19 września 2014

Wybrane działania w ramach pomocy PROW - konieczna aktualizacja złożonych wniosków na modernizację gospodarstw

Opracowanie: Krzysztof Graf
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email

Komisja Europejska wyraziła zgodę na przyznanie pomocy finansowej większej liczbie wnioskodawców ubiegających się o wsparcie z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, którzy złożyli wnioski w ramach PROW 2007-2013. Ta możliwość jest wynikiem przesunięcia dodatkowych 200 mln euro. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonał nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy z tego działania.

W związku z powyższym do 3 listopada 2014 roku można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski aktualizacyjne o przyznanie pomocy z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Bardzo ważne!

Niezłożenie wniosku aktualizacyjnego w tym terminie oznacza, że taka osoba zostanie wykluczona z przyznania pomocy z działania „gospodarstw rolnych”.

Aktualizacji wniosków o przyznanie pomocy z tego działania nie muszą dokonywać osoby, które mieszczą się w limitach dostępnych środków, czyli znajdują się w „zielonej” części ostatnich list określających kolejność przyznawania pomocy w wymienionych wyżej naborach.

Kto może składać wnioski?

Mogą je składać osoby, które spełniają dwa warunki:

 1. Muszą to być osoby, które ubiegały się o wsparcie na „Modernizację gospodarstw rolnych” w czasie naborów prowadzonych przez ARiMR w 2011, 2012 i 2013 roku i wówczas nie dostały pomocy z powodu braku środków, to znaczy znajdują się w „białej” części ostatnio opublikowanych na stronie Agencji list wojewódzkich określających kolejność przysługiwania dofinansowania w poszczególnych naborach.
 2. Wymienione wyżej osoby, nie otrzymały z ARiMR do 4 września 2014 roku informacji o odmowie przyznania im pomocy finansowej z tego działania.

Co podlega aktualizacji?

Aktualizacja wniosków dotyczy kryteriów, które będą mieć znaczenie dla liczby uzyskanych punktów. Oprócz dotychczasowych kryteriów związanych z wielkością ekonomiczną gospodarstwa i wzrostem wartości dodanej brutto w gospodarstwie oraz wspólnym ubieganiem się o przyznanie pomocy zostały wprowadzone dodatkowe kryteria.

Jakie dodatkowe kryteria będą preferowały projekty?

Będą brane pod uwagę następujące kryteria dodatkowe:

 1. przyczyniające się do poprawy stanu środowiska naturalnego,
 2. zawierające inwestycje związane z utrzymaniem lub zwiększeniem trwałych użytków zielonych,
 3. realizowane w gospodarstwach, w których głównym kierunkiem produkcji jest produkcja trzody chlewnej.

Jak będą przyznawane dodatkowe punkty?

 1. Kryterium środowiskowe.
  Liczba punktów będzie zależeć od udziału wnioskowanej kwoty pomocy na poprawę ochrony środowiska naturalnego w całości wnioskowanej kwoty pomocy – w przypadku operacji, której realizacja ma na celu poprawę warunków ochrony środowiska naturalnego. Koszty kwalifikowalne mające wpływ na ochronę środowiska zostały określone w wytycznych na stronie internetowej ARiMR.
 2. Kryterium związane z utrzymaniem lub zwiększeniem trwałych użytków zielonych.
  Dotyczy sytuacji, gdy w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji będą zawarte koszty kwalifikowane związane z ogółem zabiegów stosowanych w gospodarstwie na trwałych użytkach zielonych i operacja będzie realizowana w gospodarstwie, w którym trwałe użytki zielone stanowią co najmniej 30% użytków rolnych i nie mniej niż 5 ha.
  Liczba punktów będzie zależna od faktu utrzymania lub też zwiększenia powierzchni trwałych użytków zielonych w gospodarstwie. Powierzchnia trwałych użytków zielonych w gospodarstwie określana będzie na podstawie powierzchni zadeklarowanej w 2014 r. we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej.
  Koszty kwalifikowalne zabiegów stosowanych w gospodarstwie na trwałych użytkach zostały, podobnie jak w poprzednim kryterium, określone w wytycznych na stronie internetowej ARiMR
 3. Kryterium związane ze średnioroczną liczbą sztuk trzody chlewnej.
  Liczba punktów będzie zależna od wielkości stada obliczonego za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., na podstawie zdarzeń zgłoszonych do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych do dnia 31 lipca 2014 r., w przypadku gdy głównym kierunkiem produkcji ustalonym w drodze aktualizacji będzie trzoda chlewna.

Na podstawie złożonych skorygowanych wniosków ARiMR dokona korekty listy oraz kolejności przysługiwania pomocy na liście osób, które złożyły wnioski. Oznacza to, iż przynajmniej część wnioskodawców, którzy dotychczas nie znaleźli się w grupie wniosków objętych limitem dostępnych środków (wnioskodawcy z „białej” części listy), którzy wnioskowali w latach 2011, 2012 lub 2013, może obecnie znaleźć się w grupie, dla której wystarczy środków. Ponieważ nie jest znana do końca liczba wnioskodawców, którzy podejmą trud aktualizacji wniosków, nie wiadomo na ile zwiększona pula środków pozwoli zaspokoić potrzeby wnioskodawców z pierwotnych list. Dlatego też dla wnioskodawców, którzy nie zrezygnowali z realizacji swego przedsięwzięcia, ważnym jest dopełnienie wymogu terminowej aktualizacji wniosku. Po dokonaniu wspomnianej aktualizacji, jej wyników należy szukać na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji.

Czytany 3241 razy Ostatnio zmieniany 19 września 2014

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.