10 grudnia 2012

Znaczenie potasu dla roślin

Opracowanie: Dorota Piękna-Paterczyk
Potas jest jednym z najważniejszych składników pokarmowych roślin, który decyduje o plonie i jakości uprawianych roślin. Okazuje się, że w Polsce nawożenie potasem jest niewystarczające, a przecież ma on bardzo ważną rolę do spełnienia w roślinie.  Stanowi  42% wszystkich minerałów, jakie zawiera popiół roślinny. Całkowita zawartość potasu w glebach waha się od 0,8 do 2,5% i zależy od ilości części pylistych i składu mineralnego gleby. Przeważająca ilość potasu w glebie występuje w postaci glinokrzemianu i krzemianu, lecz forma ta nie jest bezpośrednio dostępna dla roślin. Największe ilości potasu występują na glebach ciężkich. W glebie potas występuje w 4 formach jako:…
10 grudnia 2012

Przechowywanie warzyw

Opracowanie: Dorota Piękna-Paterczyk
Decydując się na przechowywanie warzyw powinniśmy poznać wymagania i wybrać tylko takie warzywa, które spełniają cechy jakościowe, odmianowe i agrotechniczne. Ważnym elementem jest zdrowotność warzyw. Wiadomo, że już po zbiorze następuje obniżanie jakości warzyw z powodu zachodzących procesów życiowych i utraty wody. Do przechowywania wybieramy więc warzywa zdrowe, dobrej jakości, nieuszkodzone. Tylko takie gwarantują nam, że w trakcie przechowywania nie rozwiną się choroby przechowalnicze takie jak: szara pleśń, czerń krzyżowych, mokre gnicie bakteryjne i wiele innych w zależności od przechowywanego gatunku.Istotnym elementem jest również wybór odmiany. Należy wybierać tylko takie które są do tego przeznaczone tzn. cechują się długą trwałością…
08 października 2012

Uprawa cebuli ozimej

Opracowanie: Dorota Piękna-Paterczyk
Coraz większym zainteresowaniem wielu producentów cieszy się uprawa cebuli ozimej, która pojawia się na rynku wiosną po wyczerpaniu zapasów cebuli z przechowalni. Rosnąca popularność tej uprawy związana jest przede wszystkim z opłacalnością produkcji. Wiadomo, że wiosną świeże warzywa są w „dobrej” cenie, co jest istotne dla producenta. Uprawa cebuli ozimej niesie za sobą pewne ryzyko związane z możliwością przemarznięcia roślin w przypadku braku okrywy śnieżnej - która skutecznie udaremnia przedostanie się mroźnego powietrza do wysianych roślin. Moment wystąpienie opadów śniegu jest ważny i najlepiej aby to było przed nastaniem mrozów. Wtedy to tkanki roślin cebuli są elastyczne i nie będą…
06 sierpnia 2012

Uprawa w hydroponice

Opracowanie: Dorota Piękna-Paterczyk
Hydroponika to najczęściej stosowany sposób produkcji szklarniowej w Europie Zachodniej, Ameryce i Azji. Jako pierwszy pojęcie "hydroponika" wprowadził w 1929 roku amerykański filozof Gericke, który pojęciem tym określił swój udoskonalony sposób uprawy roślin użytkowych w kulturze wodnej. Słowo to pochodzi od dwóch greckich słów oznaczających wodę i pracę a polega głównie na zastępowaniu gleby przez specjalnie przygotowane pożywki wodne. Rośliny "karmione" są pożywką z rozpuszczonych soli mineralnych (nawozów). Za dużą popularnością hydroponiki przemawiają aspekty ekonomiczne – optymalne wykorzystanie powierzchni, mała pracochłonność, oszczędność wody i nawozów, szybki wyrównany wzrost roślin a co za tym idzie lepsza jakość i zdrowotność. W Polsce…
05 marca 2012

Folia w uprawie szparaga

Opracowanie: Jarosław Górski
Szparag jest wieloletnim, bardzo wczesnym warzywem gruntowym, cenionym przede wszystkim ze względu na wysokie walory smakowe. Uprawa szparagów jest często istotnym źródłem dochodu w gospodarstwach rolnych, posiadających gleby słabsze w klasie IV b, V i VI. Uprawiając na tych glebach szparagi rolnicy uzyskują wyższe efekty finansowe w stosunku do roślin rolniczych uprawianych na tych glebach. Opłacalność produkcji szparaga można dodatkowo podnieść, szczególnie na plantacjach wielkotowarowych, poprzez stosowanie folii do okrywania wałów. Przykrywanie wałów szparaga folią rozpoczęto w krajach Europy Zachodniej już w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Celem przykrywania było najpierw ograniczenie strat ciepła podczas ogrzewania się wiosną gleby, a następnie…