24 marca 2018

Co dalej z zakazem stosowania pasz GMO w Polsce?

Opracowanie: Michał Bartz
Stosowanie GMO w ciągu ostatnich kilku lat budzi coraz większe emocje. Nadal nie ma jednoznacznych dowodów ani badań dotyczących negatywnego wpływu modyfikowanej genetycznie żywności na zdrowie. Publikacje na ten temat można między innymi znaleźć na stronach Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach → www.izoo.krakow.pl. Z drugiej strony coraz więcej konsumentów interesuje się tematem i wybiera produkty wolne od GMO. Wzmaga ten trend niedostatek wiarygodnych informacji, brak podstawowej wiedzy konsumentów oraz wiele absurdalnych publikacji pseudofachowców. Dlatego niektórzy producenci zaczęli wprowadzać żywność bez modyfikowanych genetycznie dodatków, traktując to jako rynkowy wyróżnik i marketingową metodę walki z konkurencją. Na początku 2016 roku niektóre zakłady przetwórstwa mleka wprowadziły produkty oznakowane jako „wolne od GMO”, jednocześnie żądając…
W ramach tzw. zazieleniania wielu rolników skorzystało z możliwości zastosowanie w uprawie roślin wiążących azot atmosferyczny. Możliwości było wiele, zaczynając od motylkowych drobnonasiennych jak np. lucerna, kończąc na szerokiej gamie bobowatych takich jak: groch, peluszka, łubiny, bobik. Sądzę, że w wielu przypadkach dobór rośliny był dokonywany w zależności od takich czynników jak dopasowanie potrzeb rośliny do bonitacji posiadanych gleb, kosztów uprawy, plonowania. Bardzo ważnym czynnikiem na pewno była możliwość opłacalnego zbytu plonu lub możliwość jego wykorzystania w żywieniu posiadanych zwierząt.  Wielu rolników, producentów trzody chlewnej znając doskonałą wartość pokarmową i wysokie ceny śruty poekstrakcyjnej sojowej zdecydowało się na uprawę soi.…
17 września 2014

Mieszanki paszowe uzupełniające w żywieniu ekologicznym świń

Opracowanie: Jan Sarnowski
Produkcja ekologiczna wyraża się we wzajemnym powiązaniu: gleba – roślina – zwierzę i jest prowadzona w cyklu zamkniętym. Oznacza to, że żywienie świń w gospodarstwie ekologicznym jest oparte na paszach wyprodukowanych we własnym gospodarstwie. W całym cyklu produkcyjnym pasz nie można stosować nawozów syntetycznych, pestycydów, regulatorów wzrostu. Nie można uprawiać roślin genetycznie modyfikowanych (GMO), które również nie mogą stanowić karmy dla zwierząt. W chowie ekologicznym nie można stosować w żywieniu zwierząt syntetycznych dodatków paszowych, np. aminokwasów czy antybiotyków. Generalną zasadą jest, że gospodarstwo ekologiczne jest samowystarczalne, a cele ekologiczne są nadrzędne nad ekonomicznymi. Mimo bardzo rygorystycznych zasad w prowadzeniu gospodarstwa ekologicznego, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 w Artykule 22 dopuszcza stosowanie nieekologicznych materiałów paszowych pochodzenia…
08 sierpnia 2014

Rośliny trujące w paszach

Opracowanie: Michał Bartz
Wśród otaczających nas roślin wiele z nich wykazuje działanie szkodliwe, a nawet trujące. Są to zarówno rośliny ozdobne, jak pospolicie występujące chwasty. Te ostatnie stanowią często zagrożenie, ponieważ mogą występować jako zanieczyszczenie pasz. Poza całymi roślinami stanowiącymi zagrożenie w paszach objętościowych niebezpieczne mogą być nasiona niektórych roślin. Nasiona chwastów w zbożach paszowych mogą być niebezpieczne dla zwierząt ze względu na to, że zawierają toksyny. Nie istnieją żadne progi szkodliwości nasion szkodliwych występujących w zbożach paszowych – obecność w nich pojedynczych nasion chwastów nie decyduje o szkodliwości ziarna paszowego. Należy jednak umieć je rozpoznać i zwrócić na nie uwagę w razie nasilenia ich występowania. Nasiona wielu chwastów najwyższą toksyczność osiągają w stanie niepełnej dojrzałości.…
28 marca 2014

Pasze mające wpływ na jakość i smak wieprzowiny

Opracowanie: Jan Sarnowski
Pasze będące komponentem dziennej dawki dla trzody chlewnej mają ogromny wpływ na jakość i smak mięsa. Mówiąc o wpływie na jakość, musimy mieć na uwadze fakt, że konsument preferuje, aby wieprzowina była chuda z dużym udziałem tkanki mięsnej. Mięso takie powinno posiadać wysokie walory kulinarne. Aby temu sprostać wykorzystujemy zdolność genetyczną, szczególnie w pierwszej fazie tuczu do maksymalnego odłożenia tkanki mięsnej. W żywieniu tych sztuk tak bilansujemy dzienną dawkę, aby nie brakowało energii metabolicznej, a poziom białka był w pełni pokryty ze szczególną uwaga na jego wartość biologiczną. Mówiąc o wartości biologicznej zwracamy uwagę na zbilansowanie aminokwasów egzogennych. Generalnie możemy…
28 marca 2014

Mleczność loch ważnym aspektem w produkcji prosiąt

Opracowanie: Jan Sarnowski
Locha w ciągu laktacji w zależności od jej długości i ilości prosiąt jakie ma wykarmić, może dać 250 do 500 litrów mleka. Na przyrost jednego kilograma prosię zużywa około 4 litry mleka. Mleczność jest uzależniona od rasy świń, ale nie tylko. Duże znaczenie ma  odpowiednie przygotowanie loszki  jej kondycja i masa ciała  w czasie pierwszego krycia. Ważna jest również kondycja lochy w kolejnych cyklach reprodukcyjnych. Jeżeli locha po odsadzeniu prosiąt ma bardzo słabą kondycję może to świadczyć, że produkowała mleko kosztem swojego organizmu.Na produkcję 1 litra mleka locha potrzebuje około 7,3 MJ/EM, co pokrywa  0,56 kg paszy treściwej przeznaczonej dla…
21 marca 2014

Woda jako ważny czynnik w żywieniu trzody chlewnej

Opracowanie: Jan Sarnowski
Bez wody nie ma życia. Organizm świni zawiera 55 – 80%  wody, młodszy więcej, a starszy mniej. Nie zawsze zwracamy należytą uwagę na dostarczenie dostatecznej ilości wody o odpowiedniej jakości. Najczęściej przypominamy sobie o wodzie w skrajnych warunkach, gdy panują wysokie temperatury lub przy bardzo niskich temperaturach gdy ulega ona zamarznięciu. Należy pamiętać, że woda jest niezbędna w wielu procesach życiowych świń. Ubytek wody o 10% powoduje zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu, a utrata 15% wody powoduje już śmierć. Niedostateczny pobór wody przez młody organizm ma bardzo niekorzystny wpływ na rozwój organizmów. Ograniczone pobieranie niekorzystnie wpływa na rozród świń, a u…
Śruta kukurydziana jest paszą chętnie zjadaną przez trzodę chlewną. Dobrze sporządzona kiszonka charakteryzuje się przyjemnym zapachem i smakiem, świnie bardzo chętnie ją pobierają nawet w dużych ilościach.  Kukurydza nie ma substancji antyżywieniowych, tuczniki mogą dziennie pobierać nawet do 3 kg śruty kukurydzianej. Należy jednak pamiętać, że w ziarnie kukurydzy znajduje się dużo kwasów tłuszczowych nienasyconych, co powoduje złą konsystencję słoniny, która charakteryzuje się miękkością. Ziarno zwiera również witaminę E i ksantofile (karotenoidy), te ostatnie powodują, że słonina tuczników żywionych w ostatniej fazie tuczu dużymi dawkami kukurydzy ma żółte zabarwienie, co stanowi wadę. Stosując ziarno kukurydzy w żywieniu świń musimy dokładnie…
Wstęp Koszt żywienia stada podstawowego trzody chlewnej  stanowi  60 – 75 %  ponoszonych kosztówchowu. Zwrócenie uwagi na jakość i cenę paszy, ma ogromny wpływ na opłacalność produkcji świń. Obniżyć te koszty możemy nawet o 10 – 20 %, stosując własne zboża, sporządzając mieszanki paszowe we własnym zakresie.  Nawet najlepsza pasza nie zapewni nam sukcesu, jeżeli nie zadbamy o zwierzęta, które będą miały wysoki potencjał genetyczny i będą utrzymywane w optymalnych warunkach zgodnie z dobrostanem. Pasza pełnoporcjowa Mieszanka pełnoporcjowa, jak sama nazwa wskazuje musi zapewnić i pokryć całkowite zapotrzebowanie dla danej grupy zwierząt. Receptura takiej paszy musi być tak skonstruowana, aby…