Rolnictwo ekologiczne
15 grudnia 2010

Co to jest rolnictwo ekologiczne?

Opracowanie: Magdalena Stachowiak
Co to jest rolnictwo ekologiczne? Produkcja ekologiczna – jest ogólnym systemem zarządzania gospodarstwem i produkcją żywności, która łączy najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki stopień różnorodności biologicznej, ochronę zasobów naturalnych oraz stosowanie wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt. Produkcja ekologiczna regulowana jest Rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, które uchyla rozporządzenie (EWG) nr 2092/91. Szczegółowe zasady wdrażania ww. rozporządzenia zawarte są w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z 5 września 2008r. Zgodnie z ustawą o rolnictwie ekologicznym z 25 czerwca 2009 roku (Dz. U. Nr 116, poz. 975) każdy…
16 czerwca 2010

Rolnictwo ekologiczne -pierwsze kroki

Opracowanie: Elżbieta Dryjańska
Produkcja rolnicza prowadzona metodą ekologiczną jest najbardziej przyjazna środowisku, przyczynia się do zachowania różnorodności biologicznej i ochrony zasobów naturalnych. Wytwarzana żywność w produkcji bez stosowania chemii rolnej i pod stałą kontrolą procesu produkcyjnego jest wysokiej jakości.