PROW
24 stycznia 2011

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków i OC rolników.

Opracowanie: Józef Gęziak • Zamieszczenie: Wiktoria Maciejewska
 Ubezpieczenie dotyczy osób fizycznych będących posiadaczami lub współposiadaczami gospodarstwa rolnego, będących w posiadaniu budynków mieszkalnych i gospodarczych. Ubezpieczenie jest obowiązkowe.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 (PROW 2007-2013) stwarza różne możliwości pozyskiwania środków unijnych dla szerokiego grona odbiorców zlokalizowanych w na terenach wiejskich, w tym  dla gospodarstw rolnych, podmiotów gospodarczych, różnego rodzaju  organizacji oraz jednostek samorządowych. Skrótowe nazewnictwo niektórych działań PROW często nie do końca obrazuje zakres i możliwości pozyskiwania środków. Takim przykładem jest działanie w ramach Osi 1  „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, kojarzone z działaniem skierowanym dla firm  rolno-spożywczych, czyli podmiotów gospodarczych działających na większa skalę i prowadzących działalność produkcyjną głównie w sektorze przetwórstwa mięsa, owoców i warzyw oraz mleka. To skojarzenie jest tylko…