30 stycznia 2012

Odprowadzanie wód deszczowych z posesji

Opracowanie: Jolanta Szydłowska
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.z 2006r,nr123.poz.858 z póź.zm.)określa zasady  i warunki zbiorowego odprowadzania ścieków, ich oczyszczania  oraz zasady  ich odbioru z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska.
W sytuacji kiedy chcemy odprowadzić wody deszczowe z własnej posesji musimy uwzględnić fakt ,czy w naszej miejscowości istnieje kanalizacja deszczowa czy tez nie.
Zgodnie z tą ustawą zabrania się wprowadzania do kanalizacji odprowadzającej wody opadowe ścieków przemysłowych i ścieków bytowych .Nie wolno tez wprowadzać wód opadowych i wód z drenów do kanalizacji sanitarnej.
Tam gdzie istnieje sieć kanalizacyjna  ,zarówno na wprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej jak i na wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji burzowej wymagane jest zawarcie umowy z właścicielem sieci. Taka umowa zawiera warunki przyłączenia posesji  do określonej kanalizacji. W umowie określa się  m.in .ilość i jakość usług, sposób i termin rozliczenia się, warunków kontroli urządzeń, okres obowiązywania usługi itp. Posiadając umowę na   odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej  nie musimy posiadać oddzielnego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do gruntu lub zbiornika wodnego. . Posiada je przedsiębiorstwo czy instytucja  do której należy dana sieć . Jedyne co obowiązuje „dostawcę” wód deszczowych to opłata za korzystanie ze środowiska . Nalicza się ją dwa razy w roku a jej wielkość zależy m.in. od powierzchni z której odprowadzana jest woda deszczowa.

Inaczej sprawa wygląda  jeśli  w naszej miejscowości  nie ma sieci kanalizacji deszczowej. Wówczas  należy wystąpić z wnioskiem do starostwa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego  na wprowadzanie ścieków deszczowych bezpośrednio do środowiska np. do rowu lub gruntu z terenu utwardzonego .W tym pozwoleniu zostaną  określone warunki odprowadzania wód opadowych do środowiska  a więc    m.in. ilość ścieków ,ich jakość oraz warunki eksploatacji urządzeń podczyszczających . Dodatkowo  może być wymagane zawarcie oddzielnych umów np. z lokalnym zarządcą dróg lub z zarządcą urządzeń melioracji wodnych , w których zostaniemy zobowiązani do  właściwego  utrzymanie rowów i kanałów. Poza tym należy ,dwa razy w roku , odprowadzać do urzędu marszałkowskiego opłatę za korzystanie ze środowiska   a jej  wysokość  uzależniona jest od wielkości  powierzchni utwardzonej.

Za  nieprzestrzeganie przepisów, zwłaszcza za nielegalne podłączenie do kanalizacji sanitarnej lub deszczowej , grożą sankcje w postaci kar ograniczenia wolności albo kary grzywny  do 10 tys zł.

Źródło: Ochrona środowiska w praktyce. Nr 64 12/2011r

Jolanta Szydłowska

Czytany 16547 razy Ostatnio zmieniany 05 maja 2015

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.