04 września 2020

Koszty produkcji roślinnej i zwierzęcej w wybranych gospodarstwach rolnych w 2017 roku

Autor: Agnieszka Przybyła

Rok publikacji: 2018

W Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu poza opracowywanymi od wielu lat kalkulacjami produktów rolniczych sporządzane są także analizy kosztów produkcji wybranych produktów rolnych w gospodarstwach rolnych. Analiza kosztów produkcji ma na celu pokazać jak kształtowały się koszty produkcji w praktyce w odróżnieniu od przyjmowanych w kalkulacjach. Analiza kosztów produkcji jest przeprowadzana wspólnie z rolnikiem, na podstawie wywiadu i stanowi podsumowanie, czy dana działalność w jego gospodarstwie jest opłacalna oraz jak kształtują się poszczególne koszty dla danej działalności. To rzeczywiste odzwierciedlenie poniesionych kosztów i uzyskanej wartości produktu głównego.

Pobierz →

 

02 września 2020

Specjalizacja gospodarstw agroturystycznych

Autor: Marta Matuszewska

Rok publikacji: 2018

W poniższej broszurze przedstawiono podstawowe pojęcia dotyczące specjalizacji gospodarstw agroturystycznych, takie jak gospodarstwo agroturystyczne, specjalizacja, turystyka wiejska i turystyka na obszarach wiejskich. Opisano także przykładowe specjalizacje gospodarstw agroturystycznych.

Pobierz →

 

02 września 2020

Koniunktura w rolnictwie Wielkopolski na przestrzeni 2017 roku

Autor: Teresa Stefańczyk

Rok publikacji: 2018

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, prowadzi badania ankietowe sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw rolnych w Wielkopolsce we współpracy z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH w Warszawie w ramach badania koniunktury w rolnictwie.

Pobierz →

 

02 września 2020

Prawidłowe kompostowanie obornika

Autor: Anna Szafranek

Rok publikacji: 2018

Po przekompostowaniu obornika uzyskuje się wysokiej jakości nawóz organiczny, który powoduje zwiększenie zdolności sorpcyjnej gleb lekkich, poprawę struktury gleb ciężkich oraz zwiększa aktywność mikrobiologiczną gleby, która wpływa na poprawę zdrowotności roślin. Kompost – jest to nawóz organiczny wytwarzany z odpadów roślinnych i zwierzęcych w wyniku częściowego tlenowego rozkładu (butwienia) przez mikroorganizmy poprzez proces kompostowania. Jest jednym z najbardziej wartościowych nawozów organicznych, przez niektórych nazywany jest „brązowym złotem”. Ma brunatną barwę i przyjemny ziemisty zapach. Dostarcza glebie próchnicę, która wpływa na jej żyzność, zwiększa zdolność sorpcyjną gleb lekkich, poprawia strukturę gleb ciężkich, zwiększa aktywność mikrobiologiczną gleby i poprawę zdrowotności roślin.

Pobierz →

 

02 września 2020

Jak czytać fakturę za energię elektryczną?

Autor: Ewa Kwapich

Rok publikacji: 2018

Do napisania tej broszury skłoniły mnie doświadczenia z codziennej pracy doradczej. W trakcie spotkań z rolnikami na temat odnawialnych źródeł energii (OZE), a szczególnie prezentując sposób rozliczania wyprodukowanej energii w instalacjach OZE przez operatorów sieci dystrybucyjnej, zauważyłam, że wśród słuchaczy rzadko kto wiedział ile rocznie energii elektrycznej zużywa jego gospodarstwo.

Pobierz →

 

12 sierpnia 2020

Uprawa roli w różnych systemach

Autor: Tomasz Olejnicki

Rok publikacji: 2018

Podstawowym elementem agrotechniki jest uprawa roli, której głównym zadaniem jest przygotowanie warunków dla wzrostu roślin uprawnych. Jej odpowiednie wykonanie jest jednym z czynników, które mają wpływ na wysokość plonu, a także na jego jakość oraz na opłacalność produkcji. Do każdego systemu uprawy roli powinniśmy mieć odpowiedni sprzęt, który pozwoli na prawidłowe przygotowanie gleby do siewu. Uprawa roli generuje duże koszty i jest bardzo czasochłonna. Dlatego coraz częściej stosuje się uproszczenia. Decyzję o ich zastosowaniu w uprawie należy podjąć rozważnie.

Pobierz →

12 sierpnia 2020

Polowa uprawa sałaty

Autor: Dorota Piękna-Paterczyk

Rok publikacji: 2018

Sałata do Polski trafiła na początku XIV wieku i do dnia dzisiejszego jest jednym z najpopularniejszych warzyw. Najprawdopodobniej do naszego kraju sprowadziła ją królowa Bona. Częścią jadalną są liście, które w zależności od odmiany mogą mieć formę rozety lub główki. Największą popularnością cieszą się sałaty o liściach zielonych, ale występują także sałaty o liściach koloru ciemnofioletowego, białego lub bordowego. Liście mogą być gładkie, karbowane lub skędzierzawione. Sałata ma wiele cennych wartości odżywczych. Zawiera sporo błonnika, składników mineralnych i witamin. Należy do grupy warzyw liściowych, których spożycie w Polsce staje się coraz większe. Sałata na rynku warzyw ma długoletnią tradycję i sprawdzony rynek odbiorców.

Pobierz →

 

12 sierpnia 2020

Ogrody rekreacyjne – zakładanie i pielęgnacja

Autor: Jarosław Górski

Rok publikacji: 2018

Ogród przydomowy to nie tylko sad i warzywnik, ważnym jego elementem jest część ozdobna. Ma ona służyć użytkownikom do rekreacji i wypoczynku oraz podnosić walory estetyczne otoczenia. Przystępując do urządzania ogrodu ozdobnego należy wstępnie sporządzić plan nasadzeń zgodny z kształtem terenu. Projektując ogród ozdobny należy uwzględnić również przyszłe miejsce do rekreacji oraz wypoczynku właścicieli ogrodu, otaczając je trawnikiem oraz odpowiednio dopasowaną architekturą ogrodową.

Pobierz →

 

12 sierpnia 2020

Analiza ekonomiczna gospodarstwa rolnego

Autor: Zbigniew Błaszczyk

Rok publikacji: 2018

Analiza ekonomiczna jest metodą badania zjawisk i procesów gospodarczych, która polega na ich podziale na elementy składowe, wykrywaniu związków przyczynowych między tymi elementami oraz identyfikacji przyczyn zmian zachodzących w badanym obiekcie jako całości. Podstawowym zadaniem analizy ekonomicznej gospodarstwa rolnego jest odpowiedź na następujące pytania: Jak gospodarowano w danym okresie czasu, jakie są rezultaty i czy są one zadowalające? Jakie są przyczyny osiągniętego stanu? Co należy podjąć, aby w przyszłości utrzymać korzystne wyniki, a niekorzystne poprawić? Pierwszego stycznia 2004 roku polscy rolnicy z reprezentatywnej grupy indywidualnych gospodarstw rolnych rozpoczęli prowadzenie zapisów rachunkowych w ramach systemu Polski FADN. Tworzona od 13 lat baza danych Polskiego FADN stanowi bogate źródło informacji z różnych grup gospodarstw rolnych.

Pobierz →