04 października 2013

Rejestr działalności rolnośrodowiskowej – ZMIANY W INSTRUKCJI WYPEŁNIANIA REJESTRU

Opracowanie: Wioletta Kmiećkowiak
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email

Rejestr działalności rolnośrodowiskowej – ZMIANY W INSTRUKCJI WYPEŁNIANIA REJESTRU

Obowiązek prowadzenia rejestru działalności rolnośrodowiskowej przez rolnika realizującego zobowiązanie rolnośrodowiskowe wynika z zapisów działania Program rolnośrodowiskowy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Rejestr rolnik prowadzi przez cały okres uczestnictwa w Programie rolnośrodowiskowym dla wszystkich działek rolnych objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym w zakresie:
 • wykonywanych działań agrotechnicznych,
 • realizowanych wypasów zwierząt.

W przypadku stosowania nawozów rejestr prowadzi się w odniesieniu do wszystkich działek rolnych w obrębie gospodarstwa.

Zapisy umieszczane w Rejestrze powinny zawsze odzwierciedlać stan faktyczny na danej działce rolnej.

Posiadanie i prowadzenie Rejestru jest jednym z wymogów warunkujących przyznanie płatności rolnośrodowiskowej. W przypadku poinformowania przez ARiMR o kontroli na miejscu rejestr należy udostępnić kontrolującym Inspektorom terenowym wraz z pozostałą dokumentacją dotyczącą realizowanego Programu rolnośrodowiskowego w wersji papierowej.

Rolnik ma obowiązek przechowywać Rejestr w okresie trwania zobowiązania i przez kolejne 5 lat od jego zakończenia.


W tabeli A. Rejestr działań agrotechnicznych należy na bieżąco wskazywać wszystkie wykonywane zabiegi agrotechniczne np. siew, koszenie, orka, bronowanie oraz stosowanie nawozów i środków ochrony roślin.

 
W przypadku, gdy rolnik zleca wykonanie działania agrotechnicznego osobom trzecim, w kolumnie UWAGI wpisuje Imię i Nazwisko/Nazwę wykonawcy.

Zasady wypełniania Rejestru działań agrotechnicznych:

kolumna 1 – należy wpisać literowe oznaczenie działki rolnej, zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej na dany rok.

kolumna 2 – należy wpisać numer działki ewidencyjnej, na której położona jest dana działka rolna lub jej część.

kolumna 3 – należy wpisać datę wykonania czynności/zabiegu w formacie dd/mm/rrrr. W przypadku, gdy trwa ona kilka dni wpisuje się odpowiednio datę rozpoczęcia i datę zakończenia.

kolumna 4 – należy wpisać powierzchnię działki rolnej w hektarach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

kolumna 5 – należy wpisać rodzaj użytkowania oraz roślinę uprawianą w plonie głównym i w poplonie.

kolumna 6 – należy wpisać rodzaj wykonanej czynności np.:

 • siew/gatunek rośliny,
 • wszystkie zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne,
 • zbiór roślin,
 • uzupełnienie obsady drzew/ krzewów,
 • koszenie,
 • usunięcie i złożenie w stogi ściętej biomasy (w przypadku TUZ),
 • wszystkie zabiegi pielęgnacyjne mające na celu ochronę użytku przyrodniczego w stanie niepogorszonym,
 • usuwanie odpadów – śmieci,
 • selektywne i miejscowe niszczenie uciążliwych chwastów z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu np. mazaczy herbicydowych,
 • cięcia sanitarne (usuwanie suchych gałęzi),
 • cięcia prześwietlające,
 • usuwanie odrostów i samosiewów,
 • bielenie pni,
 • siew roślin poplonowych – rośliny jare, lub jako wsiewki poplonowej/międzyplonu ozimego w rosnące rośliny ozime lub razem z siewem roślin jarych,
 • sprzątnięcie słomy po żniwach,
 • przyoranie biomasy wsiewki poplonowej/międzyplonu ozimego, z wyjątkiem uprawy gleby w systemie bezorkowym,
 • zastosowanie nawożenia (należy pamiętać o przestrzeganiu dawek podanych w Planie nawożenia oraz dopuszczalnych dawkach na OSN),
 • zastosowanie środków ochrony roślin.
 • inne.

kolumna 7 – należy wpisać: w przypadku stosowania środków ochrony roślin - nazwę zastosowanego środka ochrony roślin, a w przypadku nawożenia – nazwę zastosowanego nawozu.

kolumna 8 – należy wpisać ilość środka ochrony roślin lub nawozu zastosowaną na działce rolnej z uwzględnieniem jednostki (kg, litry lub m³).

kolumna 9 – należy wpisać oznaczenia pakietów/wariantów realizowanych na działce rolnej.

kolumna 10 – należy wpisać wszystkie informacje dotyczące danej czynności, które nie mogły zostać wykazane w innych kolumnach, powierzchnię, na której wykonano opisane czynności, gdy czynności te nie zostały wykonane na całej powierzchni działki rolnej (np. w przypadku koszenia/niewykoszenia, zbioru biomasy, stosowania środków ochrony roślin, nawożenia) oraz wskazanie położenia tej części działki, typu użytkowania działki rolnej, na której/którym zostały wykonane dane czynności.

TABELA B. REJESTR WYKONANYCH WYPASÓW


UWAGA!!!

Wzór formularza Rejestru działań rolnośrodowiskowych wraz w Instrukcją wypełniania dostępny jest w Biurach Powiatowych oraz Oddziałach Regionalnych ARiMR, a także na stronie internetowej: www.arimr.gov.pl. Tam też należy udać się po więcej informacji. Można zapytać w ośrodku doradztwa rolniczego.

 

Wioletta Kmiećkowiak
Dział EOŚ WODR w Poznaniu

 

Czytany 13294 razy Ostatnio zmieniany 04 października 2013

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.