03 marca 2016

Nowe odmiany pszenicy ozimej wpisane do Krajowego Rejestru

Opracowanie: Grzegorz Baier
Komisja ds. rejestracji odmian roślin uprawnych przy COBORU w Słupi Wielkiej wpisała i pozytywnie zaopiniowała 18 nowych odmian pszenicy ozimej zwyczajnej: 3 odmiany z grupy jakościowej A, 13 odmian z grupy jakościowej B, 2 odmiany pastewne i 1 odmianę mieszańcową (F1). Lp. Odmiana Przeznaczenie Zgłaszający 1. LINBERGH jakościowa odmiana chlebowa A Saaten-Union Polska 2. MIREK jakościowa odmiana chlebowa A Saaten-Union Polska 3. NORDKAP jakościowa odmiana chlebowa A Saaten-Union Polska 4. BARTOSZ odmiana chlebowa B Saaten-Union Polska 5. BONANZA odmiana chlebowa B Saaten-Union Polska 6. DAKAR odmiana chlebowa B KWS Lochow Polska 7. DOLORES odmiana chlebowa B Syngenta Polska 8. FRISKY odmiana chlebowa B LG Polska 9. HYBERY F1 odmiana chlebowa B Saaten-Union Polska 10. KOMETA odmiana chlebowa B Małopolska HR 11. KWS KIRAN odmiana chlebowa B KWS Lochow Polska 12. LG JUTTA odmiana…
17 września 2015

COBORU – wyniki plonowania jęczmienia ozimego w 2015 r.

Opracowanie: Grzegorz Baier
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych opublikował wstępne wyniki plonowania jęczmienia ozimego w ramach Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych. Plony jęczmienia ozimego mimo panującej suszy były wyższe niż w poprzednich dwóch latach. Wzorcem w latach 2015 i 2014 były takie odmiany jak: TITUS, SU MELANIA, SOULEYKA, a w roku 2013: SOULEYKA, TITUS i NICKELA. Plon wzorca – poziom przeciętnej agrotechniki A1 rok 2015 – 85,7 dt/ha rok 2014 – 81,0 dt/ha rok 2013 – 68,6 dt/ha W badaniach PDO na poziomie A1 w 2015 r. najwyżej plonowały takie odmiany jęczmienia ozimego jak: KWS KOSMOS – 109 % wzorca SCARPIA – 104% wzorca SU ELMA – 104% wzorca KWS MERIDIAN – 103% wzorca ZENEK – 103% wzorca…
Plonowanie pszenżyta ozimego w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego mimo panującej suszy było dobre i porównywalne z rokiem ubiegłym. Wzorcem w roku 2015 były takie odmiany jak: Fredro, Meloman, Tomko, w roku 2014: Fredro, Palermo, Tomko, a w roku 2013: Borwo, Fredro, Tomko. Najwyższe plony na poziomie A1 osiągnęły następujące odmiany: Plon wzorca poziom A1 odmiana 2015 r. 84,9 dt/ha 2014 r. 84,1 dt/ha 2013 r. 70,1 dt/ha Lombardo 112%     Meloman 108%     Trefl 107%     Panteon 105%     Agostino 104%     Algoso 104%     Pizarro 104%     Najwyższe plony na poziomie A2 osiągnęły następujące odmiany: Plon wzorca poziom A2 odmiana 2015 r. 97,3 dt/ha 2014 r. 101,6…
17 września 2015

COBORU – wstępne wyniki plonowania pszenicy ozimej w 2015 r.

Opracowanie: Grzegorz Baier
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej opublikował wstępne wyniki plonowania pszenicy ozimej. Dotyczą one 95% doświadczeń z całej Polski i mogą być przydatne w podejmowaniu decyzji o wyborze odmiany pod zbiory 2016 r. z opublikowanych danych wynika, że mimo panującej suszy pszenica ozima dała wyższy plon w porównaniu do dwóch lat wcześniejszych. Pszenica ozima plonowała wyżej zarówno na przeciętnym poziomie agrotechnicznym A1, jak i na wysokim poziomie agrotechniki A2 (zwiększone nawożenie azotowe, dokarmianie dolistne, ochrona przed wyleganiem i chorobami). Wzorcem w roku 2015 były takie odmiany jak: Patras, RGT Kilimanjaro, Artst, KWS Ozon, w roku 2014: Figura, Patras, Artist, KWS Ozon, a w 2013 roku: Figura, Patras, KWS Ozon, Muszelka. Najwyższe plony na poziomie A1 osiągnęły następujące odmiany: Plon…
W dniu 19 lutego 2015r odbyło się w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej posiedzenie Komisji ds. Rejestracji odmian roślin zbożowych, na którym podjęto decyzję i pozytywnie zaopiniowano wpis 26 nowych odmian zbóż ozimych. Wpisano 11 odmian pszenicy ozimej , 4 odmiany jęczmienia ozimego, 4 odmiany pszenżyta ozimego oraz 8 odmian żyta ozimego. JĘCZMIEŃ OZIMY Odmiana Charakterystyka Zgłaszający KWS KOSMOS Odmiana wielorzędowa typu pastewnego KWS Lochow Polska QUADRIGA Odmiana wielorzędowa typu pastewnego HR DANKO VINCENTA Odmiana dwurzędowa typu browarnego SAATEN-UNION Polska BROSZAX Odmiana dwurzędowa typu pastewnego HR SMOLICE X - Wstrzymana decyzja do jesieni 2015r.po uzyskaniu przez tę odmianę pozytywnego wyniku…
01 kwietnia 2015

Choroby zbóż – rdza brunatna żyta

Opracowanie: Tomasz Olejnicki
Choroba występuje na życie jako żywicielu głównym. Pojawia się także na żywicielach pośrednich, którymi są farbownik lekarski i krzywoszyj polny. Straty wywołane przez tę chorobę mogą wynosić rzadko więcej niż 5%. Rdza brunatna żyta wywołana jest przez patogen Puccinia dispersa (syn. Puccinia recondita f. sp. recondita). Występowanie rdzy brunatnej żyta powoduje obniżenie dorodności ziarna i ogólnej masy plonu, a także zdrobnienie ziarna i obniżenie jego wartości odżywczej. Objawy rdzy brunatnej żyta są podobne do objawów rdzy brunatnej pszenicy. Pierwsze objawy mogą być widoczne już jesienią, na górnej stronie blaszek liściowych. Porażenie ma postać nielicznych, owalnych i rdzawych urediniów (skupienia zarodników). W okresie wiosennym ich ilość zwiększa się. Często w maju i czerwcu prawie całe liście…
Sprzyjająca jesienią pogoda bardzo pomogła rolnikom w organizacji i przebiegu prac polowych. Z danych opublikowanych przez GUS wyraźnie wynika, że wszelkie prace polowe na ogół wykonywane były prawidłowo i terminowo poza niektórymi województwami, gdzie uwilgotnienie gleby było niedostateczne dla siewów, kiełkowania i wzrostu roślin. W południowych województwach kraju, z uwagi na nadmierne uwilgotnienie gleby, dochodziło do opóźnienia siewu rzepaku i zbóż ozimych. Z kolei, obniżona wilgotność gleby w innych rejonach stwarzała problemy w jej prawidłowym doprawianiu i siewach. Podsumowując, przebieg jesiennej pogody sprawił, że aktualnie uprawy wyglądają bardzo dobrze i rośliny są na ogół w dobrej kondycji. Rzepak ozimy zasiano w większości województw w optymalnych terminach agrotechnicznych. Dominującym problemem występującym w uprawie rzepaku okazał się jego nadmierny wzrost jesienią oraz występowanie…
Sprzyjająca jesienią pogoda bardzo pomogła rolnikom w organizacji i przebiegu prac polowych. Z danych opublikowanych przez GUS wyraźnie wynika, że wszelkie prace polowe na ogół wykonywane były prawidłowo i terminowo poza niektórymi województwami, gdzie uwilgotnienie gleby było niedostateczne dla siewów, kiełkowania i wzrostu roślin. W południowych województwach kraju, z uwagi na nadmierne uwilgotnienie gleby, dochodziło do opóźnienia siewu rzepaku i zbóż ozimych. Z kolei, obniżona wilgotność gleby w innych rejonach stwarzała problemy w jej prawidłowym doprawianiu i siewach. Podsumowując, przebieg jesiennej pogody sprawił, że aktualnie uprawy wyglądają bardzo dobrze i rośliny są na ogół w dobrej kondycji. Rzepak ozimy zasiano w większości województw w optymalnych terminach agrotechnicznych. Dominującym problemem występującym w uprawie rzepaku okazał się jego nadmierny wzrost jesienią oraz występowanie…
23 września 2014

Żyto ozime – błędy w uprawie

Opracowanie: Grzegorz Baier
Żyto jest rośliną, której uprawę bardzo często się bagatelizuje. Ze wszystkich zbóż ozimych ma najmniejsze wymagania glebowe, największą mrozoodporność i dobrze sobie radzi ze stresem suszy, jednak przy jego uprawie popełniamy wiele błędów: Uprawa żyta na zbyt słabych stanowiskach, silnie zakwaszonych.Mimo, że żyto najlepiej toleruje gleby kwaśne, to przy glebach silnie kwaśnych (pH<4) może sobie słabo radzić. Przy silnym zakwaszeniu zostają uruchomione duże ilości toksycznego glinu, który może powodować zniekształcenie systemu korzeniowego. Zbyt kwaśne środowisko powoduje unieruchomienie fosforu, rośliny mogą cierpieć na niedobór magnezu. Zbyt niskie nawożenie.Traktując uprawę żyta po „macoszemu” popełniamy błąd w nawożeniu, stosując zbyt małe dawki nawozów. Gleby lekkie, na których uprawiamy żyto, z natury są…