Oprócz wcześniej omówionych dopłat bezpośrednich i warunków ich otrzymania projekt płatności bezpośrednich przewiduje również inne płatności związane z gospodarstwem. 1. PŁATNOŚĆ DLA MŁODYCH ROLNIKÓW Jest to płatność powierzchniowa ,którą otrzymają młodzi rolnicy, którzy nie ukończyli 40 roku życia i gospodarują nie dłużej niż 5 lat od momentu założenia gospodarstwa. Płatność ta wynosić będzie 25% średniej krajowej płatności za 1 ha, tj. ok. 62 EUR/1 ha za powierzchnię do 50 ha. 2. PŁATNOŚĆ DODATKOWA Jest to płatność powierzchniowa, skierowana do małych i średnich  gospodarstw, którą otrzymają wszyscy rolnicy do gruntów mieszczących się w przedziale od 3,0 do 30,00 ha. Szacunkowo będzie to ok. 41 EUR do 1 ha. 3. PŁATNOŚCI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ W celu wsparcia sektorów, które mają „szczególne znaczenie gospodarcze, środowiskowe lub społeczne, i które znajdują się w trudnej sytuacji”…
26 września 2014

Ważne jesienne terminy

Opracowanie: Wioletta Kmiećkowiak
Jesień to pracowity czas w polu, bo wiele też zależy od warunków atmosferycznych. W natłoku prac nie można jednak zapominać o dochowaniu ustawowych terminów. Rolnicy, którzy realizują pakiet Ochrona gleb i wód w ramach programu rolnośrodowiskowego muszą pamiętać, że do dnia 30 września są zobowiązani wysiać międzyplony. Także rolnicy, którzy realizują pakiet Ekstensywne trwałe użytki zielone muszą wiedzieć, że najpóźniej do dnia 30 września można kosić użytki zielone objęte zobowiązaniem. Ważne terminy dotyczą też stosowania nawozów. Nawozy naturalne i organiczne, w postaci stałej lub płynnej, stosuje się w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 listopada, z wyjątkiem nawozów stosowanych pod uprawy pod osłonami. Wiele ważnych terminów dotyczy rolników, którzy posiadają uprawy, w całości lub w części położone na obszarach szczególnie…
23 września 2014

Prośrodowiskowe wrażenia z Międzynarodowych Dni Ogrodnika 2014

Opracowanie: Jolanta Szydłowska
Okiem specjalisty ds. ochrony środowiska wizytowałam tegoroczne Międzynarodowe Dni Ogrodnika w Gołuchowie. Wydaje się, że w stosunku do lat poprzednich o wiele więcej było różnych reklam i napisów typu „przyjazne środowisku”, „ekologiczne”, „naturalne” itp. Pierwsze kroki zazwyczaj kieruję do firm reklamujących systemy nawadniające. W tym roku wyraźnie wyeksponowano zamknięty system nawadniania, tzn. z ponownym wykorzystaniem. Szczególne moje zainteresowanie od wielu lat wzbudza sposób zagospodarowania nadmiaru pożywki stosowanej do nawożenia upraw pod osłonami. Jedna z firm zaprezentowała zamknięty system obiegu pożywki z powtórnym wykorzystaniem jej w produkcji. Pomimo, że system ten jest bardzo przyjazny środowisku i ogranicza koszty nawożenia, to nie jest powszechnie stosowany, a rzec by można, że bardzo rzadko. Niestety jest to z pewnością rozwiązanie kosztowne.…
17 września 2014

Czy wiesz co to są elektrośmieci?

Opracowanie: Jolanta Szydłowska
Ależ oczywiście, każdy z nas wie, że są to przedmioty, urządzenia niepotrzebne, które z różnych przyczyn nie są już przez nas używane, bo zepsuły się lub nie spełniają już naszych oczekiwań. A ile tego leży w naszych domach?! Co z tym zrobić – nie wiemy. Na pewno nie wolno wyrzucać tego do kosza, ani na śmietnik! Bezużyteczne komórki i ładowarki, zepsute roboty kuchenne, wiertarki, suszarki, lodówki, telewizory, pralki, komputery, laptopy… Wszystkie te niepotrzebne sprzęty można oddać za darmo do gminnego punktu zbiórki elektrośmieci. Informacje na temat tego, gdzie w naszej okolicy taki punkt czy miejsce się znajduje, możemy uzyskać w urzędzie gminy działającym na danym terenie. Ponadto przy zakupie nowego sprzętu ten zużyty można „wymienić” na nowy…
Obecnie chemiczne środki ochrony roślin zwykle przechowuje się krótko, często w ogóle. Ale czasami trzeba je przechowywać. Trzeba też coś zrobić z pozostałościami preparatów i resztkami cieczy użytkowej z opryskiwacza. Jednak niezależnie od czasu przechowywania środków ochrony roślin, muszą one być stosowane i magazynowane w sposób bezpieczny dla środowiska. W jaki sposób – mówią o tym stosowne akty prawne, m.in. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin (Dz.U. z 2013 r., poz. 625). Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin, m.in.:   sposób: przechowywania środków ochrony roślin, przygotowywania środków ochrony roślin do zastosowania, postępowania z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin, postępowania podczas czyszczenia…
21 lipca 2014

Azbest trzeba usunąć

Opracowanie: Wioletta Kmiećkowiak
Azbest posiada unikalne właściwości fizyczne i chemiczne, takie jak wytrzymałość na rozciąganie, elastyczność, odporność na działanie kwasów, zasad i innych substancji chemicznych, ogniotrwałość, a także trwałość szacowaną na 30 do 60 lat. Dzięki tym właśnie cechom znalazł on bardzo szerokie zastosowanie m.in. w budownictwie. Wyroby z azbestu stosowano powszechnie, gdyż miały mnóstwo zalet – były tanie, trwałe, odporne na ogień i korozję. Dachy pokryte eternitem, którego składnikiem jest azbest, stały się wręcz elementem krajobrazu. Pomimo zakazu produkcji i stosowania azbestu, nadal jeszcze sporo wokół nas wyrobów go zawierających. Wyroby zawierające azbest nie zagrażają bezpośrednio, dopóki nie podlegają działaniom mechanicznym tj. łamaniu, ścieraniu, działaniu warunków atmosferycznych lub, gdy ich stan techniczny ocenia się na dobry,…
Europejczycy chcą zmniejszenia strat związanych z gospodarką odpadami. Zdaniem mieszkańców Europy generuje się za wiele i za mało ponownie wykorzystuje. Takie są wyniki najnowszego badania „Postawy Europejczyków wobec gospodarki odpadami i wydajności zasobów”. Według nowego badania większość obywateli europejskich uważa, że ich własny kraj generuje zbyt dużo odpadów. Ankieta na temat „Postawy Europejczyków wobec gospodarki odpadami i wydajności zasobów” wskazuje, że 96% respondentów twierdzi, że ważne jest dla nich, aby w Europie efektywniej wykorzystywano surowce wtórne. Tylko dla 3% respondentów kwestia ta nie jest istotna. Respondenci zapytani o to, co zachęca skutecznie do segregacji odpadów, odpowiadają, że (71%) decyduje pewność co do skuteczności recyklingu. Taka odpowiedź nie zaskakuje, bo co może bardziej zniechęcać…
03 lipca 2014

Facelia dobra na poplon ścierniskowy

Opracowanie: Wioletta Kmiećkowiak
Lada moment żniwa – zbiory jęczmienia ozimego i rzepaku. Potem zbiór kolejnych upraw. Warto więc pomyśleć o poplonach, które to mają dobroczynne znaczenie dla gleb. Może facelia? W ostatnich latach poplony zyskują na znaczeniu i to nie tylko dzięki programowi rolnośrodowiskowemu. Rolnicy dostrzegają bardzo korzystny wpływ poplonów na poprawę żyzności gleb. W glebie ważna jest obecność materii organicznej. Jej deficyt dotyka szczególnie gospodarstwa bez inwentarza. W tych gospodarstwach poplony mają ważne zadanie – pozostawić po sobie jak największą ilość materii organicznej. Poprawa żyzności gleby umożliwia uzyskiwanie zadowalających plonów o dobrej jakości. Poplony zwykle są wysiewane na polach, które przeznaczane są pod uprawę roślin jarych (zboża jare, buraki cukrowe, kukurydza, ziemniaki).…
Rekomendacje zostały wypracowane podczas konferencji w formie debaty pn. „Mała retencja – duży problem czy duże korzyści”, która odbyła się w dniu 10 czerwca 2014 r. w Centrum Wystawowo-Szkoleniowym SIELINKO w Sielinku (Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu). Celem debaty była m.in. wymiana poglądów i informacji pomiędzy przedstawicielami samorządów, instytucji i środowisk naukowych związanych z gospodarką wodną, organizacji ekologicznych oraz mieszkańców wsi na temat problemów i szans wdrożenia małej retencji na poziomie lokalnym i regionalnym oraz uwzględnienia tych działań w politykach publicznych poziomu lokalnego i regionalnego w okresie 2014-2020. W debacie udział wzięło 40 osób. Debata składała z 2 części. W pierwszej uczestnicy wysłuchali wykładów wprowadzających nt.: Rola i znaczenie małej retencji dla jakości życia i środowiska na obszarach wiejskich, przeciwdziałanie zmianom klimatu – Paweł Dąbek, Uniwersytet…