Rolnictwo ekologiczne
18 listopada 2013

Konkurs nt: „Co wiemy o żywności ekologicznej” - rozstrzygnięty

Opracowanie: Elżbieta Dryjańska
Podczas sesji ekologicznej w dniu 6.11.2013  podsumowano konkurs organizowany przez WODR w Poznaniu nt: „Co wiemy o żywności ekologicznej”. Konkurs został ogłoszony i zamieszczony na stronie www.wodr.poznan.pl. Wzięło w nim udział 16 osób. Stał na bardzo wysokim poziomie. Komisja konkursowa zebrała się w dniu 4 listopada 2013 roku. Nastąpiło otwarcie kopert i sprawdzenie nadesłanych odpowiedzi. Wszystkie nadesłane prace zawierały ponad 60% poprawnych odpowiedzi w tym 3 – 100% prawidłowych odpowiedzi. Nagrody książkowe ufundował WODR w Poznaniu a otrzymali je laureaci: Pani Halina Blejwas z Ciążenia, Pani Anna Zawadzka z Konina, Pani Maria Pawlak z Bądkowa Drugiego. Komisja przyznała też dwa…
Od 31 lipca 2013 r. weszły w życie nowe wersje formularzy wniosków o wydanie zgody na zastosowanie odstępstw od warunków produkcji ekologicznej udzielanych przez  Wojewódzkich Inspektorów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przypadkach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE. L 2008 Nr 250, poz. 1, ze zm.). Nowe formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej administrowanej przez Inspekcję JHARS w zakładce http://www.ijhars.gov.pl/odstepstwa.html Wydawanie pozwoleń na odstępstwo, ich…
15 stycznia 2013 Komisja Europejska rozpoczęła publiczną debatę dotyczącą kształtu nowych przepisów regulujących rolnictwo ekologiczne w UE. Każdy może przyłączyć się do dyskusji i zasugerować swoje propozycje zmian. Instytucje UE otworzyły debatę dla wszystkich obywateli. Dzięki technologii internetowej, każdy z Państwa może napisać do Komisji Europejskiej swoje uwagi dotyczące przepisów, które regulują rolnictwo ekologiczne w Europie. Czas trwania konsultacji od 15.01.2013 r. do 10.04.2013 r. Rolnictwo ekologiczne i produkcja ekologiczna odgrywają znaczącą rolę gospodarczą w UE. Mogą one stanowić rynkową alternatywę dla producentów rolnych pragnących odpowiedzieć na rosnący popyt na wysokiej jakości produkty rolne. W ramach wspólnej polityki rolnej produkcję…
08 lutego 2013

Skorzystaj z dopłaty do materiału siewnego

Opracowanie: Elżbieta Dryjańska
Kwalifikowany materiał siewny zakupiony w okresie od 15 lipca 2012r. do 15 czerwca 2013r. i wysiany jesienią 2012 bądź wiosną 2013 może zostać objęty dopłatą w 2013 roku, jeśli w odpowiednim terminie rolnik złoży wniosek do ARR. Materiał siewny należy kupować tylko od przedsiębiorców lub rolników wpisanych do rejestrów prowadzonych przez Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Dopłatą objęte są: zboża ozime, zboża jare, rośliny strączkowe, ziemniaki, mieszanki zbożowe i pastewne (sporządzone z gatunków albo odmian gatunków objętych systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka). Minimalna ilość materiału siewnego gatunków roślin rolniczych, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha…
Rolnicy gospodarujący zgodnie z wymogami rolnictwa ekologicznego oraz ci, którzy zamierzają tę metodę wdrożyć, mają możliwość co roku uczestniczyć w Sesji ekologicznej organizowanej przez WODR w Poznaniu dział EOŚ. Tegoroczna sesja,  po raz kolejny, odbyła się w Grzegorzewie w gościnnym gospodarstwie „Pasieka”. W swej problematyce tematycznej ujmowała następujące zagadnienia: Podstawowe informacje o materiale siewnym dla gospodarstw ekologicznych; Prezentacje Dobrych praktyk rolnośrodowiskowych w województwie wielkopolskim; Rolnictwo ekologiczne w świetle aktualnych regulacji prawnych; Wsparcie RE w krajach UE – wysokość, różnice, wymagania, zmiany; Płatności rolnośrodowiskowo-klimatyczne po 2013;  Czego możemy spodziewać się w programie rolnośrodowiskowym w nowym PROW 2014-2020? Szerzej porozmawiano o konkursie…
24 października 2012

Rolnictwo ekologiczne, stan i perspektywy rozwoju

Opracowanie: Elżbieta Dryjańska
Przeglądając raporty światowe, producenci żywności ekologicznej winni być spokojni. Kryzys nie objął rynku ekologicznego. Wzrasta popyt na ekologiczną żywność i inne produkty ekologiczne mimo globalnych zawirowań. Polacy również coraz chętniej kupują ekologiczną żywność. Wartość tego rynku w Polsce w ciągu dwóch-trzech lat osiągnie poziom miliarda złotych. (Organic Farma Zdrowia). Nawet spowolnienie gospodarcze nie spowodowało  ograniczenia rozwoju rynku ekologicznego, ponieważ wielu konsumentów chce produktów naturalnych o wysokiej jakości i są oni gotowi zapłacić za nie wyższą cenę. Największy popyt skupia się w najważniejszych aglomeracjach, gdzie otwiera się większość ekosklepów. Szacuje się, że jest ich w Polsce w tej chwili około 500. Potencjał…
29 sierpnia 2012

Wsparcie finansowe dla rolnictwa ekologicznego

Opracowanie: Eliza Nowak
W Polsce rolnictwo ekologiczne cały czas się rozwija. Obserwuje się ciągły wzrost zainteresowania rolników ekologicznymi metodami gospodarowania. W roku 2005 na terenie województwa wielkopolskiego istniało około 202 gospodarstw ekologicznych o łącznej  powierzchni 12.011,2 ha, natomiast z ostatnich danych IJHARS tych gospodarstw jest 888 o powierzchni 38.434,35 ha, z czego ponad 530 gospodarstw posiada certyfikat na swoje produkty. Zdecydowanie największy wpływ na rozwój eko-rolnictwa w kraju mają możliwości finansowania rolnictwa ekologicznego po wstąpieniu Polski do UE. W Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 rolnicy ekologiczni mogli korzystać z dofinansowania w ramach „Programu rolnośrodowiskowego”. Obecnie w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na…
01 sierpnia 2012

Rozwój rolnictwa ekologicznego w Wielkopolsce

Opracowanie: Eliza Nowak
1. Na Świecie. Według raportu „The Word of Organic Agriculture 2012”, ogłoszonego na tegorocznych Targach BioFach w Norymberdze w Polsce w 2010 roku przybyło 155 tys. hektarów ziemi uprawnej objętej certyfikacją rolnictwa ekologicznego. Pod tym względem na całym świecie wyprzedziła nas Francja, a tuż za nami uplasowała się Hiszpania. W latach 2008-2011 liczba gospodarstw ekologicznych w Polsce podwoiła się. Dziś mamy ich już ponad 23 tysiące, a ich łączna powierzchnia to ponad 605 tys. hektarów. (dane w/g raportów Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych na dzień 31 grudnia 2011r.). Z drugiej jednak strony trzeba powiedzieć, że jeszcze daleko nam do…
20 grudnia 2010

Źródła finansowania w rolnictwie ekologicznym

Opracowanie: Magdalena Stachowiak
Źródła finansowania w rolnictwie ekologicznymRolnik prowadzący gospodarstwo metodą ekologiczną może otrzymać dofinansowanie w ramach działania:- Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności oraz- Program rolnośrodowiskowy.Aby otrzymać płatność rolnośrodowiskową należy przystąpić do Programu Rolnośrodowiskowego do pakietu „rolnictwo ekologiczne". Gospodarstwo realizuje 5 letni program w oparciu o plan działalności rolnośrodowiskowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 33, poz. 262 z póź. zmianami) oraz prowadzi produkcję ekologiczną zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr…