Produkcja roślinna
23 sierpnia 2018

Komunikat żniwny wg stanu na 20.08.2018

Opracowanie: Tomasz Olejnicki
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje w poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki).  Wyszczególnienie Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw Powierzchnia zasiewów w ha Plon w t/ha ZBOŻA Jęczmień ozimy 100,0 40 457 3,74 Jęczmień jary 100,0 110 930 2,91 Pszenica ozima 100,0 158 753 4,05 Pszenica jara 100,0 41 358 3,15 Pszenżyto ozime 100,0 185 497 3,72 Pszenżyto jare 100,0 13 209 2,87 Żyto 100,0 213 675 2,78 Owies 100,0 47 598 2,48 Mieszanki zbożowe 100,0 195 701 2,91 ZBOŻA RAZEM 100,0 1 007 178   RZEPAK Rzepak ozimy 100,0 73 464 2,31 Rzepak jary 100,0 1 558 1,28 RZEPAK RAZEM 100,0 75 022…
16 sierpnia 2018

Komunikat żniwny wg stanu na 13.08.2018

Opracowanie: Tomasz Olejnicki
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje w poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki).  Wyszczególnienie Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw Powierzchnia zasiewów w ha Plon w t/ha ZBOŻA Jęczmień ozimy 100,0 40 457 3,74 Jęczmień jary 100,0 110 930 2,91 Pszenica ozima 100,0 158 753 4,05 Pszenica jara 99,9 41 358 3,15 Pszenżyto ozime 100,0 185 497 3,72 Pszenżyto jare 99,9 13 209 2,88 Żyto 99,9 213 675 2,78 Owies 99,2 47 598 2,49 Mieszanki zbożowe 99,4 195 701 2,91 ZBOŻA RAZEM 99,8 1 007 178   RZEPAK Rzepak ozimy 100,0 73 464 2,31 Rzepak jary 99,0 1 558 1,29 RZEPAK RAZEM 100,0 75 022…
08 sierpnia 2018

Komunikat żniwny wg stanu na 06.08.2018

Opracowanie: Tomasz Olejnicki
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje w poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki).  Wyszczególnienie Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw Powierzchnia zasiewów w ha Plon w t/ha ZBOŻA Jęczmień ozimy 100,0 40 457 3,74 Jęczmień jary 98,9 110 930 2,92 Pszenica ozima 98,9 158 753 4,06 Pszenica jara 97,1 41 358 3,16 Pszenżyto ozime 99,2 185 497 3,71 Pszenżyto jare 93,4 13 209 2,90 Żyto 98,6 213 675 2,78 Owies 96,3 47 598 2,50 Mieszanki zbożowe 97,9 195 701 2,93 ZBOŻA RAZEM 98,5 1 007 178   RZEPAK Rzepak ozimy 100,0 73 464 2,31 Rzepak jary 96,6 1 558 1,30 RZEPAK RAZEM 99,9 75 022…
02 sierpnia 2018

Komunikat żniwny wg stanu na 30.07.2018

Opracowanie: Tomasz Olejnicki
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje w poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki).  Wyszczególnienie Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw Powierzchnia zasiewów w ha Plon w t/ha ZBOŻA Jęczmień ozimy 98,6 40 457 3,76 Jęczmień jary 80,7 110 930 2,95 Pszenica ozima 81,7 158 753 4,10 Pszenica jara 65,3 41 358 3,23 Pszenżyto ozime 83,6 185 497 3,75 Pszenżyto jare 63,6 13 209 2,97 Żyto 83,2 213 675 2,82 Owies 74,0 47 598 2,53 Mieszanki zbożowe 75,0 195 701 2,97 ZBOŻA RAZEM 80,4 1 007 178   RZEPAK Rzepak ozimy 97,2 73 464 2,32 Rzepak jary 61,2 1 558 1,44 RZEPAK RAZEM 96,5 75 022…
25 lipca 2018

Komunikat żniwny wg stanu na 23.07.2018

Opracowanie: Tomasz Olejnicki
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje w poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki).  Wyszczególnienie Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw Powierzchnia zasiewów w ha Plon w t/ha ZBOŻA Jęczmień ozimy 94,6 40 457 3,77 Jęczmień jary 20,6 110 930 2,98 Pszenica ozima 25,9 158 753 4,15 Pszenica jara 7,3 41 358 2,04 Pszenżyto ozime 30,9 185 497 3,82 Pszenżyto jare 7,6 13 209 2,15 Żyto 28,3 213 675 2,88 Owies 11,7 47 598 2,66 Mieszanki zbożowe 12,1 195 701 3,00 ZBOŻA RAZEM 25,2 1 007 178   RZEPAK Rzepak ozimy 84,1 73 464 2,18 Rzepak jary 5,8 1 558 1,52 RZEPAK RAZEM 82,4 75 022…
17 lipca 2018

Komunikat żniwny wg stanu na 16.07.2018

Opracowanie: Tomasz Olejnicki
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje w poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki).  Wyszczególnienie Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw Powierzchnia zasiewów w ha Plon w t/ha ZBOŻA Jęczmień ozimy 85,0 40 457 3,79 Jęczmień jary 6,0 110 930 2,86 Pszenica ozima 10,5 158 753 4,16 Pszenica jara 0,6 41 358 3,02 Pszenżyto ozime 14,7 185 497 3,80 Pszenżyto jare 0,9 13 209 2,50 Żyto 14,3 213 675 2,87 Owies 2,7 47 598 2,56 Mieszanki zbożowe 3,3 195 701 2,82 ZBOŻA RAZEM 12,3 1 007 178   RZEPAK Rzepak ozimy 62,9 73 464 2,15 Rzepak jary 1,9 1 558 1,48 RZEPAK RAZEM 61,7 75 022…
11 lipca 2018

Komunikat żniwny wg stanu na 9.07.2018

Opracowanie: Tomasz Olejnicki
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje w poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki).  Wyszczególnienie Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw Powierzchnia zasiewów w ha Plon w t/ha ZBOŻA Jęczmień ozimy 63,4 40 457 3,90 Jęczmień jary 1,2 110 930 3,09 Pszenica ozima 2,0 158 753 4,18 Pszenica jara 0,1 41 358 3,20 Pszenżyto ozime 2,5 184 759 3,75 Pszenżyto jare 0,0 13 209 0,00 Żyto 2,7 213 675 2,86 Owies 0,3 47 598 2,80 Mieszanki zbożowe 1,0 195 701 3,00 ZBOŻA RAZEM 4,2 1 006 440   RZEPAK Rzepak ozimy 21,8 73 464 2,19 Rzepak jary 0,1 1 558 1,40 RZEPAK RAZEM 21,3 75 022…
W Wojewódzkim Inspektoracie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 250 b odbyło się 24 stycznia 2018 roku posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, na którym zatwierdzono odmiany zbóż jarych, bobowatych i ziemniaków do uprawy w sezonie wiosennym 2018. Poniższe odmiany potwierdziły w ostatnich latach w doświadczeniach PDO dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa. Informacja ta powinna ułatwić rolnikom i producentom rolnym dokonanie wyboru odmian najbardziej dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania. Szczegóły można znaleźć na stronie www.slupia-wielka.coboru.pl. Jęczmień jary – 9 odmian: KWS IRINA (br.),KWS ORPHELIA (br.), SOLDO, SALOME (br.), KWS DANTE (br.), KWS HARRIS, KWS VERMONT, PAUSTIAN, RGT PLANET. Pszenica jara – 5 odmian: MANDARYNA (A), GOPLANA (A), HARENDA (B), RUSAŁKA (A), WPB SKYE (A). Owies – 4 odmiany: BINGO, BRETON,…
28 kwietnia 2017

Co to jest zwięzłość gleby?

Opracowanie: Barbara Skrzypniak
Zwięzłość gleby wskazuje na stopień związania poszczególnych cząsteczek glebowych ze sobą, dzięki czemu gleba stawia większy lub mniejszy opór przy próbach jej rozcięcia lub rozklinowania, np. przy pracy pługiem. Od zwięzłości gleby uzależniony jest rozwój korzeni roślin, które przy silnym wzroście napotykają na różny opór. Zwięzłość gleby zależy od: składu granulometrycznego, zawartości próchnicy, struktury, zawartości CaCO3, wilgotności gleby, uprawianych roślin. Miarą zwięzłości jest spójność. Wyróżniamy następujące rodzaje gleb: gleby zwięzłe (wytworzone z iłów glin ciężkich), gleby średnio zwięzłe (wytworzone z glin lekkich, piasków gliniastych mocnych, utworów pyłowych), gleby słabo zwięzłe (wytworzone z piasków gliniastych lekkich, słabo gliniastych piasków pylastych), gleby luźne (wytworzone ze żwirów i piasków). Do sprawdzenia zwięzłości gleby w warunkach…