16 lipca 2020

Zioła w przydomowym ogrodzie

Autor: Marta Kondraciuk

Rok publikacji: 2019

Zainteresowanie człowieka ziołami sięga niepamiętnych czasów. Były one podstawowym surowcem pierwszych leków ludzkości. W czasach starożytnych znano już około pół tysiąca gatunków roślin leczniczych i przyrządzano z nich lekarstwa. Poszczególne kraje Europy przyjmując stopniowo chrześcijaństwo sprowadzały księży i zakonników, a z nimi docierała do tych krajów wiedza o ziołach. Dawniej do natury odnoszono się z szacunkiem i respektem. Obserwowano przyrodę i dostrzegano podobieństwa np. owoców czy liści do kształtu ludzkich narządów. Wykorzystywano więc ich właściwości do leczenia tych organów. Natura podpowiadała rozwiązania, a człowiek starał się je odnaleźć.

Pobierz →

09 czerwca 2020

Gospodarowanie wodą w rolnictwie w obliczu susz

Autorzy: publikacja pod redakcją Niny Dobrzyńskiej i Wiesława Dembka

Broszura powstała w oparciu o szersze opracowanie pt. „Adaptacja gospodarki wodnej w rolnictwie do zmieniającego się klimatu”, zredagowane pod kierunkiem dra Piotra Łysonia i dra hab. inż. Rafała Wawra z udziałem wymienionych niżej autorów, które zostało przygotowane jako podsumowanie konferencji nt. gospodarowania wodą o tym samym tytule, która odbyła się w Puławach 5 marca 2020 r.

Spis treści:
1. Ocena sytuacji. Co powinniśmy robić?
2. Retencjonowanie wody na obszarach rolniczych
3. Melioracje
4. Precyzyjne nawadnianie
5. Wykorzystanie „szarej wody” i drugiego obiegu wody
6. Przystosowanie praktyk rolniczych do ograniczonych zasobów wodnych
7. Struktura upraw i odmiany roślin sprzyjające oszczędnej gospodarce wodnej
8. Dbałość o gleby i ich właściwości retencyjne
​9. Korzystanie z wód w świetle prawa i pomoc dla rolników

Pobierz →