Wydrukuj tę stronę
17 października 2016

NOWA „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, a w niej rolnictwo i obszary wiejskie

Opracowanie: Danuta Matusiak

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju to ważny dokument, nadający kierunki rozwoju Polski w pewnej perspektywie, przedstawia także nowy model tego rozwoju dla rolnictwa i obszarów wiejskich.

W dniu 14.09.2016 r. w Sejmie RP minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel informował, że „dokument kładzie nacisk na włączenie w procesy rozwojowe wszystkich obszarów, w tym małych miast i obszarów wiejskich, oraz zakłada, że korzyści ze wzrostu gospodarczego powinny być dostępne dla wszystkich, bez względu na miejsce zamieszkania.”

Strategia ma trzy cele szczegółowe. I tak np.: „Rozwój społecznie i terytorialnie równoważny – dotyczy wszystkich obszarów wiejskich”, a ich terytorialnie zróżnicowane potrzeby określono w dwóch kierunkach interwencji: „Rozwój obszarów wiejskich – wsparcie horyzontalne” oraz „Rozwój obszarów wiejskich – działania zaadresowane do konkretnych obszarów” (np. Polski Wschodniej).

Odrębny kierunek interwencji poświęcony jest rozwojowi rolnictwa „Konkurencyjne gospodarstwa rolne i producenci rolno-spożywczy”.

Minister Krzysztof Jurgiel zwrócił uwagę na fakt, iż „żywność wysokiej jakości została zaliczona do listy 10 sektorów strategicznych”, podkreślając jednocześnie, że sektory te mają szansę na to, aby stać się motorami polskiej gospodarki. Stwierdził on również, że cały rząd bierze odpowiedzialność za sprawy rolnictwa i obszarów wiejskich.

Strategia jest obecnie w konsultacjach społecznych, zawiera około 200 projektów w części zgłoszonych przez MRiRW, jak np.:

 • Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności,
 • Polski Holding Rolno-Spożywczy,
 • Platforma żywnościowa,
 • Polska Akademia Spożywcza,
 • Nowe szanse na wsi,
 • Pakt dla obszarów wiejskich,
 • Woda dla rolnictwa,
 • Wsparcie i profesjonalizacja Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w małych miastach,
 • Dostosowanie do zmian demograficznych (poprzez działania na rzecz seniorów w systemie KRUS – Programu Aktywny i Zdrowy Senior Rolnik),
 • Energetyka rozproszona na obszarach wiejskich,
 • Infrastruktura na wsi.

Strategia zawiera także projekt utworzenia w ramach Komitetu ds. polityki rozwoju Podkomitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich, który będzie monitorował rzeczowe i finansowe wsparcie dla obszarów wiejskich oraz służył realizacji strategii dotyczącej rozwoju wsi i rolnictwa.

Na podstawie informacji MRiRW.

Czytany 2562 razy

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Najnowsze od Danuta Matusiak