Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W dniu 16 lipca br. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego jako partner operacji pn. „Unia wspiera polskie wsie i Pakosław z country w tle”, realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, brał udział w imprezie plenerowej, która odbyła się nad zalewem w Pakosławiu.

Imprezie towarzyszyły parada samochodowo-motocyklowa, występy zespołów tanecznych, nauka tańca country i rzutu lassem oraz stoiska informacyjne i liczne wystawy min. rękodzieła, maszyn rolniczych oraz spożywczych produktów regionalnych. Uczestnicy operacji mogli też obejrzeć wystawę fotograficzną, na której zaprezentowano inwestycje zrealizowane w ostatnich latach w Gminie Pakosław, dzięki wsparciu z środków unijnych.

Oprócz dobrej zabawy wydarzenie to miało na celu aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, promocję wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego, upowszechnienie wiedzy o roli środków finansowych pozyskanych dzięki „Europejskiemu Funduszowi Rolnemu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Nasze stoisko wystawowe było miejscem dystrybucji publikacji i ulotek wydawanych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz umożliwiło zaprezentowanie i promocję wyników własnej działalności. Ponadto Doradcy WODR udzielali porad w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, rozwoju obszarów wiejskich i planowanych naborów wniosków o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020. Szacunkowo nasze stoisko odwiedziło ok 200 osób.

W dniach 20-21 maja w CWE w Gołaszynie odbyła się X Jubileuszowa edycja Regionalnych Targów Rolniczych Wiosna 2017.

Organizatorem wystawy był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przy współudziale Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu, Starostwa Powiatowego w Rawiczu oraz Gminy Bojanowo. Patronat honorowy nad imprezą objął Wojewoda Wielkopolski.

Oficjalnego otwarcia targów dokonała Wiesława Nowak  Dyrektor WODR w Poznaniu, która jednocześnie wręczyła podziękowania osobom najbardziej zaangażowanym w organizację dotychczasowych edycji  Regionalnych Targów Rolniczych w Gołaszynie.

W tym roku do udziału w targach zgłosiło się ok. 100 wystawców z całej Polski. Swoje oferty zaprezentowali producenci maszyn i urządzeń rolniczych, środków ochrony roślin, nawozów , wytwórcy pasz oraz firmy i instytucje świadczące usługi dla rolnictwa. Nieodłączną częścią targów był bogaty kiermasz ogrodniczy, na którym można było zakupić cebule i nasiona kwiatów, nasiona warzyw oraz owocowy i ozdobny materiał szkółkarski. Wśród wystawców znaleźli się także producenci żywności oraz rękodzieła artystycznego. Nie zabrakło też licznych atrakcji dla dzieci.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa drobnego inwentarza, na której członkowie Rawickiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Drobnego Inwentarza zaprezentowali ponad 300 okazów pawi, kur, kaczek, papug, jeży oraz gołębi. Ciekawa oferta wystawców oraz sprzyjająca pogoda sprawiły, że targi cieszyły się dużym zainteresowaniem  zwiedzających.

Organizatorzy zadbali też o bogatą ofertę artystyczną. W sobotę imprezę uświetniły występy Zespołu Ludowego "Gołaszyniacy" oraz Zespołu Folklorystycznego  „Dębioki” z Dębna Polskiego. Gwiazdami wieczoru były zespoły Junior i Effect, które swoimi koncertami zakończyły pierwszy dzień targów.

Tego dnia rozstrzygnięto etap wojewódzki VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa” organizowanego przez KRUS oraz nagrodzono zwycięzców regionalnego etapu XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" zorganizowanego przez KRUS i Powiatową Inspekcję Pracy.

Drugiego dnia targów, tradycyjnie odbył się konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej, w którym udział wzięło kilkudziesięciu młodych wykonawców.

Jak co roku organizatorzy Regionalnych Targów Rolniczych przyznali nagrodę za najciekawsze stoisko wystawowe. Tym razem Puchar Dyrektora WODR trafił do firmy Nissan AiR Polody  S.J. z Przeźmierowa.

Uczestnicy wystawy mieli również możliwość obejrzenia poletek demonstracyjnych przygotowanych przez CWE w Gołaszynie, na których prezentowana jest aktualna oferta odmian zbóż ozimych i jarych.

W związku z wystąpieniem na terenie Polski przypadków afrykańskiego pomoru świń, w Centrum Wystawowo- Edukacyjnym w Gołaszynie zorganizowano szkolenie dla rolników z udziałem przedstawiciela Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rawiczu.

Podczas spotkania lekarz weterynarii Magdalena Ogińska omówiła możliwe skutki wystąpienia choroby oraz procedury i sposoby postępowania w przypadku jej wystąpienia na terenie naszego województwa.

Zgodnie z informacją Głównego Lekarza Weterynarii na dzień dzisiejszy w Polsce są już 23 ogniska chorobowe ASF. Najczęstszą przyczyną zakażenia świń jest  bezpośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi lub zakażonymi odpadkami żywnościowymi. Aby ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się choroby niezwykle ważne jest przestrzeganie zasad bioasekuracji. O tym jak zasady te stosować w gospodarstwach, rolnicy dowiedzieli się z się z filmu instruktażowego, który obejrzeli podczas szkolenia.

W drugiej części spotkania doradca WODR Ryszard Paprocki przypomniał rolnikom wymogi dobrostanu zwierząt w zakresie utrzymania świń pod kątem zapobiegania rozprzestrzeniania choroby ASF. Przedstawił także zmiany przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt obowiązujących od 18 października br.

W dniu 3.09.2016 r. w trakcie imprezy Wielkopolska Wieś Zaprasza zorganizowanej przez CWE Gołaszyn przeprowadzono konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Jestem przyjacielem przyrody”. Organizatorem konkursu był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Konkurs miał na celu kształtowanie właściwych postaw dzieci wobec środowiska naturalnego, poszerzenie wiadomości z zakresu ochrony przyrody oraz podniesienie świadomości ekologicznej. Poza tym konkurs stworzył doskonałą okazję do zaprezentowania talentu plastycznego oraz udziału we wspólnej zabawie.

W konkursie udział brały dzieci do lat 10. Do oceny wpłynęło 17 prac plastycznych, z których Komisja konkursowa nagrodziła trzy, przyznając I, II i III miejsce. Nagrody otrzymali Roksana Łukaszczyk z Bojanowa, Patrycja Szymańska z Woszczkowa oraz Maja Stachowiak z Gościejewic.

Przy ocenie prac Komisja brała pod uwagę inwencję twórczą i pomysłowość w zakresie przedstawienia tematu oraz ogólną estetykę prac. W konkursie zostały przyznane nagrody rzeczowe dla zwycięzców oraz nagrody pocieszenia dla wszystkich uczestników.

W dniu 16 lipca 2016 roku w Golince, w trakcie odbywającego się turnieju sołectw,  zostało przeprowadzona druga edycja spotkania informacyjno - edukacyjnego nt. „Poprawa bezpieczeństwa  pożarowego na obszarach wiejskich” . Impreza odbyła  się dzięki finansowemu wsparciu przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, działający przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Organizatorami spotkania byli:

• Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

• Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

• Wielkopolska Izba Rolnicza

• Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP reprezentowany przez Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Bojanowie oraz Ochotniczą Straż Pożarną z Bojanowa, Gościejewic i Sowin oraz Gminę Bojanowo

• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu

Celem imprezy była poprawa bezpieczeństwa pożarowego na terenach wiejskich i podniesienie świadomości rolników.

Tak jak podczas pierwszej edycji spotkania  i tym razem organizatorzy przygotowali  pokaz działań ratowniczych z zakresu udzielania pierwszej pomocy, konkurs wiedzy o bezpieczeństwie pożarowym w rolnictwie, pokaz udzielania pierwszej pomocy z użyciem „ Fantoma” i pokaz sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Ochotnicy mogli podjąć  próbę cięcia pojazdów specjalistycznym urządzeniem ratowniczym oraz ugasić płonącą ciecz z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu gaśniczego. Najmłodsi uczestnicy imprezy mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności na pożarniczym torze przeszkód „Strażacka Szkółka” oraz wziąć udział w konkursie plastycznym „Dzielny strażak”.

Na zakończenie imprezy Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Pani Elżbieta Kaczmarek wręczyła zwycięzcom konkursu wiedzy o bezpieczeństwie pożarowym 5 nagród rzeczowych w postaci gaśnic proszkowych.

Podczas tegorocznych Regionalnych Targów Rolniczych w Gołaszynie odbyła się impreza strażacka pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa pożarowego na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego”, której organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wielkopolska Izba Rolnicza oraz Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych PR i Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu.  Celem imprezy było podniesienie świadomości i wiedzy dotyczącej zagrożeń występujących podczas prac wykonywanych w gospodarstwie oraz poprawa bezpieczeństwa pożarowego na terenach wiejskich.

 W trakcie żniw dochodzi często do tragicznych w skutkach pożarów prowadzących do utraty mienia, zdrowia, a nawet życia pracujących w polu rolników. Istotnym zagadnieniem jest też bezpieczeństwo w domu i zagrodzie- nadal występują zdarzenia śmiertelnego zatrucia czadem czy pożary mienia,  w tym sprzętu rolniczego.

Najczęstszą przyczyną pożarów jest nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, a także podpalenia oraz wady urządzeń elektrycznych i niewłaściwa eksploatacja urządzeń i maszyn rolniczych. Z tego powodu istotna jest rola Ochotniczych Straży Pożarnych, a przede wszystkim właściwe zachowanie i postawa osób dorosłych. 

W ramach spotkania przeprowadzony został pokaz pierwszej pomocy i ratownictwa drogowego oraz pokaz sprzętu gaśniczego.

Zainteresowani mogli wziąć udział w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie pożarowym, który polegał na wypełnieniu krótkiej ankiety z pytaniami. Spośród prawidłowo wypełnionych ankiet zostały wylosowane nagrody  w postaci 5 gaśnic proszkowych.

Dla najmłodszych uczestników tego wydarzenia zorganizowany został konkurs plastyczny pod hasłem „Dzielny strażak”. Dzieci w swoich pracach miały za zadanie ukazać strażaków w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych. Za udział w konkursie wszyscy otrzymali drobne upominki i słodycze.

Impreza ta mogła się odbyć dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Dnia 16.07.2016 r. o godz.14.00 w Golince gm. Bojanowo odbędzie się impreza strażacka pod hasłem „ Poprawa bezpieczeństwa pożarowego na obszarach wiejskich”. Organizatorami  imprezy są Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wielkopolska Izba Rolnicza oraz Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych PR w Bojanowie i Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu.

W ramach spotkania planowane są pokazy strażackie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, pokazy pojazdów pożarniczych, sprzętu pożarniczego  i umundurowania strażackiego oraz strażackie tory przeszkód. Dla uczestników dostępne będą stoiska informacyjne z materiałami edukacyjnymi, na których strażacy OSP i PSP będą udzielać praktycznych porad na temat bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. Przeprowadzone zostaną również konkursy z zakresu wiedzy przeciwpożarowej dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich.

 

 

 

W bieżącym roku 2 spośród 13 kół gospodyń wiejskich w gminie Jutrosin obchodziło jubileusz działalności.  Dnia 28 stycznia  50- lecie działalności świętowały członkinie KGW  w Janowie, natomiast  3 marca 60- lecie działalności członkinie KGW w Grąbkowie. W trakcie uroczystości jubileuszowych wspominano najbardziej zasłużone działaczki  oraz podsumowano dotychczasowe osiągnięcia.

Działalność Kół Gospodyń Wiejskich od  lat wywiera duży wpływ na rozwój  wsi i jej mieszkańców. Gospodynie organizują dożynki, uroczystości okolicznościowe , a także konkursy i wystawy propagujące tradycyjne potrawy i rękodzieło ludowe.  Podejmują liczne inicjatywy na rzecz promocji Gminy Jutrosin oraz integracji  lokalnej społeczności. 

Na uroczystościach jubileuszowych nie zabrakło przedstawicielek  Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, od których Jubilatki odebrały gratulacje i życzenia.  Od lat członkinie KGW w Grąbkowie i Janowie aktywnie współpracują z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, biorąc udział w szkoleniach, pokazach, wystawach  i innych wydarzeniach organizowanych przez WODR.

Wszystkim Pniom  życzymy dużo zdrowia i  kolejnych  pięknych  jubileuszy.

 

Za nami kolejna edycja imprezy „Wielkopolska Wieś Zaprasza”, która odbyła się 5 września b.r. w Centrum Wystawowo- Edukacyjnym w Gołaszynie. Jak co roku, w ramach tego wydarzenia, organizatorzy  zorganizowali konkurs plastyczny dla dzieci do lat 10. Motywem przewodnim tegorocznego konkursu było hasło ” Jak dbam o przyrodę”. W konkursie wzięło udział  kilkunastu uczestników, którzy podczas wspólnej zabawy mogli zaprezentować swój talent plastyczny. Wszystkie dzieci wykazały się inwencją twórczą i pomysłowością w zakresie przedstawienia tematu oraz poczuciem estetyki wykonania prac. Po ocenie rusunków przez komisją konkursową w składzie Paulina Drozdowska -przewodnicząca Komisji,  Halina Funka – członek Komisji,  Maria Cicha – członek Komisji, nastąpiło rozstrzygniecie konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów. Wystawę prac młodych artystów można było podziwiać do zakończenia imprezy .

Lista zwycięzców:

Maja Stachowiak lat 8 z Gościejewic - I miejsce

Patrycja Waleńska lat 8 z Piasków - II miejsce

Patrycja Szymańska lat 7 z Woszczkowa - III miejsce

 

Gospodarzem  tegorocznych dożynek powiatowych, które odbyły się dnia 23 sierpnia była Gmina Jutrosin.  Uroczystości obrzędowe  święta plonów  miały miejsce  na jutrosińskim rynku i były poprzedzone mszą dziękczynną w Kościele p.w. św. Elżbiety w Jutrosinie.

Przy udziale licznie zgromadzonych mieszkańców powiatu oraz zaproszonych gości  Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin - Zbigniew Koszarek oraz Starosta Rawicki - Adam Sperzyński dokonali uroczystego otwarcia ceremonii oraz tradycyjnie podzielili chleb wypieczony z tegorocznych zbiorów.

Oprawę artystyczną uroczystości zapewnili:  Orkiestra Dęta z Miejskiej Górki ,  Zespół Folklorystyczny Orlanie z Jutrosina oraz Kapela Dudziarska z Domaradzic.

Zaszczytna funkcja Starostów dożynek przypadła  Elżbiecie Grześkowiak i Fabianowi Małeckiemu oraz Alicji Wycisk i Łukaszowi Pospiech.

Święto plonów było też okazją do rozstrzygnięcia konkursu KRUS „Jak bezpiecznie pracować na gospodarstwie rolnym”  i wręczenia nagród laureatom.

Na tegorocznych dożynkach  nie zabrakło przedstawicieli  instytucji rolniczych- w tym WODR-u reprezentowanego przez kierownika ZD Rawicz Ryszarda Bijaka.

Uczestnicy dożynek, na licznych stoiskach wystawowych, mogli zapoznać się z ofertą firm, organizacji pozarządowych, instytucji, a także podziwiać dorobek rękodzieła artystycznego członkiń kół gospodyń wiejskich z gminy Jutrosin.

Po zakończeniu oficjalnej części  obrzędowej  publiczność bawiły występy  artysty kabaretowego - Jacka Ziobro oraz zespołu disco polo – Emer.

Ostatnim punktem programu była zabawa taneczna, do której przygrywał zespół Tolka Tri.