Elektroniczna Platforma Świadczenia Usług WODR

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu dążąc do jak najlepszego świadczenia usług doradczych utworzył Elektroniczną Platformę Swiadczenia Usług (E-Usługi), która ma na celu przekazywanie informacji nt. działalności Ośrodka.

Informacje o naszych Klientach są przechowywane w bazie danych WODR i wykorzystywane wyłącznie przez Ośrodek bez możliwości udostępniania podmiotom trzecim.

Szczegółowych informacji o ñmkcjonowaniu Platformy E-Usługi udzieli Państwu doradca WODR.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Dane personalne
Dane adresowe
   
Dane kontaktowe
Jestem zainteresowany(a) otrzymywaniem materiałów informacyjnych w ramach następujących obszarów:
    Produkcja roślinna
    Produkcja zwierzęca
    Inne
    Wydarzenia
Jednocześnie:
Chcę otrzymywać wiadomości nt. powyższych zainteresowań:
Jestem zainteresowany(a) otrzymywaniem informacji o terminie ważności uprawnień w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym (szkolenia chemizacyjne):
Jestem zainteresowany(a) otrzymywaniem informacji o terminie ważności badania technicznego opryskiwacza/zaprawiarki:

(*) Pole wymagane


Wróć