01 marca 2018

Zasady uzyskania certyfikatu do dnia 20.03.2018 r. w zakresie produkcji ekologicznej na podstawie kontroli wstępnej

Opracowanie: Elżbieta Dryjańska
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email

Informujemy, że w 2018 roku możliwe jest przeprowadzenie procesu certyfikacji, w tym wydanie certyfikatu w zakresie produkcji ekologicznej, na podstawie kontroli wstępnej do dnia 20.03.2018 r. Termin ten obowiązuje producentów zamierzających złożyć wniosek do ARiMR o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Podczas spotkania zorganizowanego przez Główny Inspektorat JHARS z jednostkami certyfikującymi w rolnictwie ekologicznym omawiany był temat dotyczący trybu postępowania jednostek certyfikujących w przypadku zgłoszenia w 2018 r. producentów ekologicznych, którzy chcą skorzystać z pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015, poz. 1371 z późn. zm.). Podczas tego spotkania przedstawiciele urzędu nadzoru nie wnieśli zastrzeżeń odnośnie możliwości wydawania certyfikatów (przed 20.03.2018 r.) dla producentów, którzy zgłosili się do systemu rolnictwa ekologicznego w 2018 r.

Warunkiem uzyskania certyfikatu w przywołanym przypadku powinno być spełnienie następujących przesłanek:

 • producent powinien posiadać udokumentowany plan produkcji na 2018 r. w rozbiciu na poszczególne działki rolne (uwzględniony we wniosku o certyfikację), oraz zobligować się do informowania jednostki certyfikującej o ewentualnych zmianach;
 • jednostka certyfikująca przed wydaniem certyfikatu powinna przeprowadzić kontrolę u producenta oraz potwierdzić, że producent ekologiczny w obszarze swojej działalności spełnia wymogi określone w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego;
 • jednostka certyfikująca w ramach nadzoru nad certyfikatem powinna w sezonie wegetacyjnym (przed dokonaniem zbiorów przez producenta) w ramach płatnej, obligatoryjnej kontroli potwierdzić, że producent posiada uprawy zgodne z wcześniejszą deklaracją i treścią certyfikatu oraz, iż producent ekologiczny w obszarze swojej działalności w dalszym ciągu spełnia wymogi określone w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego.

Podczas spotkania zorganizowanego przez Główny Inspektorat JHARS z jednostkami certyfikującymi w rolnictwie ekologicznym ustalono, że przyjęcie opisanego trybu postępowania nie narusza przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz norm obowiązujących jednostki certyfikujące.

Zatem rolnik, który zamierza uzyskać certyfikat w zakresie produkcji ekologicznej do dnia 20.03.2018 r. będzie miał przeprowadzony proces certyfikacji w oparciu o płatną kontrolę wstępną. Poza kontrolą wstępną, każdy producent będzie obligatoryjnie skontrolowany w sezonie wegetacyjnym roślin. Rolnik będzie zobowiązany uiścić po tej zasadniczej kontroli opłatę zgodną z obowiązującym w danej jednostce certyfikującej cennikiem. Niepoddanie gospodarstwa kontroli w sezonie wegetacyjnym roślin lub rezygnacja z procesu certyfikacji będzie skutkowała cofnięciem wydanego certyfikatu i wyłączeniem producenta z systemu kontroli. Przeprowadzenie przez jednostkę certyfikującą kontroli wstępnej gospodarstwa będzie możliwe dopiero po otrzymaniu od rolnika kompletu dokumentów. Rolnik winien przesłać do jednostki certyfikującej następujące dokumenty:

 • zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego;
 • wniosek o certyfikacji; plan produkcji na rok 2018;
 • opis jednostki produkcyjnej; umowę z jednostką certyfikującą;
 • mapki ewidencyjne lub ortofotomapy działek rolnych.

Źródło informacji: Centrum Jakości AgroEko

Czytany 2221 razy Ostatnio zmieniany 01 marca 2018

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.