem na plantacji soi. Mimo trwających upałów plantacja prezentowała się okazale, bez zachwaszczenia i patogenów oraz objawów niedoboru składników. Bezpośrednio przed siewem nasiona zostały zaszczepione Nitraginą. Po wyrwaniu kilku roślin okazało się, że na korzeniach wytworzyły się brodawki, trwa więc proces wzbogacania gleby w azot. Przy obfitym brodawkowaniu bakterie mogą dostarczyć roślinom nawet 100 kg N/ha.

W uprawie soi duży problem sprawia rolnikom walka z chwastami. Z uwagi na powolny wzrost w początkowym okresie wegetacji soja wymaga starannej ochrony przed chwastami, które konkurują o wodę, światło oraz składniki pokarmowe. Rolnik zastosował trzy dni po siewie Afalon Dyspersyjny 450EC 2 l/ha + Dual Gold 960EC 1 l/ha. Przy wtórnych wschodach chwastów, kiedy rośliny uprawne miały 3 liście  trójlistkowe wykonany został zbieg mieszaniną: Basagran 480SL 1-1,5l/ha + Agil 100EC 1l/ha + Asystent 0,25 l/ha. Soja jest wrażliwa na uboczne działanie wszystkich herbicydów, zwłaszcza nalistnych, dlatego w celu uniknięcia uszkodzeń roślin, zabieg został wykonany wieczorem.

W trakcie lustracji rośliny znajdowały się w fazie początku kwitnienia. Faza ta jest krytycznym okresem w rozwoju soi. Jeśli temperatura spadnie poniżej 10°C, soja może nie wejść w fazę kwitnienia, a w odwrotnym przypadku, gdy temperatura utrzymuje się powyżej 24°C, dochodzi do opóźnienia kwitnienia. Temperatura zapewniająca prawidłowy wzrost i rozwój roślin wynosi 15-19°C. Najmniej ciepła rośliny potrzebują w okresie dojrzewania, wtedy mogą rozwijać się w temperaturze od 8 do 14°C.

Życzę rolnikowi sprzyjających temperatur i dobrego plonu, aby zebrane nasiona soi stały się źródłem tańszego białka w paszy dla trzody chlewnej.

W dniu 22 czerwca 2016 do Centrum Wystawowo Edukacyjnego w Gołaszynie zaprosiliśmy rolników powiatu rawickiego na DNI POLA.

Program zawierał wystąpienia specjalistów zmagających się na co dzień z problemami związanymi z integrowaną ochrona roślin.

Główny specjalista ds. ochrony roślin Andrzej Obst jak zawsze z olbrzymią pasją, przy wykorzystaniu świeżo zebranych eksponatów omówił najczęściej występujące choroby grzybowe roślin uprawnych. Zwrócił uwagę na stosowanie uproszczonych płodozmianów powodujących zbyt częstą uprawię zbóż po sobie. W związku z tym nasilona jest presja występowania grzybów wywołujących choroby podsuszkowe.

Stan fitosanitarny takich stanowisk może poprawić uprawa międzyplonów ścierniskowych z wykorzystaniem roślin bobowatych (dawniej - strączkowych).

Wybór Gołaszyna na tegoroczne DNI POLA nie był przypadkowy gdyż na poletkach doświadczalnych mamy pokaźną kolekcję roślin bobowatych. Postanowiliśmy zachęcić rolników do wprowadzenia ich do uprawy jako plon główny oraz składnik międzyplonów.

Halina Funka specjalizująca się w ochronie roślin zapoznała słuchaczy z zagadnieniem postępu w hodowli nowych odmian roślin bobowatych. Obecnie można je uprawiać bez ryzyka pękania strąków, nierównomiernego ich dojrzewania (odmiany samokończące), jak też zmniejszyć niedogodności wynikające ze zbyt krótkiego okresu wegetacji (odmiany termoneutralne). Dzięki pracy hodowlanej i dostępności nowych odmian można dobrać zarówno gatunek, jak i odmianę rośliny tych roślin w zależności od rejonu uprawy i warunków glebowych.

Halina Funka podkreśliła również jak duże znaczenie w integrowanej ochronie roślin ma wymiana kwalifikowanego materiału siewnego, która jest jednocześnie najtańszą metodą poprawy wydajności i opłacalności produkcji. Przy okazji przedstawiła Listę odmian zbóż ozimych zalecanych do uprawy na terenie województwa wielkopolskiego w roku 2016.

Część praktyczna szkolenia odbyła się na poletkach doświadczalnych CWE. Rolnicy mieli okazję porównać rożne odmiany łubinów, grochów, bobu oraz soi.

Jednym z narzędzi ułatwiających wdrażanie zasad integrowanej ochrony roślin jest system wspomagania decyzji, pozwalający na określenie optymalnych terminów wykonania zabiegów. Uczestnicy spotkania zapoznali się z działaniem polowej stacji meteorologicznej, która znajduje się w pobliżu poletek doświadczalnych. Obecnie wykorzystywana jest ona w Internetowym systemie wspomagania decyzji w ochronie ziemniaka przed sprawcą zarazy ziemniaka.

Rdza brunatna jest jedną z najważniejszych chorób żyta. Objawy na liściach w postaci brunatnych lub pomarańczowych wypuklych poduszeczek (urediniospor) zmniejszają powierzchnię asymilacyjną roślin, co wpływa na wielkość plonu. Odmiany żyta charakteryzują się dużym zróżnicowaniem w podatności na chorobę.

Nasze doświadczenie polega na ocenie rozwoju objawów chorobowych rdzy brunatnej na życie. Obserwacje przeprowadzane są raz w tygodniu na 16 poletkach doświadczalnych, w tym:

  • 4 poletkach z odmianą Słowíańskie – bez fungícydów,
  • 4 poletkach z odmianą Palazzo – bez fungicydów,
  • po 4 poletka z odmianami Słowiańskie i Palazzo - trzykrotny zabieg fungicydowy.

Obserwacje polegają na ocenie na każdym poletku 100 źdźbeł (w 10 miejscach na poletku po 10 żdźbeł). Wyniki obserwacji wprowadzane są do arkusza kalkulacyjnego przygotowanego przez IOR.

W przyszłości w oparciu o zgromadzone dane zostanie zbudowany komputerowy system wspomagania decyzji. System taki jest zazwyczaj połączony z małymi stacjami meteorologicznymi rejestrującymi lokalne warunki pogodowe. Na podstawie zebranych danych system sygnalizuje potrzebę wykonania zabiegu chemicznego. Na terenie CWE Gołaszyn w poblizu poletek doświadczalnych usytuowana jest stacja meteorologiczna.

Na razie przydatna dla rolnika może być tabela przedstawiająca progi ekonomicznej szkodliwości rdzy brunatnej żyta:

Termin obserwacji Próg ekonomicznej szkodliwości
W fazie krzewienia 10-15% liści z pierwszymi objawami porażenia
W fazie strzelania w żdźbło 10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia
W fazie kłoszenia pierwsze objawy porażenia na liściu podflagowym lub fagowym

W styczniu 2015 roku w Golinie Wielkiej odbyło się spotkanie z lokalną grupą dyskusyjną, na którym zapoznałam rolników z zasadami zrównoważonego stosowania pestycydów zgodnie z  integrowaną ochrony roślin.  Omówiłam  zagadnienie dotyczące  patogenów w zbożach ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania chorób grzybowych. W trakcie dyskusji poruszyliśmy zagadnienie wytwarzania się odporności grzybów na substancje aktywne. Problem ten  rozwiązuje stosowanie przemienne środków ochrony roślin  zawierających substancje aktywnych z różnych grup chemicznych. Wyraźne oznakowanie środków ochrony roślin z jednej grupy chemicznej przy pomocy tego samego symbolu ułatwiłoby identyfikację i zastosowanie odpowiedniego fungicydu.

Kolejne spotkanie z lokalną grupą dyskusyjną odbyło się w lutym. Tym razem poruszyliśmy nie tylko problemy dotyczące integrowanej ochrony roślin ale również omówiłam listę zalecanych odmian zbóż jarych dla województwa wielkopolskiego aby ułatwić rolnikom wybór właściwej odmiany.

W czerwcu rolnicy mieli okazję zapoznać się z odmianami zbóż ozimych i jarych oraz rzepaku podczas corocznych Dni Pola organizowanych przez CWE Gołaszyn. Dużym  zainteresowaniem wśród rolników cieszyły się  odmiany mieszańcowe pszenicy ozimej, zwłaszcza  Hyfi F1 gdyż  może być uprawiana na terenach dotkniętych niedoborem opadów, gdzie ze względu na swoją wczesność i szybkie napełnianie ziarna o wysokiej MTZ, zapewnia uzyskanie wysokiego plonu.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 19 października do 17 listopada 2015 r.  będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" z PROW 2014-2020.

Wsparcie będzie  można otrzymać na inwestycje związane z:
- rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł ;
- rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
- rozwojem produkcji bydła mięsnego - wypłacona pomoc nie może przekroczyć 500 tys. zł

Agencja nie przyznaje pomocy gdy liczba punktów na wyżej wymienione działania wynosi mniej niż 4

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru ( dot. województwa wielkopolskiego):

1. W przypadku operacji dotyczącej budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub magazynu paszowego,

punkty przyznaje się w następujący sposób:

a)  jeżeli operacja obejmuje wyłącznie inwestycje dotyczące budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub magazynu paszowego, przyznaje się 5 punktów

b) jeżeli koszty budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub magazynu paszowego stanowią co najmniej 50% wszystkich kosztów operacji, przyznaje się 3 punkty

2. W przypadku operacji związanej ze zwiększeniem skali produkcji rolnej, której realizacja wpłynie również na zwiększenie uczestnictwa w rynku, przyznaje się 1 punkt

3. W przypadku operacji związanej ze zmianą profilu produkcji rolnej, której realizacja wpłynie również na zróżnicowanie produkcji rolnej w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt

4. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy uczestniczy w unijnym systemie jakości lub krajowym systemie jakości przyznaje się 2 punkty, z tym że w przypadku uczestnictwa w systemie rolnictwa ekologicznego przyznaje się 4 punkty

5. Jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o jej przyznanie ma nie więcej niż 40 lat, przyznaje się 3 punkty

6. Jeżeli inwestycje służą ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu, przyznaje się maksymalnie 5 punktów.

7. Na operację związaną z rozwojem produkcji prosiąt przyznaje się:

Jeżeli w wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost średniej rocznej liczby loch w stadzie:

a) o co najmniej 10 sztuk i nie więcej niż 20 sztuk, przyznaje się 1 punkt,

b) powyżej 20 sztuk i nie więcej niż 30 sztuk, przyznaje się 2 punkty,

c) powyżej 30 sztuk i nie więcej niż 40 sztuk, przyznaje się 3 punkty,

d) powyżej 40 sztuk i nie więcej niż 50 sztuk, przyznaje się 4 punkty,

e) powyżej 50 sztuk, przyznaje się 5 punktów

Jeżeli w wyniku realizacji operacji średnia roczna liczba loch w stadzie będzie większa niż:

a) 100 sztuk i nie większa niż 200 sztuk, przyznaje się 1 punkt,

b) 200 sztuk i nie większa niż 300 sztuk, przyznaje się 2 punkty,

c) 300 sztuk, przyznaje się 3 punkty;

8. Na operację związaną z rozwojem produkcji mleka krowiego przyznaje się:

Jeżeli w wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost średniej rocznej liczby krów mlecznych w stadzie:

a) o co najmniej 10 i nie więcej niż 20 sztuk, przyznaje się 1 punkt,

b) powyżej 20 sztuk i nie więcej niż 30 sztuk, przyznaje się 2 punkty,

c) powyżej 30 sztuk i nie więcej niż 40 sztuk, przyznaje się 3 punkty,

d) powyżej 40 sztuk i nie więcej niż 50 sztuk, przyznaje się 4 punkty,

e) powyżej 50 sztuk, przyznaje się 5 punktów

Jeżeli w wyniku realizacji operacji średnia roczna liczba krów mlecznych w stadzie będzie większa niż:

 

a) 30 sztuk i nie większa niż 50 sztuk, przyznaje się 1 punkt,

b) 50 sztuk i nie większa niż 100 sztuk, przyznaje się 2 punkty,

c) 100 sztuk, przyznaje się 3 punkty;

 

8. Na operację związaną z rozwojem produkcji bydła mięsnego przyznaje się:

Jeżeli w wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost średniej rocznej liczby krów nieprzeznaczonych do produkcji mleka w stadzie:

a) o co najmniej 10 sztuk i nie więcej niż 20 sztuk, przyznaje się 1 punkt,

b) powyżej 20 sztuk i nie więcej niż 30 sztuk, przyznaje się 2 punkty,

c) powyżej 30 sztuk i nie więcej niż 40 sztuk, przyznaje się 3 punkty,

d) powyżej 40 sztuk i nie więcej niż 50 sztuk, przyznaje się 4 punkty,

e) powyżej 50 sztuk, przyznaje się 5 punktów

 

Jeżeli w wyniku realizacji operacji średnia roczna liczba krów nieprzeznaczonych do produkcji mleka w stadzie będzie większa niż:

a) 30 sztuk i nie większa niż 50 sztuk, przyznaje się 1 punkt,

b) 50 sztuk i nie większa niż 100 sztuk, przyznaje się 2 punkty,

c) 100 sztuk, przyznaje się 3 punkty;

Maj oraz początek czerwca to bardzo pracowity okres zarówno dla rolników jak i doradców.

Dobiega końca termin na składanie wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2015 rok a także realizacja dziewięciu szkoleń na terenie powiatu rawickiego w ramach projektu:

„Dobre praktyki rolnicze na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego tzn. OSN”.

Jedno z takich szkoleń odbyło się w Centrum Wystawowo Edukacyjnym w Gołaszynie.

W trakcie trzydniowych zajęć rolnicy mogli pogłębić swoją wiedzę  z zakresu wdrażania Dyrektywy Azotanowej.

W pierwszym dniu szkolenia odbywały się zajęcia komputerowe dotyczące obsługi programu  NawSald , który jest narzędziem do sporządzania planów nawożenia w gospodarstwach rolnych

Drugi dzień obejmował cykl wykładów ze szczególnym uwzględnieniem warunków przechowywania nawozów naturalnych, dawek i sposobów nawożenia oraz zasad i możliwości ubiegania się o płatności w ramach PROW 2014-20120 dla rolników gospodarujących na OSN.

Trzeciego dnia podczas wyjazdu studyjnego uczestnicy szkolenia mieli możliwość zapoznania się ze stosowanymi dobrymi praktykami rolnymi w gospodarstwie Pana Biskupa w Borku Wielkopolskim.

Podczas końcowej dyskusji uczestnicy szkolenia zwrócili uwagę na duże znaczenia programu NawSald , który nie daje  jedynego i ostatecznego wyniku ale sugeruje pewne rozwiązania i prognozuje ich skutki, umożliwiając dzięki temu podejmowanie właściwych decyzji dotyczących nawożenia.