Wprowadzono zmiany w zakresie działania "Program rolnośrodowiskowy", który realizowany jest w ramach PROW 2007 -2013. Od roku 2014 nie ma możliwości rozpoczęcia realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie Pakietu 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone oraz Wariantu 4.1 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków, realizowanego w ramach Pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000. Nadal możliwa jest kontynuacja zobowiązań podjętych w poprzednich latach w ramach Pakietu 3 oraz wariantu 4.1 Zmienione zostały zasady przyznawania płatności do danego gruntu - dla zobowiązań rozpoczynających się od 15 marca 2014 r. możliwe jest przyznanie płatności z tytułu realizacji tylko jednego pakietu…
13 lutego 2012

Nowości w programie rolnośrodowiskowym na lata 2007-2013 w roku 2012

Opracowanie: Magdalena Stachowiak
Nowości w programie rolnośrodowiskowym na lata 2007-2013 w roku 2012 W tym roku czeka nas kolejna zmiana Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Kluczową zmianą jaką zaproponowało w swoim projekcie MRiRW to wprowadzenie okresu 3 miesięcy na złożenie wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej od dnia przeniesienia (umowa sprzedaży, dzierżawy, lub inna umowa) posiadania gospodarstwa rolnego lub części tego gospodarstwa, lub stada zwierząt ras lokalnych. Kolejna ważna poprawka dotyczy sankcji finansowych, a…
09 lutego 2012

Ogólne założenia programu rolnośrodowiskowego na lata 2007-2013

Opracowanie: Magdalena Stachowiak
Ogólne założenia programu rolnośrodowiskowego na lata 2007-2013 Głównym zadaniem programu rolnośrodowiskowego jest redukcja negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko i maksymalizacja jego pozytywnego oddziaływania na różnorodność biologiczną i krajobraz obszarów wiejskich.Podstawa prawna to Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 33, poz. 262). z późniejszymi zmianami. W tym roku czeka nas kolejna nowelizacja rozporządzenia. Jak na razie jest ona w fazie projektu i czeka na legislację. Program przewiduje dopłaty w ramach …
Celem międzyplonów i wsiewek jest utrzymywanie pokrywy roślinnej na gruntach ornych w okresie między dwoma plonami głównymi/ towarowymi, w formie zasiewu jednogatunkowego lub mieszanki kilku gatunków w okresie jesienno- zimowym. Korzyści wynikające z uprawy międzyplonów polegają na ograniczeniu wymywania azotanów, wapnia i potasu z gleby, ocienieniu i zapobieganiu erozji a także wzbogacaniu jej w substancje organiczna. Wszystkie formy międzyplonów stanowią miejsce schronienia i żerowania dla wielu gatunków zwierząt. Efekty środowiskowe powodowane uprawą międzyplonów będą dostrzegane po upływie dłuższego czasu i są trudne do oszacowania. 1.    Wsiewki poplonowe są to rośliny wsiewane w roślinę ochronną, po sprzęcie której następuje zasadniczy jej…
1.    Znaczenie  zasobów genetycznych  zwierząt. Zwierzęta dostarczają ludziom pożywienia takiego jak mleko, mięso i jaja ale ich znaczenie w rolnictwie i gospodarce  jest znacznie większe. Zwierzęta gospodarskie są źródłem różnego rodzaju surowców – skóry, wełny, kości, a ich nawóz jest wykorzystywany jako opał. Zwierzęta są także źródłem siły pociągowej i energii w rolnictwie, transporcie wiejskim, a także stanowią środek transportu do przewozu ludzi i towarów na terenach górzystych. Do tego typu zadań jakie mają w naszej społeczności zwierzęta gospodarskie najlepiej nadają się rodzime rasy. Wiele ras rodzimych jest nierozerwalnie związana z tradycją i kulturą danego regionu, z którego pochodzi. Największym…
20 grudnia 2011

Pakiet 6 Programu rolnośrodowiskowego

Opracowanie: Magdalena Stachowiak
Pakiet 6 programu RS mało popularny, dlaczego? Pakiet 6 umożliwia wspieranie rolników, którzy czynnie uczestniczą w ochronie, doskonaleniu i zachowaniu miejscowych lub starych odmian gatunków roślin uprawnych, a także gatunków roślin uprawnych obecnie zagrożonych wyginięciem oraz zachowaniu ginących gatunków roślin towarzyszących (chwastów). Pakiet 6  jest określany jako wymysł bogatej Europy. Obejmuje następujące warianty  o określonych poziomach płatności: Pakiet Warianty rolnośrodowiskowe Wysokość płatności 2007-2013 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie Wariant 6.1 Produkcja towarowa lokalnych odmian roslin uprawnych 570 zł/ha Wariant 6.2 Produkcja nasienna towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych 800 zł/ha Wariant 6.3 Produkcja nasienna na zlecenie banku genów…
         Rok 2010 jest trzecim rokiem realizacji programu rolnośrodowiskowego w ramach PROW 2007-2013. Zainteresowanych złożeniem wniosku należy przypomnieć , że udział w programie rolnośrodowiskowym jest dobrowolny. Przed złożeniem wniosku po raz pierwszy, rolnik musi przygotować, przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego, plan działalności rolnośrodowiskowe w swoim gospodarstwie. Lista doradców i ekspertów przyrodniczych zamieszczona jest na stronie internetowej Centrum Doradztwa w Brwinowie(www.cdr.gov.pl). Pomoc eksperta przyrodniczego potrzebna jest do oceny siedlisk przyrodniczych i miejsc lęgowych ptaków na użytkach rolnych gospodarstwa w przypadku chęci uczestnictwa w pakiecie Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 (pakiet 4) i/lub na obszarach natura 2000…
15 grudnia 2010

Program rolnośrodowiskowy na lata 2007-2013

Opracowanie: Magdalena Stachowiak
Program rolnośrodowiskowy na lata 2007- 2013 – zasady przystąpienia, pakiety, stawki płatności Program rolnośrodowiskowy jest jednym z działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Regulowany jest Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 33, poz. 262 wraz z późniejszymi zmianami). Głównym zadaniem programu rolnośrodowiskowego jest redukcja negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko i maksymalizacja jego pozytywnego oddziaływania na różnorodność biologiczną i krajobraz obszarów wiejskich.Celem programu jest m.in. promowanie zrównoważonego systemu…
16 czerwca 2010

Pakiety, warianty, stawki płatności w programie rolnośrodowiskowym

Opracowanie: Magdalena Stachowiak
Na poziomie gospodarstwa rolnik może uzyskać płatność za wdrażanie od jednego do maksymalnie trzech pakietów (z możliwością zastosowania wszystkich wariantów i opcji). Pakiety i warianty występujące w Krajowym Programie Rolnośrodowiskowym.Stawki płatności za dany pakiet (wariant).