Zarządzanie gospodarstwem rolnym
„O konkurencyjności świadczą dochody i działalność inwestycyjna. Duże albo rosnące dochody informują o aktualnych przewagach (mocnej lub umacniającej się pozycji na rynku), działalność inwestycyjna natomiast na przystosowaniu się do zmieniającego otoczenia, co jest warunkiem trwałości przewag konkurencyjnych.” - Prof. drhab. Wojciech Jóźwiak IERiGŻ. Odmienne warunki gospodarowania po 1989 r. sprawiły, że w polu ich działania pojawiło się wiele nowych wcześniej nieznanych wyzwań i towarzyszących im rodzajów ryzyka np. zbyt produktów, ceny zbytu produktów. Zatem jednym z nieodzownych warunków sprawnego funkcjonowania indywidualnych gospodarstw rolnych jest posiadanie przez kierownika gospodarstwa informacji o ich sytuacji ekonomicznej. Postęp produkcyjny w gospodarstwach rolnych - czynnik…
27 listopada 2013

Średnia cena pszenicy za II półrocze 2012

Opracowanie: Lucyna Grudzień-Kozaczka
Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2013 r. podana została średnia cena pszenicy za I półrocze 2013 wynosząca 97,81 zł/dt. Cena służy m.in. do ustalenia czynszu dzierżawnego nieruchomości dzierżawionych od ANR oraz ustalenia raty za nabycie nieruchomości w przypadku ratalnego nabycia nieruchomości z zastosowaniem miernika naturalnego w dt pszenicy na podstawie art. 39a ust. 7 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1187) Cena obecnie notowana za I półrocze 2013 jest ponad dwukrotnie wyższa niż notowana za I półrocze 2010 r., kiedy wynosiła  48,03 zł/dt.…
27 listopada 2013

Raport z cen usług mechanizacyjnych II półrocze 2013 r.

Opracowanie: Lucyna Grudzień-Kozaczka
Poniżej zamieszczamy ceny z rynku  usług mechanizacyjnych, oferowane w II półroczu 2013 roku na terenie województwa wielkopolskiego ORKA Ciągnik Belarus 820 + pług 4 skibowy 160 zł/h, Ciągnik Ursus 912(57, 1 KW)  + pług 4 skibowy 150 zł/h, Ciągnik MTZ 82  + pług 4 skibowy 162 zł/h, Ciągnik o mocy do 60 KM  + pług 4 skibowy 175 zł/h, Ciągnik New Holland 130 KM lub ciągnik Belarus 150 KM + pług 4 skibowy obrotowy 270 zł/h, Ciągnik Zetor Proxima + pług obracalny 4 skibowy 196 zł/h, Ciągnik Ursus 914, moc 57 KW + pług skibowy 180 zł/h, Ciągnik Ursus C-360…
13 listopada 2013

Raport - ceny usług mechanizacyjnych w I półroczu 2013 roku

Opracowanie: Lucyna Grudzień-Kozaczka
Rzeczywiste ceny z rynku usług mechanizacyjnych interesuje wiele osób z branży rolnej. Koszty mechanizacji stanowią wysoki udział kosztów w  całkowitych kosztach produkcji rolnej. Ceny oferowanych usług mechanizacyjnych należą do rzadko notowanych we wszelkich informatorach rynkowych publikowanych w popularnych pismach rolnych, bo rynek ten jest bardzo słabo rozwinięty w Polsce. Środki unijne przeznaczone na rozwijanie m.in. usług mechanizacyjnych z adresowanego dla rolników działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wbrew zamierzeniom  niewiele zmieniło na tym rynku. Dużo się mówi w Polsce o przeinwestowaniu gospodarstw, o tym, że rolnicy winni wynajmować usługi rolne, szczególnie gdy zapotrzebowanie na wykonanie niektórych prac agrotechnicznych w gospodarstwie…
04 listopada 2013

Koniunktura w rolnictwie Wielkopolskim w październiku 2013 r.

Opracowanie: Jan Brożek
Koniunktura w rolnictwie Wielkopolski – październik 2013 r. (na podstawie ankietowania gospodarstw rolnych) Dział Ekonomiki, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu prowadzi od kilku lat badanie sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw rolnych w Wielkopolsce na bazie ankiet badania koniunktury w rolnictwie prowadzonej przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH w Warszawie. Ankietowania dokonują gminni specjaliści doradztwa rolnego wśród rolników z terenu obsługiwanej gminy, a następnie zestawiana jest ankieta dla województwa. Odpowiedzi ilościowe w ankiecie zbiorczej są prezentowane w procentach, co jest czytelniejsze. Poza tym na str. 2 zamieszczone są wykresy, które obrazują graficznie odpowiedzi rolników, a na str. 3  są wykresy porównujące…
Specyfika rynku rolnego – rynek mleka za III kwartały 2012r. Rynek to ogół stosunków i powiązań między producentami, sprzedającymi i kupującymi. To za jego pośrednictwem zaspokajane są w większości potrzeby na dobra i usługi. W gospodarce rynkowej, przy wysokiej produkcji i dużej podaży produktów, konieczne jest badanie potrzeb i zachowań nabywców, relacji pomiędzy podażą a popytem, siłę konkurencji oraz kształtowanie się cen. Rynek rolny ma jednak pewne szczególne cechy, które wynikają ze specyfiki rolnictwa. Charakterystyczne cechy ruchu cen na rynku rolnym spowodowane są: - sezonowością (niskie ceny w sezonie, wysokie poza sezonem – zwłaszcza na rynku warzyw i owoców); -…
15 listopada 2012

Koniunktura w rolnictwie Wielkopolski w 2012 r. Opracowanie: Jan Brożek

Opracowanie: Elżbieta Różańska
Koniunktura w rolnictwie Wielkopolski w 2012 r. (na podstawie ankietowania gospodarstw rolnych)  Dział Ekonomiki, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu prowadzi od kilku lat badanie sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw rolnych w Wielkopolsce na bazie ankiet gospodarstw rolnych do badania koniunktury w rolnictwie prowadzonej przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH w Warszawie. Ankietowania dokonują gminni specjaliści doradztwa rolnego wśród rolników z terenu obsługiwanej gminy co kwartał, a następnie zestawiana jest ankieta zbiorcza dla województwa. Odpowiedzi ilościowe w ankiecie są prezentowane w procentach, co jest bardziej czytelne. Prezentowane wykresy, obrazują graficznie odpowiedzi rolników.  Główne pytania ankiety to: sytuacja finansowa gospodarstw rolnych, zakupy…
Tendencja wzrostowa cen gruntów rolnych oferowanych przez ANR. Według najnowszych danych średnia cena gruntów rolnych w III kwartale 2012 r. sprzedawanych przez ANR wyniosła 20 557 zł za 1 ha i była wyższa o 2 055 zł niż w II kw. br. (wzrost o 11%) i o 3 166 zł niż w I kw. br. (wzrost o 18%). Natomiast porównując III kwartał 2012 r. do III kwartału 2011 r. cena jest wyższa o 3 443 zł, czyli o 20%. Cena gruntów za III kwartał br. została określona na podstawie prawie 3,2 tys. umów sprzedaży zawartych w tym okresie i sprzedanych…
Koniunktura w rolnictwie Wielkopolski – październik 2012 r.(na podstawie ankietowania gospodarstw rolnych)Dział Ekonomiki, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu prowadzi od kilku lat badanie sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw rolnych w Wielkopolsce na bazie ankiet badania koniunktury w rolnictwie prowadzonej przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH w Warszawie.Ankietowania dokonują gminni specjaliści doradztwa rolnego wśród rolników z terenu obsługiwanej gminy, a następnie zestawiana jest ankieta dla województwa. Odpowiedzi ilościowe w ankiecie zbiorczej są prezentowane w procentach, co jest czytelniejsze. Poza tym na str. 2 zamieszczone są wykresy, które obrazują graficznie odpowiedzi rolników.Główne pytania ankiety to:1. sytuacja finansowa gospodarstw rolnych,2. zakupy bieżące,3. inwestycje,4.…