Produkcja roślinna
30 kwietnia 2015

Konieczne zabiegi interwencyjne w zbożach

Opracowanie: Piotr Kujawa
Aktualnie, w wielu regionach zboża nie są w najlepszej kondycji. Dużo płytszy i mniejszy system korzeniowy, niż u zbóż sprzed roku, słabiej odżywia nieproporcjonalnie rozwiniętą do jego wielkości biomasę liści. Zboża wymagają działania interwencyjnego, warto wspomóc je preparatami dolistnymi. Pogoda się poprawia, wiatry zelżały i wzrosły dobowe temperatury. Wreszcie rolnicy mogą wykonywać zaległe zabiegi herbicydowe w zbożach ozimych czy też pierwsze zabiegi fungicydowe. Z powodu niekorzystnej pogody były odkładane w czasie także zabiegi dokarmiania dolistnego. Z uwagi na zimną wiosnę wegetacja postępowała powoli. Rośliny w niewielkim stopniu pobierały składniki pokarmowe (m.in. fosfor), a także miały problem z przyswajaniem wysianych wcześnie nawozów azotowych. Duże wahania temperatur oraz nocne przymrozki powodowały, że zboża były narażone na wiele…
25 października 2013

Przygotowanie opryskiwacza na zimę

Opracowanie: Tomasz Olejnicki
Wraz z końcem sezonu wykonywania zabiegów opryskiwaczem polowym powinniśmy przygotować go do sezonu zimowego. Warunkiem jego sprawności w przyszłym sezonie jest to, jak został przygotowany do warunków zimowych (ujemna temperatura). Złe przygotowanie opryskiwacza do w/w warunków może być przyczyną uszkodzeń jego elementów. Poniżej chciałbym przedstawić kilka zasad przygotowania opryskiwacza na zimę. Pierwszą czynnością  jaką należy wykonać  jest dokładne umycie opryskiwacza z zewnątrz oraz dokładne jego wypłukanie wewnątrz tak, aby nie pozostały żadne pozostałości po wcześniej stosowanych środkach ochrony roślin. Najlepszym sposobem jest napełnienie opryskiwacza wodą i wypryskanie jej tak, aby przepłukały się wszystkie elementy. Można również zastosować detergenty w celu…
26 kwietnia 2012

Nowe patogeny i choroby roślin

Opracowanie: Dorota Piękna-Paterczyk
„NOWE PATOGENY I CHOROBY ROŚLIN" Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach zorganizował w dniach 17-18.04.2012r. konferencję naukową pod nazwą „Nowe patogeny i choroby roślin". Konferencja dotyczyła zagadnień związanych z pojawianiem się nowych chorób i szkodników w Polsce. Polecano również preparaty do poprawy jakości i plonowania roślin oraz nawozy, które mogą stanowić uzupełnienie środków do ochrony roślin przed chorobami. Wykładowcy przedstawiali tematy i omawiali uzyskane wyniki w doświadczeniach. Odbyła się również sesja posterowa, podczas której można było obejrzeć zdjęcia z wykonanych badań oraz bezpośrednio porozmawiać z autorami.Konferencję otworzył Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa prof. dr hab. Franciszek Adamicki (zdjęcie poniżej) oraz przewodniczący konferencji prof. dr…
27 lutego 2012

Fundusz Promocji Owoców i Warzyw

Opracowanie: Jarosław Górski
Przypominamy Dnia 1 lipca 2009 roku weszła w życie ustawa z 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z2009 r. nr 97, poz.799), która tworzy 9 odrębnych funduszy promocji. Między innymi Fundusz Promocji Owoców i Warzyw   Celem ustanowionych funduszy jest promowanie i wspieranie wzrostu spożycia polskich produktów rolno-spożywczych, zarówno na rynkach krajowych jak i europejskich. Fundusze mają służyć poprawie jakości konsumowanych produktów, pozwolą na rozwój rynków zbytu, jak i sprzyjać mają konsolidacji branżowej. Fundusz Promocji Owoców i Warzyw wspiera: działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach owoców lub warzyw oraz…