20 grudnia 2013

Wybrane działania w ramach pomocy unijnej PROW 2014-2020 – cz. III

Opracowanie: Krzysztof Graf
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Ministrowie do spraw rolnictwa, przyjęli kształt zreformowanej WPR podczas posiedzenia w Brukseli  w dniu 16 grudnia. Między innymi zostało przyjęte do realizacji ustanowione przez Parlament rozporządzenie zawierające przepisy przejściowe na rok 2014. Było to konieczne ponieważ, z uwagi na opóźnienia w negocjacjach i brak przepisów wykonawczych, zreformowana WPR będzie stosowana od 1 stycznia 2015. Przepisy przejściowe dają możliwość przyznawania płatności bezpośrednich na zasadach obowiązujących w 2013 roku. Zapewniają też kontynuację wsparcia w ramach części działań wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.

Wprowadzenie w życie reformy WPR wymaga jeszcze przyjęcia szczegółowych przepisów wykonawczych. Obecnie trwają nad nimi intensywne prace w Komisji Europejskiej.

Środki WPR dla Polski

Budżet unijny na WPR w Polsce na lata 2014-2020 wyniesie (w cenach bieżących) nieco ponad 32 mld euro. W perspektywie finansowej 2014-2020 Polska uzyska na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich nominalnie o około 12% więcej unijnych środków niż otrzymała w latach 2007-2013 (w okresie 2007-2013 budżet UE dla Polski na WPR wyniósł 28,6 mld euro w cenach bieżących - środki wypłacane w ramach WPR oraz kwoty wsparcia dla rolników określane w decyzjach administracyjnych podawane są w cenach bieżących).

Środki finansowe z budżetu UE dla Polski w ramach płatności bezpośrednich i rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007-2013 (mln EUR, ceny bieżące)

Rodzaj wsparcia

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Łącznie 2007-2013

Płatności bezpośrednie

1 264

1 579

1 877

2 192

2 477

 2 788

3 045

15 222

Rozwój obszarów wiejskich

1 990

1 933

1 971

1 936

1 861

1 857

1 851

13 399

Łącznie płatności PROW

3 253

3 511

3 849

4 128

4 338

4 623

4 896

28 621

Źródło: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 oraz Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009; Środki na rozwój obszarów wiejskich - decyzja KE z 27 kwietnia 2010 (2010/236/EU)

Środki dla Polski z budżetu UE w ramach płatności bezpośrednich i rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014-2020 (mln EUR, ceny bieżące)

Rodzaj wsparcia

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Łącznie 2014-2020

Płatności bezpośrednie

2 970

2 987

3 005

3 022

3 042

3 062

3 062

21 148

Rozwój obszarów wiejskich

1 570

1 567

1 565

1 563

1 561

1 559

1 556

10 941

Łącznie płatności PROW

4 541

4 557

4 573

4 589

4 607

4 625

4 623

32 081

Źródło: skonsolidowane projekty rozporządzeń Rady i Parlamentu Europejskiego (dokumenty Rady nr 13294/13 REV1 oraz 13349/1/13 REV1)

Oceniając aspekty finansowe negocjacji, warto zwrócić uwagę na efekt redystrybucyjny nowego budżetu UE i zmiany alokacji środków pomiędzy państwami członkowskimi. Polska, obok Łotwy, Rumunii, Bułgarii, Estonii, Litwy, Malty, Węgier, Słowacji, Cypru, Czech i Słowenii znalazła się w grupie krajów, których łączne alokacje na płatności bezpośrednie i II filar WPR w nowej perspektywie finansowej nominalnie wzrosną w porównaniu do koperty na lata 2007-2013. Natomiast pozostałe kraje, takie jak m.in. Wielka Brytania, Belgia, Niemcy, Dania, Holandia, Irlandia i Szwecja odnotują spadek łącznych kopert na WPR. Spadek ten będzie najwyższy dla Wielkiej Brytanii - o 15% oraz dla Belgii i Niemiec - 12%.

Kompromis daje możliwość kontynuowania rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w naszym kraju. Polska pozostaje największym beneficjentem drugiego filara WPR, a także polityki spójności. Pod względem wysokości środków na płatności bezpośrednie zajmujemy szóste miejsce w UE (za Francją, Niemcami, Hiszpanią, Włochami oraz Wielką Brytanią). Licząc cały budżet na WPR, zajmujemy natomiast miejsce piąte (za Francją, Niemcami, Hiszpanią i Włochami). W przeliczeniu na hektar UR środki dla Polski na WPR są na poziomie zbliżonym do średniej w UE.

Eurodeputowani wprowadzili też zmiany, które pozwolą skuteczniej wykorzystywać środki budżetowe w nowej perspektywie finansowej m.in na WPR. Nowością jest np. to, że w latach 2014 - 2020 będzie można przesuwać z roku na rok niewykorzystane pieniądze, zamiast tak jak to było dotychczas zwracać je do budżetów krajów UE. W ramach realizacji budżetu na Wspólną Politykę Rolną istnieje też możliwość przesunięcia środków z II filaru do I czyli zwiększenia płatności bezpośrednich ze środków na rozwój obszarów wiejskich. By jednak w Polsce rozwój tych obszarów nie ucierpiał przyjęto założenie, że rozwój infrastruktury na nich będzie wspierany z Funduszu Spójności. Wstępne uzgodnienia rządowe przewidują, że z Funduszu Spójności rozwój infrastruktury wiejskiej zostanie wzmocniony kwotą ok. 4,5 miliarda euro. 

Czytany 5467 razy

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.