Nawet najlepiej zaprojektowana i wykonana instalacja centralnego ogrzewania wymaga okresowego odpowietrzania. Powietrze znajdujące się w instalacji to skutek nie tylko nieszczelności. Powodów obecności powietrza w układzie centralnego ogrzewania jest wiele. Instalacja w domach jednorodzinnych napełniana jest wodą wodociągową. W takiej wodzie, bez względu skąd pochodzi – z sieci czy z własnego ujęcia, znajduje się rozpuszczone powietrze. Napełniając – uzupełniając instalację wodą wprowadzamy do niej powietrze. Ilość rozpuszczonego powietrza jest związana z temperaturą i ciśnieniem wody. Im niższą temperaturę ma woda, tym większa jest zawartość rozpuszczonego powietrza. Woda, im ma większe ciśnienie, tym lepiej rozpuszczają się w niej gazy, a więc zawartość wzrasta. Napełnianie instalacji – instalację należy napełniać powoli, jednocześnie odpowietrzając rozdzielacze…
27 kwietnia 2016

Budować zatrudniając jedną firmę czy wielu wykonawców?

Opracowanie: Bogdan Kot
Wybierając jedną firmę, która do poszczególnych robót zatrudnia podwykonawców (cieśli, dekarzy, elektryka, malarzy), wiemy, czego można się spodziewać po głównym wykonawcy. Znamy jego wady i zalety, wiemy na co szczególnie uważać. Jest sprawdzony, oglądaliśmy poprzednio wykonane przez niego budowy pod tak zwany klucz. Główny wykonawca odpowiada wraz z kierownikiem budowy za wszystko, a więc prace prowadzi tak, by ich nie poprawiać na każdym kolejnym etapie robót. Nie tracimy czasu na poszukiwanie ekip, sprawdzanie ich wiarygodności. Z drugiej strony nigdy do końca nie wiemy, czy jakaś inna firma nie wzięła by mniej za ten sam zakres robót. Budując dom i mając podpisaną umowę na budowę obiektu „pod klucz” w określonym terminie z karami za przekroczenie terminu i błędy (odpowiedzialność jest dość…
Jedną z trudniejszych decyzji podejmowanych podczas budowy budynku mieszkalnego jest wybór, z jakich materiałów wykonamy instalację grzewczą i wodną. Dużą grupę stosowanych tu materiałów stanowią tworzywa sztuczne, wśród których największym uznaniem cieszą się tworzywa giętkie. Wybierając materiał na instalację nie warto kierować się tylko ceną, choć jest to argument ważny dla każdego inwestora. Instalacje to inwestycja na długie lata, dlatego pod uwagę powinno się brać jakość materiałów, a przede wszystkim ich własności, szczelność połączeń, sposób prowadzenia instalacji oraz łatwość montażu. W sprzedaży jest wiele systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych. Wśród nich są systemy z rur giętkich: z polietylenu sieciowego PEX, z polibutylenu PB, rury wielowarstwowe PEX/AL/PEX. Różnią się one własnościami (chociaż różnice są…
22 lutego 2011

ABC GNOJOWNI

Opracowanie: Bogdan Kot • Zamieszczenie: Tadeusz Przybecki
A B C GNOJOWNI  koncepcja - załoenia - przepisy – dokumenty - formalnosci - projekt – budowa