17 lutego 2017

Zasady przestawiania gospodarstwa na produkcję ekolgiczną

Opracowanie: Zofia Dąbrowska-Żądło
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email

Przestawianie gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi reguluje Rozporządzenie Rady WE nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych oraz Rozporządzenie Komisji WE nr 889/2008 z 5 września 2008 r.

Proces przestawiania gospodarstwa jest różny. Dla upraw rocznych wynosi 24 miesiące. Jest to okres poprzedzający wysiew roślin, z których plon będzie już uznany jako ekologiczny (dotyczy to także zbioru pasz z trwałych użytków zielonych). Uprawy wieloletnie, jak sady, chmielniki, winnice czy uprawy jagodowe, podlegają procesowi przestawiania przez 36 miesięcy poprzedzających zbiór uznawany za ekologiczny.

W wyżej wymienionych okresach gospodarstwo rolne podlega co najmniej raz w roku, w terminie uzgodnionym z posiadaczem gospodarstwa, kontroli pełnej (tzw. rocznej) przeprowadzonej przez pracowników Biura Certyfikacji w zakresie realizacji programu przestawiania gospodarstwa na prowadzenie produkcji metodami ekologicznymi.

W przypadku produkcji roślinnej procesowi konwersji podlegają grunty, natomiast w przypadku produkcji zwierzęcej procesowi podlegają zwierzęta. Po 24 miesiącach przestawiania gospodarstwa, zwierzęta oraz ich produkty będące już w gospodarstwie uzyskują status ekologicznych.

Kiedy gospodarstwo jest już ekologiczne, kupowane zwierzęta muszą być z gospodarstw ekologicznych. Jednakże z uwagi na fakt, że takich zwierząt jest mało, prawo dopuszcza zakup pod szczególnymi warunkami z gospodarstw konwencjonalnych.

W czasie trwania całego procesu przestawiania gospodarstwa na ekologiczne, wybrana jednostka certyfikująca przeprowadza kontrole na terenie gospodarstwa. Upoważnione do tego celu osoby z jednostki certyfikującej sprawdzają zarówno sposób prowadzenia produkcji, jak też jakość wytwarzanych produktów. Rolnik ma prawo wyboru jednostki certyfikującej z pośród 11 jednostek działających w Polsce, można również wybrać jednostkę zagraniczną. Kontrola jest umówiona i odbywa się w gospodarstwach raz do roku zarówno w okresie przestawiania, jak i w gospodarstwach już ekologicznych. Poza tym jednostka certyfikująca ma prawo do przeprowadzania niezapowiedzianych kontroli. Kontrole są płatne, a rolnik ma prawo ubiegać się o dofinansowanie kosztów kontroli w ramach programu rolnictwa ekologicznego w ARiMR.

Rolnik, chcący przestawić swoją produkcję na metody ekologiczne, jest zobowiązany zgłosić taką działalność w jednostce certyfikującej, składając zgłoszenie działalności ekologicznej. Wraz ze zgłoszeniem należy złożyć:

 • mapki gospodarstwa z naniesionymi działkami,
 • wniosek o certyfikację ekologicznego gospodarstwa rolnego,
 • kopię wypisów z ewidencji gruntów,
 • mapy ewidencyjne działek rolnych,
 • umowy dzierżawy na dzierżawione grunty,
 • plan gospodarstwa z zaznaczonymi działkami.

Kserokopie wszystkich przesłanych dokumentów powinny znajdować się w dokumentacji rolnika w siedzibie gospodarstwa.

Od momentu rejestracji gospodarstwo objęte jest okresem przestawiania na ekologiczne metody gospodarowania. Producent rolny od tego momentu udostępnia swoje gospodarstwo do kontroli i zobowiązany jest przestrzegać zasad rolnictwa ekologicznego.

Rolnik zamierzający kontynuować działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego jest zobowiązany dostarczyć do wyznaczonego przez jednostkę terminu wniosek o certyfikację gospodarstwa i w przypadku zmian danych dotyczących pierwszego zgłoszenia dostarczyć zmienione zgłoszenie podjęcia działalności w rolnictwie ekologicznym (w całości) oraz wypisy z ewidencji gruntów wraz z mapami, które dotyczą tych zmian.

Każdy producent rolny prowadzący uprawę metodami ekologicznymi zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji. Wszystkie jednostki certyfikujące udostępniają rolnikom rejestry działalności ekologicznej w formie tabelarycznej. Tabele zawierają następujące dane:

 • ewidencję użycia nawozów lub środków poprawiających właściwości gleby,
 • ewidencję użycia środków ochrony roślin,
 • ewidencję księgową – zakup środków produkcji,
 • ewidencję zbioru,
 • ewidencję produktów magazynowanych,
 • ewidencję księgową – odbiorców produktów z gospodarstwa,
 • ewidencję księgową – rozchodów produkcji w gospodarstwie,
 • ewidencję zwierząt przybywających do gospodarstwa,
 • ewidencję zwierząt opuszczających gospodarstwo,
 • ewidencję zwierząt padłych,
 • ewidencję użycia pasz,
 • ewidencję leczenia chorób i zapobiegania im oraz opiekę weterynaryjną,
 • ewidencję odstępstw uzyskanych z WIJHAR-S i GIJHAR-S oraz decyzji WiORIN.

Do dokumentacji należy załączać faktury VAT, zgody WIORIN, kopie certyfikatów itp. Dokumentację należy przechowywać co najmniej pięć lat.

Czytany 3806 razy Ostatnio zmieniany 17 lutego 2017

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.