16 grudnia 2013

Problem wilgotności drewna opałowego w detalach

Opracowanie: Marek Szymański
Należy pamiętać, że świeżo pozyskane drewno (prosto z lasu) ma wilgotność na poziomie 80% (jest to wartość wilgotności bezwzględnej, czyli stosunek masy wody zawartej w drewnie do masy substancji drzewnej), natomiast wilgotność pożądana to 15-25%. Drewno o wyższejwilgotności składowane w nieprzewiewnych pomieszczeniach, szczególnie w ciepłej porze roku, niemalże natychmiast ulega niekorzystnym procesom – zaparza się (np.: brzoza, olsza, osika), opanowuje je sinizna (iglaste) i ostatecznie zgnilizna (wszystkie gatunki). Obniżenie poziomu wilgotności jest niezbędne. W celu zmniejszenia ilości wody w drewnie opałowym, musi być ono po rozdrobnieniu na polana suszone przez okres przynajmniejjednego roku. Suszenie jest także niezbędne z innego powodu.…
13 grudnia 2013

Ciepło spalania i wartość opałowa drewna

Opracowanie: Marek Szymański
Ciepło spalania i wartość opałowa to podstawowe parametry charakteryzujące drewno jako materiał opałowy. Ciepło spalania jest to ilość MJ, jaka powstaje przy spaleniu 1kg suchego paliwa i ochłodzeniu powstających spalin do temperatury otoczenia. Podczas ochładzania spalin ulega skropleniu para wodna, oddając ciepło utajone. Pełną wartość ciepła spalania udaje się uzyskać jedynie w laboratorium. Waha się ona dla drewna suchego w granicach 20MJ. Przykładowo węgiel kamienny w zależności od jakości posiada wartość opałową od 16,7 do 29,3MJ/kg. Wartość opałowa czystego, pierwiastkowego węgla wynosi około 33,3MJ/kg. W warunkach normalnego spalania para wodna nie ulega skropleniu, nie oddając ciepła utajonego. Ciepło spalania pomniejszone…
11 grudnia 2013

Od czego zależy wartość opałowa drewna?

Opracowanie: Marek Szymański
Poszczególne gatunki drewna mają mniej więcej zbliżoną wartość opałową drewna. Generalnie możemy uznać, że wartość opałowa gatunków iglastych jest o około 6% wyższa w stosunku do gatunków liściastych. Wartość opałowa wyrażana jest jednak w przeliczeniu na 1kg, a poszczególne gatunki drewna charakteryzują się różną gęstością. Gatunki o dużej gęstości (w granicach 650 – 800 kg/m3) to dąb, buk, wiąz, grab, jesion i robinia (popularnie zwana akacją), gatunki o lekkim drewnie (około 400 – 500 kg/m3) to topole, wierzby, olsze i gatunki iglaste z wyjątkiem modrzewia, gęstość w granicach 600 - 650 kg/m3 mają brzoza, klon i modrzew. Istnieje pogląd, że…
11 grudnia 2013

Ogólny podział drewna

Opracowanie: Marek Szymański
Drewno dzielimy na trzy grupy, tzn. drewno liściaste, drewno iglaste oraz drewno krzewów. Drewno krzewów ma marginalne znaczenie jako drewno opałowe, a i inne zastosowania tego surowca są bardzo specyficzne (np. drewno trzmieliny jest najlepszym surowcem do wytwarzania węgla drzewnego będącego komponentem wkładów ołówkowych). Pozostaje wybór pomiędzy drewnem iglastym i liściastym. W większości przypadków drewno iglaste jest znacznie tańsze od drewna liściastego, biorąc pod uwagę cenę jednostkową. Nie wszystkie jednak piece są przygotowane do spalania drewna iglastego. Zanim zdecydujemy się na ogrzewanie domu drewnem iglastym upewnijmy się, czy nasz piec jest do tego przystosowany. Większość, jeśli nie wszystkie, starych pieców…
28 listopada 2013

Europejski Tydzień Leśny

Opracowanie: Marek Szymański
W dniach 9-13 grudnia 2013 r. odbędzie się druga edycja Europejskiego Tygodnia Leśnego. Tydzień będzie obchodzony w całej Europie wzorem pierwszej edycji z 2008 roku. Tegoroczny temat przewodni to „Rola lasów i produktów z lasu w zielonej ekonomii”. Celem Europejskiego Tygodnia Leśnego jest promocja zrównoważonej gospodarki leśnej oraz zwiększenie świadomości wpływu sektora leśnego na zieloną ekonomię. Inauguracja Europejskiego Tygodnia Leśnego planowana jest na 8 grudnia w ramach projektu „Choinki Jedynki”, prowadzonego wspólnie z Programem 1 Polskiego Radia. Opracowano na podstawie http://www.lasy.gov.pl/zakladki/aktualnosci/europejski-tydzien-lesny-od-9-do-13-grudnia-1
06 listopada 2013

Globalne Forum ds. Krajobrazu

Opracowanie: Marek Szymański
Globalne Forum ds. Krajobrazu odbędzie się w dniach 16 - 17 listopada na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Wydarzenie towarzyszy 19. Szczytowi klimatycznemu Narodów Zjednoczonych (COP 19). Negocjacje klimatyczne mają trwać od 11 do 22 listopada. Globalne Forum ds. Krajobrazu stanowi międzynarodową inicjatywę kilkunastu instytucji zaangażowanych w badania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Forum ma służyć wzmacnianiu roli rolnictwa i leśnictwa w ochronie klimatu oraz adaptacji do zmian klimatu. Spotkanie umożliwi wymianę poglądów oraz doświadczeń na temat zrównoważonego zarządzania krajobrazem oraz roli rolnictwa wobec globalnych wyzwań powiązanych ze zmianami klimatu (np. bezpieczeństwo żywnościowe). W programie skoncentrowano się na prezentacji najnowszej wiedzy w tym…
17 października 2013

Narodowy Program Leśny

Opracowanie: Marek Szymański
NARODOWY PROGRAM LEŚNY Celem ogólnym podejmowanych prac jest stworzenie wizji rozwojowej polskiego leśnictwa i całego sektora leśno-drzewnego, jego kierunków i priorytetów, w perspektywie do 2030 roku i dalej do 2080. Narodowy Program Leśny ma służyć podniesieniu jakości życia poprzez tworzenie najlepszych do tego warunków środowiska, wielokierunkowe użytkowanie lasów oraz ochronę leśnej przyrody w zgodzie z zasadami trwałości i rozwoju. ZAŁOŻENIA OGÓLNE NPL stanowi kontynuację dotychczasowych wysiłków i korzysta z osiągnięć w formułowaniu i realizacji koncepcji trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów w Polsce. NPL harmonizuje wszystkie działania w zakresie konwencji, traktatów, porozumień i innych zobowiązań międzynarodowych dotyczących leśnictwa, ochrony przyrody w…