28 kwietnia 2017

Nawożenie grochu

Opracowanie: Krzysztof Świerek
Groch uprawiamy w celu uzyskania nasion do konsumpcji lub do wytwarzania pasz treściwych Nasiona grochu zawierają bowiem ponad 22% białka o znakomitym składzie aminokwasowym. Szczególnie występuje duży udział aminokwasu lizyny. Uprawa grochu może także stanowić element zazielenienia. Pplon grochu może wynosić nawet 53 dt/ha nasion i jest efektem postępu biologicznego w uprawie tej rośliny. Groch siewny najlepiej uprawiać na glebach kompleksu żytniego dobrego i bardzo dobrego klasy IIIa - IVb, przeważnie nie udaje się na glebach zwięzłych. Najlepszym odczynem gleby jest pH w granicach 5,8-7,0. Plon 3,5 tony z 1 ha łącznie ze słomą pobiera 200 kg azotu, 45 kg fosforu, 140 kg potasu, 21 kg magnezu oraz 136 kg wapnia. Musimy pamiętać, że groch jest wrażliwy na niedobór boru, molibdenu…
W dniu 22.10.2015 r. w godzinach 9.00-15.00 w gościnnych progach Centrum Edukacyjno-Wystawowego w Marszewie oraz w dniach 22.10.2015 r. i 27.10.2015 r. w Centrum Wystawowo-Szkoleniowym w Sielinku odbyły się seminaria zorganizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Instytut Genetyki PAN w Poznaniu w ramach Programu Wieloletniego prowadzonego przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu na temat: „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”. Celem seminariów jest popularyzacja uprawy roślin bobowatych w celu maksymalnego zwiększenia udziału białka krajowego wolnego od GMO w produkcji żywności i pasz oraz końcowe upowszechnienie wyników badań dotyczące programu wieloletniego MRiRW. O tym, że bezpieczeństwo białkowe kraju jest sprawą priorytetową, może świadczyć fakt, że opracowano program wieloletni, który prawdopodobnie zostanie…
27 lipca 2015

Soja – stanowisko i odmiany

Opracowanie: Grzegorz Baier
Soja należy do roślin ciepłolubnych, dlatego termin siewu przypada na przełom kwietnia-maja (25.04-15.05). Soja preferuje wyższe temperatury do wzrostu, przynajmniej 15°C oraz średnią dobową temperaturę na głębokości wysiewu 12-14°C. Przy niższej temperaturze następuje spowolnienie wzrostu i nie tworzą się nowe liście, pędy i strąki. Soja w naszych warunkach zwykle jest uprawiana po zbożach, można ją również wysiewać w stanowisku po uprawie okopowych, ale w trzecim roku po oborniku. Soja udaje się na większości gleb w Polsce, czyli na glebach przepuszczalnych, lekkich glinach oraz czarnych ziemiach od klasy bonitacyjnej I do IVa lub IVb w dobrej kulturze, z wyjątkiem bardzo ciężkich, zlewnych i kwaśnych o pH poniżej 5,5. Dawki fosforu i potasu zależą od zasobności gleby i przy średniej ich zawartości powinny kształtować się na poziomie 60 kg P2O5 i 100-120 kg K2O /ha.…
28 marca 2014

Jak odchwaszczać mieszanki zbożowo- strączkowe

Opracowanie: Grzegorz Baier
Producenci pasz własnych w oparciu o ziarno mieszanek zbożowo-strączkowych bardzo często szukają informacji na temat metod odchwaszczania plantacji. IOR nie dysponuję żadnymi zaleceniami, wiąże się to z tym że aktualnie nie ma zarejestrowanych żadnych środków do stosowania w mieszankach zbożowo-strączkowych Niektóre dane literaturowe podają gotowe receptury na stworzenie konkurencyjnej dla chwastów mieszanki by ograniczyć stosowanie herbicydów. Określony udział poszczególnych komponentów może istotnie wpłynąć na stan zachwaszczenia. Jednak jak wiadomo nie ma skuteczniejszej metody od chemicznej. Naukowcy z UTP Bydgoszcz od lat badają różne herbicydy i ich mieszanki regulujące zachwaszczenie plantacji. Dr hab. Anna Wenda-Piesik z Katedry Podstaw Produkcji Roślinnej i…
09 stycznia 2014

Teraz czas na polską soję

Opracowanie: Grzegorz Baier
Konsorcjum , w skład którego wchodzą : Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu , Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Politechnika Poznańska , spółka Danko Hodowla Roślin , Kombinat Rolny w Kietrzu  i Top Farms Głubczyce , podjęło współprace w celu unowocześnienia uprawy konwencjonalnych odmian soi w Polsce. Projekt ten będzie realizowany w ramach grantu z II konkursu Programu Badań Stosowanych , finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Naukowcy w ramach przyjętych zobowiązań będą między innymi szukać nowych odmian soi, określą termin siewu, gęstość, ochronę przed szkodnikami, chwastami, chorobami czy skuteczność działania korzeniowych szczepionek bakteryjnych - nitraginy dla soi. Rolą…
Obecnie jednym z największych problemów w praktyce rolniczej jest ochrona plantacji przed zachwaszczeniem. Rośliny strączkowe nie radzą sobie z chwastami. Powodem jest między innymi zastój we wzroście po osiągnięciu fazy rozwojowej tzw. siewki. Rośliny w okresie około 4-5 tygodni wschodzą w symbiozę z bakteriami brodawkowymi wiążącymi wolny azot z powietrza. Czas ten wykorzystują chwasty, które w tym czasie intensywnie rosną, wskutek czego zagłuszają rośliny strączkowe. Plantacja, na której nie zastosowano skutecznych herbicydów jest w tej sytuacji skazana na bardzo silne zachwaszczenie, a w konsekwencji na bardzo niski plon i słabą jakość nasion. Najskuteczniej chronią plantacje strączkowych herbicydy. Niestety dostępnych herbicydów…
W sierpniu 2011 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „ Ulepszenie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”. Program ten jest realizowany w latach 2011 – 2015 . Jego głównym celem jest stworzenie warunków do zmniejszenia importu białka paszowego o ok. 50 proc., w wyniku zwiększenia wartości biologicznej i użytkowej  białka roślinnego pochodzącego z krajowych surowców.Program będzie realizowany przez 4 ośrodki: Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach. Realizacja programu…