Odnawialne Źródła Energii
02 listopada 2011

Kolektory słoneczne z dotacją NFOŚiGW

Opracowanie: Ewa Kwapich
Od lipca 2010 funkcjonuje program dotacyjny Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dopłatami na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych dla osób fizycznych. Celem programu jest promowanie wykorzystania źródeł odnawialnych do produkcji energii cieplnej w gospodarstwach domowych oraz ograniczenie emisji CO2.Dotacja NFOŚiGW w wysokości 45% jest częściową spłatą kapitału kredytu zaciągniętego na instalację kolektorów słonecznych, służącą wyłącznie do przygotowania ciepłej wody użytkowej. O dopłaty mogą się ubiegać osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jedno- lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym (tj. własność, współwłasność, wieczyste użytkowanie, użytkowanie, najem, dzierżawa) oraz wspólnoty mieszkaniowe, których budynki nie są podłączone do miejskiej sieci cieplnej.…