05 sierpnia 2016

Fundusze rolnicze wsparciem dla rolników

Opracowanie: Jerzy Mikołajczak
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Jak poprawić trudną sytuację w rolnictwie? – zastanawiają się organizacje związane z tym sektorem, politycy i osoby gospodarujące na wsi.

Istnieje pilna potrzeba utworzenia rolniczego funduszu gwarantującego stabilność dochodów gospodarstw rolnych – ocenia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Niezależnie od wprowadzonego systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt, fundusz uruchamiany będzie w przypadku spadku na rynkach cen produktów rolno-spożywczych. Aby pogodzić przepisy unii europejskiej, które uniemożliwiają finansowanie kapitału początkowego funduszu ze środków budżetu państwa, MRiRW do składek producentów rolnych chce włączyć własne środki. Wtedy poszkodowani w przypadku zaistniałych przesłanek będą mogli otrzymać rekompensaty. Należy jednak pamiętać , że istnieją już inne fundusze, chociażby fundusze promocji produktów rolno- spożywczych, z których środki nie zawsze były kierowane na cele zgodne z założeniami. Powstały one na podstawie ustawy z maja 2009 roku i obejmowały promocje: mięsa wieprzowego, wołowego, końskiego, owczego, ziarna zbóż i przetworów zbożowych, owoców i warzyw, mięsa drobiowego oraz ryb. Wcześniej istniał fundusz promocji mleczarstwa zamieniony na fundusz promocji mleka. Powyższe fundusze utworzono w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji produktów rolno-spożywczych. Środki funduszu pochodzą z wpłat w wysokości 0,001 zł od każdego skupionego kilograma mleka lub 0,1% wartości pozostałych towarów, takich jak: zboże, mięso, owoce, ryby. Pieniądze producentów rolnych są przekazywane za pośrednictwem m.in. firm zajmujących się skupem na rachunek prowadzony przez Agencję Rynku Rolnego. Kwota jaką dysponują fundusze to około 40 mln zł.

Obecnie po konsultacjach zaproponowano zmiany, które głównie uwzględniają postulaty producentów rolnych. Mają one zwiększyć wpływ płatników na wydawanie środków z funduszy promocji artykułów rolno- spożywczych. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o funduszach, środki z nich mają być przeznaczane na działania informacyjne i promocję produktów rolno- spożywczych wytwarzanych przez producentów dokonujących wpłat na te fundusze po to, aby odczuwali oni w większym stopniu korzyści.

Zmiany mają objąć również skład komisji zarządzających funduszami promocji. Propozycja zwiększenia liczby przedstawicieli producentów z czterech do pięciu i zmniejszenia liczby przedstawicieli przetwórców z czterech do trzech nie wpłynie na liczbę członków komisji, a jedynie na proporcje między liczbą producentów a przetwórców. W rezultacie w tych komisjach będzie: pięciu przedstawicieli producentów, trzech przedstawicieli przetwórców i jeden przedstawiciel izby rolniczej. Należy się więc spodziewać, że konsument kierowany będzie bardziej do źródła powstawania produktów rolnych, a nie na poszczególne etapy jego przetwarzania. W przyszłości można by pomyśleć o funduszu, który zapewni przewagę przedstawicielom przetwórców, ponoszącym wpłaty na ich działania. 

Czytany 2556 razy

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.