07 sierpnia 2015

Pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku działania klęsk żywiołowych

Opracowanie: Elżbieta Różańska
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że producenci rolni, którzy ponieśli w tym roku straty w swoich gospodarstwach w wyniku wystąpienia m.in. suszy, gradu, deszczu nawalnego, powodzi, huraganu, pioruna lub obsunięcia się ziemi, powinni zgłosić je jak najszybciej do urzędu gminy lub urzędu wojewódzkiego. Zgłoszone przez rolników szkody zostaną oszacowane przez specjalną komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia tych strat. W przypadku suszy komisja oszacuje szkody w uprawach znajdujących się na obszarach gmin, na których wystąpiła ta klęska, wykazanych w obwieszczeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb w okresie sześciodekadowym, zamieszczanych na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego.

Komisja powinna dokonać oszacowania szkód:

  • w terminie 2 miesięcy od dnia ich zgłoszenia przez producenta rolnego, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy lub jej likwidacji,
  • w terminie 3 miesięcy od wystąpienia gradu, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi – w przypadku szkód w środku trwałym,
  • w terminie 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania szkód – w przypadku szacowania szkód w budynkach gospodarczych lub drzewach owocowych spowodowanych przez powódź.

Z oszacowania szkód komisja sporządza protokół w dwóch egzemplarzach, który podpisuje komisja oraz producent rolny. Jeden egzemplarz tego protokołu otrzymuje producent rolny.

Protokoły komisji powołanych przez wojewodów będą stanowiły podstawę do udzielenia wsparcia finansowego przez ARiMR. Jedną z formą takiej pomocy są tzw. kredyty klęskowe, w których spłacie pomaga Agencja, pokrywając za rolników znaczną część należnego bankom oprocentowania. Inną formę wsparcia rolników, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia np. suszy, będzie pomoc udzielana w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych”. Uruchomienie tego działania, finansowanego z PROW 2014-2020, zapowiedział 27 lipca na konferencji we Wrocławiu minister rolnictwa Marek Sawicki.

Źródło: MRiRW i DKS.

Czytany 2814 razy

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.