Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

       15 lutego 2018 r. w Bralinie w świetlicy „Tęcza” odbyło się szkolenie specjalistyczne dla rolników z terenu gminy Bralin. Wykład przeprowadziła Pani Jolanta Szczepańska-gł. Specjalista ds. ROW. Temat szkolenia to: Rolniczy handel detaliczny- znakowanie żywności sprzedawanej przez rolników. W trakcie szkolenia omówiono: formy sprzedaży żywności przez rolników, rejestrację działalności, produkcję i zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, oznaczenie miejsca zbywania żywności, zasady powadzenia i przechowywania dokumentacji, maksymalna ilość żywności zbywana rocznie w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz nadzór nad bezpieczeństwem żywności. Na zakończenie szkolenia omówiono działania z PROW 2014-2020 : Modernizacja gospodarstw rolnych ,Premia dla młodych rolników.

Opracowanie i zdjęcia: Ewa Pazek - WODR PZDR w powiecie kępińskim

13 lutego 2018

Konferencja

W dniach 8 i 9.02.2018 r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się konferencja dla rolników. Organizatorami konferencji byli pracownicy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kępnie - Wioletta Szkopek oraz Paweł Stasiak Konferencję rozpoczął i przywitał wszystkich uczestników Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kępnie Pan Piotr Twardowski. Dwudniowa konferencja składała się z dwóch bloków tematycznych. W pierwszym dniu tematem była Integrowana ochrona roślin natomiast drugiego dnia została omówiona tematyka Rachunkowości w gospodarstwach rolnych. Wykładowcami byli specjaliści z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Lidia Spychalska oraz Zbigniew Błaszczyk. Spotkanie skierowane było głównie dla rolników korzystających ze wsparcia w ramach Premii dla młodych rolników oraz Restrukturyzacji małych gospodarstw. Jednym z wymogów korzystania z tego rodzaju pomocy jest udział w szkoleniach, z tego względu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników, zostały one zorganizowane. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz wymagane zaświadczenia o ukończeniu szkoleń. Organizatorzy kierują podziękowania dla Starostwa Powiatowego w Kępnie za udostępnienie sali sesyjnej oraz pomoc w organizacji konferencji.

Paweł Stasiak WODR PZDR w powiecie kępińskim

24 stycznia 2018 r., w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie, odbyło się spotkanie z rolnikami „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi” organizowane pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna. W imieniu Wojewody Wielkopolskiego na spotkanie przybyła Wicewojewoda Marlena Maląg.

W spotkaniu uczestniczyli  m. in.: Lidia Czechak – z-ca Dyrektora Wielopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR; Marek Piślewski – z- ca kierownika Biura Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR; Waldemar Gruszewski – Powiatowy Lekarz Weterynarii; Jadwiga Sielecka – zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii; Wiesława Witaszak – z-ca dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu; Piotr Twardowski – kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w powiecie kępińskim; Aneta Rabiega – kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kępnie; Brygadier Wojciech Grabarek – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie; Kapitan Jarosław Kucharzak z Komendy Powiatowej PSP w Kępnie; Ewa Konys – zastępca Wojewódzkiego Inspektora z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu; Jarosław Działak – kierownik Oddziału Powiatowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kępnie; Przemysław Majchrzak – kierownik sekcji zamiejscowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Przygodzicach.

Wiesława Witaszak - Z-ca Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przedstawiła w swoim wystąpieniu priorytety z działalności ośrodka a także przedstawiła właśnie wprowadzany w życie EwniosekPlus - jest to nowość z uwagi na to, że jeszcze nigdy na taką skalę rolnicy nie składali wniosków w formie elektronicznej. Dlatego jest to bardzo ważny rok dla rolników i doradców, którzy zmierzą się z tym zadaniem. Oczywiście nie zabraknie szkoleń kaskadowych z omawianej tematyki od szczebla centralnego, po województwa, powiaty oraz poszczególne gminy.

Celem spotkania organizowanego w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych takich jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa było przybliżenie wiedzy na tematy najbardziej aktualne w dzisiejszym rolnictwie. Gospodarzem spotkania był kierownik kępińskiego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Marek Potarzycki, który przywitał przybyłych gości i uczestników wydarzenia oraz prowadził całą konferencję.

Główne zagadnienia, które były poruszane na spotkaniu to m.in.: 1) Planowane do uruchomienia działania z PROW 2014-2020: Modernizacja gospodarstw rolnych oraz Premia dla młodych rolników, Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, Restrukturyzacja małych gospodarstw, 2) Priorytety działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na rok 2018, 3) Zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników, Działalność prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS, 4) Zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2018 roku. Działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dotyczące rynków rolnych i promocji produktów rolnych i żywnościowych, 5) Aktualna sytuacja dot. afrykańskiego pomoru świń i choroby guzowatej skóry bydła jako nowego zagrożenia dla Polski. Rolniczy handel detaliczny.

Dyrektor ZSP Nr 2 w Kępnie, Andrzej Kowalczyk podziękował wszystkim uczestnikom  za przybycie. Wspomniał, że warunkiem rozwoju rolnictwa jest nie tylko pozyskiwanie środków finansowych, ale także kształcenie przyszłych rolników. Aktualnie, po likwidacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi pod Kępnem w 2012 r., realizowane jest w ZSP Nr 2 w Kępnie: na poziomie technikum w zawodzie technik agrobiznesu oraz na poziomie Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie rolnik. Do 2017 roku nauka przyszłych producentów żywności odbywała się także w zawodzie technik rolnik.

Materiał zdjęciowy pozyskano dzięki uprzejmości BP ARiMR w Kępnie

30 stycznia 2018

Polagra Premiery

Doradcy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w powiecie kępińskim: Wioletta Szkopek oraz Paweł Stasiak zorganizowali w dniu 20 stycznia 2018 r. wyjazd studyjny na Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA-PREMIERY odbywające się w Poznaniu. Rolnicy z powiatu kępińskiego mieli okazję przyjrzeć się nowinkom w branży rolniczej. Była to doskonała okazja aby zapoznać się z nowymi technologiami w rolnictwie. Zaletą takich wyjazdów jest niewątpliwie fakt, że rolnicy mają kompleksowy przegląd najnowszych maszyn, urządzeń oraz świadczonych usług dla rolnictwa.

Poniżej fotorelacja z wyjazdu:

Pojęcie „progów szkodliwości” pojawiło się w ochronie wraz z wejściem integrowanej ochrony roślin i w pierwszym okresie było głównie traktowane jako ekologiczna podstawa decyzji o potrzebie podjęcia chemicznego zwalczania organizmu szkodliwego. Należy pamiętać , że pierwsze doświadczenia w zakresie ograniczenia stosowana środków ochrony roślin miały miejsce w czasie gdy ochrona chemiczna stała się bazą dla uzyskania odpowiedniego plonu ja i odpowiedniej jakości. Wtedy panowało powszechne przekonanie ze środki jakie stosujemy są tak skonstruowane ze nie pozostawiają śladu w naszym ekosystemie, nic bardziej mylnego o czym przekonaliśmy się w czasie prowadzenia obserwacji jak i doświadczeń. Programy ochrony roślin z tamtych czasów, zalecały często stosowanie zabiegów bez przywiązywania większej wagi do wystąpienia organizmu szkodliwego i zagrożenia z jego strony dla uprawy. Ekonomicznym plusem tamtych czasów były niewielkie koszty stosowania dużej ilości środków chemicznych. Teraz dzięki wiedzy jaka nabyliśmy w ciągu ostatnich kilkunastu lat wiemy już ze nie jest miarodajne stosowanie przesadnie dużej ilości środków jak i stosowanie ich bez przesłanek wystąpienia zagrożenia. Dlatego tez zostało stworzone pojęcie które pozwala nam określić czy warto zastosować dany środek czy też wybrany agrofag zniknie samoczynnie z pomocą naturalnych czynników środowiska. Mówimy tu o skuteczności stosowania tzw. progów szkodliwości zwany również ekonomicznym progiem szkodliwości. Próg ekonomicznej szkodliwości określa się jako taką liczebność szkodnika, nasilenie choroby, czy liczbę chwastów, przy której wartość spodziewanej utraty plonu przewyższa koszt wykonania zabiegu ochronnego i wyraża to wzorem: E = Pu/ KZ gdzie: E – ekonomiczna efektywność zabiegu ochrony roślin Pu – wartość produkcji uratowanej KZ – koszt zabiegu Metody opracowywania progów szkodliwości dla szkodników i chorób są bardzo zróżnicowane i są zależne od uprawy i badanego organizmu szkodliwego. Owe badania musza być systematycznie powtarzane ponieważ zarówno rośliny uprawne zmieniają się są ciągle ulepszane tak i organizmy szkodliwe ulegają samoistnym przemiana co pozwala im dostosować się do nowych warunków w jakich musza żerować, dlatego tez naukowcy starają się uaktualnić dane progi szkodliwości oraz ulepszać środki chemiczne tak aby były one skuteczne ale nie inwazyjne dla człowieka jak i innych pożytecznych organizmów występujących w środowisku. Pamiętajmy zanim zastosujemy dany środek chemiczny warto zapoznać się z tematyką progów szkodliwości, może nas to uchronić przed niepotrzebnymi wydatkami.

Źródło:

http://docplayer.pl/51338616-Prog-ekonomicznej-szkodliwosci-jako-element-podejmowania-decyzji-w-integrowanej-ochronie-roslin.html

http://www.integrowana-ochrona.pl/pszenzyto-ozime-i-jare/integrowana-metoda-ograniczania-szkodnikow/metoda-chemiczna/

Grzegorz Grela PZDR w powiecie kępińskim

Już po raz kolejny w niedzielne popołudnie w Sali OSP w Grębaninie odbyło się spotkanie opłatkowe, na którym spotkali się seniorzy z całego sołectwa. Spotkanie zorganizowała Rada Sołecka wsi Grębanin na czele z Sołtysem wsi Panią Teresą Zawada. Pani Sołtys wraz z Panią Teresą Jerzyk- przewodniczącą miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich przywitały zebranych gości szczególnie emerytowanych nauczycieli naszej Szkoły Podstawowej: Panią Krystynę Kołodziejczyk, Jolantę Nawrocką, Jadwigę i Franciszka Mamczak, proboszcza miejscowej Parafii księdza prałata Stanisława Borowickiego oraz długoletniego dyrektora szpitala rehabilitacyjnego w Grębaninie Pana Leszka Żebrowskiego. W świąteczny nastrój seniorów wprowadziły dzieci ze Szkoły Podstawowej , które przygotowały jasełka pod okiem nauczycielek Pani Wiesławy Mamczak oraz Katarzyny Biegańskiej. Dzieci mogły zaprezentować swoje umiejętność artystyczno-wokalne w przepięknej scenerii. Oprawę muzyczną zapewnił Pan Andrzej Ciurys - organista miejscowej Parafii. Część artystyczna zakończyła się gromkimi brawami dla występujących dzieci. Życzenia zebranym złożyła przedstawicielka Biura Poselskiego Pani Poseł Andżeliki Możdżanowskiej pani Anna Wojtaszek. Następnie ksiądz prałat Stanisław Borowicki odmówił modlitwę i złożył życzenia Bożonarodzeniowe. Zebrani seniorzy przełamali się opłatkiem składając sobie świąteczne i noworoczne życzenia po czym wspólnie zasiedli do wigilijnego stołu, na którym zagościły tradycyjne potrawy wigilijne. Spotkanie było doskonałą okazją do wspólnych rozmów, wspomnień i miłego spędzenia czasu. Pani Teresa Zawada podziękowała gościom za przyjęcie zaproszenia a wszystkim zaangażowanym za pomoc w przygotowaniu spotkania. Szczególne podziękowania skierowała do darczyńców: Pana Sylwestra Berskiego oraz Szczepana Kamińskiego. Dla każdego seniora została przygotowana paczka świąteczna.

Autor: Paweł Stasiak PZDR w powiecie kępińskim

Lokalna Grupa Dyskusyjna założona przy gospodarstwie demonstracyjnym Pana Władysława Bajera (od lipca 2017 roku gospodarstwo objął zięć – Rafał Gierz ) prowadzona działalność w formie spotkań rolników w celu omówienia i przedyskutowania bieżących spraw z zakresu szeroko rozumianego rolnictwa z naciskiem na produkcję trzody chlewnej w różnych technologiach i systemach chowu ,zagrożenie wynikające z rozprzestrzeniania się wirusa ASF i zagadnienia bioasekuracji, oraz zagadnienia dotyczące produkcji roślinnej towarowej jak też przeznaczonej na własną bazę paszową gospodarstwa. W 2017 roku na planowane 4 spotkania przeprowadzono 3 (Jedno ze spotkań odwołałem z powodu mojej choroby). Przeciętnie w spotkaniach brało udział 6 rolników.

Zdjęcie: Archiwum własne autora

Rolnicy z terenu Południowej Wielkopolski oczekują ze strony WODR na szerszą paletę programów monitorowania i wczesnego wykrywania chorób grzybowych w uprawach zbóż i ziemniaków/ posiadamy w gospodarstwie demonstracyjnym stację METEO/. Jeżeli system agromonitoringu i komunikatów zadziała, to powinno to w znacznym stopniu zmniejszyć i uskutecznić ilość zabiegów ochrony roślin, o co właśnie chodzi w integrowanej ochronie . Poruszane były też bieżące zagadnienia polityki dotyczącej rolnictwa i ich wpływ na kondycję naszych gospodarstw rolnych i domowych.

Autor: Stanisław Żary - PZDR w powiecie kępińskim

 

Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy zostaną objęci nowymi zasadami kontroli skarbowej, czyli obowiązkiem przekazywania co miesiąc Jednolitego Pliku Kontrolnego. Za brak przesłania JPK grożą sankcje karno-skarbowe. Obowiązkiem tym objęte są już duże i małe przedsiębiorstwa. W dalszej kolejności dołączą do nich mikroprzedsiębiorcy – a więc firmy, które: • zatrudniają mniej niż 10 osób, • generują obroty nieprzekraczające 2 mln euro. Wśród wielu tysięcy mikroprzedsiębiorców, którzy od 1 stycznia dołączą do grupy podatników VAT, zobowiązanych do przesyłania plików JPK_VAT, będzie szerokie grono rolników indywidualnych rozliczających się na zasadach ogólnych tzw. VAT- owców. JPK_VAT – generowany na podstawie dokumentów kosztowych i faktur sprzedaży – musi zawierać wszystkie wystawione faktury (faktura po fakturze), także te w wersji papierowej. W praktyce należy wpisać dane z faktur do ewidencji VAT i na tej podstawie wygenerować JPK. Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego ma na celu usprawnienie i zwiększenie efektywności kontroli podatkowych. Przedsiębiorcy zyskają więcej komfortu – skróceniu ulegnie bowiem czas kontroli skarbowych – a administracja rządowa sprawne narzędzie do uszczelnienia systemu VAT. JPK to zbiór danych finansowych, m.in. ewidencja zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT), które należy przesyłać w wersji elektronicznej, przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego. Dane do utworzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego mają być pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa, w określonym układzie i formacie (schemat xml). JPK_VAT należy przesyłać co miesiąc (do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca). Co ważne, dotyczy to także przedsiębiorców rozliczających się kwartalnie – oni też będą musieli dostarczać JPK_VAT co miesiąc. Jak zostało wcześniej wspomniane należy rozpocząć od założenia profilu zaufanego ponieważ nasza informacja będzie przesyłana w formie elektronicznej opatrzona elektronicznym podpisem. Profil Zaufany (eGO) – bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela Polski w elektronicznych systemach administracji. Stanowi w tym przypadku alternatywę dla płatnego podpisu kwalifikowanego. Pozwala między innymi na wnoszenie do urzędów podań, wniosków, skarg, opłat i deklaracji drogą elektroniczną, bez osobistej wizyty w urzędzie. Główną bramą do e-administracji, dzięki której możliwe jest korzystanie z e-usług za pomocą Profilu Zaufanego (eGO) jest serwis obywatel.gov.pl To narzędzie, dzięki któremu możesz potwierdzać swoją tożsamość w Internecie (służy jako twój elektroniczny podpis). Jak wynika z informacji przekazywanych podczas szkoleń w Urzędach Skarbowych na chwilę obecną zaleca się rejestrację w serwisie obywatel.gov.pl i złożenie wniosku o utworzenie profilu zaufanego ePUAP, który następnie należy osobiście potwierdzić w Urzędzie Skarbowym. Z początkiem roku 2018 Ministerstwo Finansów planuje udostępnienie na swojej stronie internetowej bezpłatnej aplikacji pozwalającej na prowadzenie ewidencji zdarzeń i wygenerowanie JPK. Jest to ciekawe rozwiązanie szczególnie dla tych rolników, którzy sami prowadzą ewidencję VAT. Pierwszą informację JPK należy przesłać do 25 lutego 2018r.

Wioletta Szkopek na podstawie źródła: www.bia24.pl/, www.legalniewsieci.pl/

Właściwości plonotwórcze łąk i pastwisk zależą od ich zasobności w składniki pokarmowe, uwilgotnienia i składu botanicznego runi. Badania wykazały , że przesuszenie nowo założonej łąki na zasobnej glebie torfowej spowodowało wyginięcie roślin i degradację gleby. Optymalne uwilgotnienie gleby dla rozwoju roślin leży w granicach między wodną pojemnością polową, odpowiadającą 60%pojemności wodnej kapilarnej a tzw. wilgotnością początku hamowania wzrostu roślin. Granice optymalnej wilgotności dla każdego typu gleb są różne. Problem dostępności wody w glebie łąkowej zwraca główną uwagę na ilość wody i siłę wiążąca ją w glebie. Istnieją dwie granice dostępności wody: -dolna- poniżej której gleba jest za sucha i górna-powyżej której gleba jest nadmiernie uwilgotniona i odtleniona. Przy wyznaczaniu górnej granicy uwilgotnienia gleby bierze się pod uwagę m.in. zawartość powietrza w glebie. Orientacyjna wartość ciśnienia ssącego gleby przy średnio 10% zawartości powietrza odpowiada ciśnieniu ssącemu równemu 50 cm słupa wody. Dwie wartości graniczne dostępności wody pF=4,2 i pF=1,7 to wartości teoretyczne, odpowiadające minimalnej i maksymalnej zawartości wilgotności w glebie. Gleby łąkowe zajmują przeważnie niższe położenie terenowe, podlegające silniejszemu działaniu zarówno wody powierzchniowej jak i wody wgłębnej. Aby uniknąć przesuszenia rozpylonej wierzchniej warstwy gleby /runi/, zaleca się utrzymywanie poziomu wody gruntowej gleb łąkowych na głębokości 40-50 cm. W celu zwilżenia wierzchnich warstw gleby należy utrzymać stosunkowo wysoki co najmniej 45cm od powierzchni stan wody gruntowej, a dodatkowo przy wilgotności 75-80% pojemności wodnej objętościowej nastąpi osłabienie tempa mineralizacji.

Badania wykazały ,że maksymalna pojemność wodna objętościowa gleb torfowych waha się od 70-90 %, a pojemność wodna wagowa od 300-900%.Zostały opracowane specjalne normy osuszania łąk na glebach torfowych i murszowo-torfowych, które określają osuszenie: - minimalne 30-50 cm /odpowiada polowej pojemności wodnej/, -średnie – 45-70 cm, -maksymalne – 60 – 90 cm/minimalne dopuszczalne uwilgotnienie/. Zawartość wody w glebie, jej ilość jest czynnikiem selekcjonującym występowanie pewnych gatunków traw i innej roślinności łąkowej. Przy największej wilgotności gleby rosną dobrze: mietlica biaława, mozga trzcinowata, wiechlina błotna, wyczyniec łąkowy. Przy średniej wilgotności ok. 80% pojemności wodnej: życica wielokwiatowa, życica trwała, kostrzewa łąkowa, tymotka łąkowa i konietlica. Przy małej wilgotności ok.70% pojemności wodnej: kostrzewa czerwona, wiechlina łąkowa, kupkówka pospolita, rajgras wyniosły i stokłosa bezostna. Duży wpływ na plonowanie UZ, obok warunków glebowych i wilgotności mają: zagospodarowanie łąk, nawożenie i pielęgnacja. Na wysokość plonu UZ , oprócz wymieniowych powyżej wpływają znacznie warunki klimatyczne i atmosferyczne danego terenu panujące w danym okresie wegetacyjnym. Na ilość i jakość zebranego plonu masy zielonej niebagatelnie wpływa również technologia zbioru i konserwacji. Przestrzeganie w/w zaleceń pozwoli w korzystnych pogodowo latach zebrać dobry jakościowo plon w ilości 40 do 60 ton zielonej masy. 

Autor: Stanisław Żary PZDR w powiecie kępińskim

Źródło: Dane własne autora na podstawie własnych obserwacji i opracowań