Analizy
12 sierpnia 2016

Koniunktura w rolnictwie Wielkopolski – lipiec 2016 r.

Opracowanie: Teresa Stefańczyk
Dział Ekonomiki Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu prowadzi badanie sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw rolnych w Wielkopolsce na bazie ankietowania gospodarstw rolnych, tj. badania koniunktury w rolnictwie w kraju prowadzonej przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH w Warszawie. Ankietowania dokonują gminni specjaliści doradztwa rolnego wśród rolników z terenu obsługiwanej gminy, a następnie zestawiana jest ankieta zbiorcza koniunktury w rolnictwie w województwie. Odpowiedzi ilościowe w ankiecie zbiorczej są prezentowane w procentach, co jest czytelniejsze. Poza tym zamieszczone są wykresy, które obrazują graficznie odpowiedzi rolników. Główne pytania ankiety dotyczą: Sytuacji finansowej gospodarstw rolnych. Zakupów bieżących. Inwestycji. Kredytów. Oceny perspektyw gospodarowania. Danych o wykształceniu i wieku kierownika gospodarstwa. Struktury produkcyjnej gospodarstw. W lipcu br. ankietowano 266 gospodarstw rolnych gospodarujących na 8 045,09 ha gruntów rolnych.…
11 maja 2016

Koniunktura w rolnictwie Wielkopolski – kwiecień 2016 r.

Opracowanie: Teresa Stefańczyk
Dział Ekonomiki Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu prowadzi badanie sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw rolnych w Wielkopolsce na bazie ankietowania gospodarstw rolnych, tj. badania koniunktury w rolnictwie w kraju prowadzonej przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH w Warszawie. Ankietowania dokonują gminni specjaliści doradztwa rolnego wśród rolników z terenu obsługiwanej gminy, a następnie zestawiana jest ankieta koniunktury w rolnictwie w województwie. Odpowiedzi ilościowe w ankiecie zbiorczej są prezentowane w procentach, co jest czytelniejsze. Poza tym zamieszczone wykresy obrazują graficznie odpowiedzi rolników. Główne pytania ankiety dotyczą: Sytuacji finansowej gospodarstw rolnych. Zakupów bieżących. Inwestycji. Kredytów. Oceny perspektyw gospodarowania. Danych o wykształceniu i wieku kierownika gospodarstwa. Struktury produkcyjnej gospodarstw. W kwietniu br. ankietowano 268 gospodarstw rolnych, gospodarujących na 7 291,78 ha gruntów rolnych. Na podstawie ankiet można wywnioskować:…
09 lutego 2016

Koniunktura w rolnictwie Wielkopolski – styczeń 2016 r.

Opracowanie: Teresa Stefańczyk
Dział Ekonomiki Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu prowadzi badanie sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw rolnych w Wielkopolsce na bazie ankiet badania koniunktury w rolnictwie prowadzonej przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH w Warszawie. Ankietowania dokonują gminni specjaliści doradztwa rolnego wśród rolników z terenu obsługiwanej gminy, a następnie zestawiana jest ankieta dla województwa. Odpowiedzi ilościowe w ankiecie zbiorczej są prezentowane w procentach, co jest czytelniejsze. Poza tym zamieszczone są wykresy, które obrazują graficznie odpowiedzi rolników. Główne pytania ankiety to: Sytuacja finansowa gospodarstw rolnych. Zakupy bieżące. Inwestycje. Kredyty. Ocena perspektyw gospodarowania. Dane o wykształceniu i wieku kierownika gospodarstwa. W styczniu br. ankietowano 269 gospodarstw rolnych, gospodarujących na 7 669,87 ha gruntów rolnych. Na podstawie ankiet można wywnioskować: Ad. 1. Przychody pieniężne jako takie…
Na krajowym rynku mleka odczuwalna jest tendencja spadkowa cen skupu mleka. Od kwietnia po zniesieniu kwotowania produkcji mleka ceny skupu mleka systematycznie spadają o kilka procent miesięcznie. Od początku roku do końca września 2015 r. ceny mleka spadły o 17,8% w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku. We wrześniu 2015 r. średnia cena skupu mleka w kraju kształtowała się na poziomie 108,79 zł/hl, nieznacznie wzrosła w stosunku do średniej ceny z lipca 2015 r. – 108,47 zł/hl o 0,3%. Porównując poziom cen z września 2015 r. do września 2014 r., gdzie dostawcy otrzymywali 124,68 złotych za hektolitr mleka dostarczonego do skupu, cena spadła o około 14,12%. Ceny skupu mleka bez VAT w III kwartale 2015 r. wg województw Województwo lipiec sierpień wrzesień w zł/hl w zł/hl w…
Jaka jest w IV kwartale 2015 r. opłacalność najważniejszych kierunków produkcji rolniczej i jakie są perspektywy jej poprawy? Sytuacja na rynku trzody chlewnej nadal jest bardzo trudna, głównie ze względu na niskie ceny skupu w stosunku do cen opłacalnych dla tego kierunku produkcji. Koszt produkcji w październiku 2015 r. 1 kg tucznika to ok. 5,28 zł (w cyklu zamkniętym, bez robocizny), a średnia rynkowa cena brutto skupu (15 październik 2015 r.) to ok. 4,49 zł/kg, za wagę żywą, czyli że cena skupu nie pokrywa kosztów produkcji, a tym bardziej nie zapewnia opłacalności tej produkcji. Główną przyczyną tak trudnej sytuacji w opłacalności tej produkcji jest z jednej strony mały eksport wieprzowiny i spadek skupu tuczników, a z drugiej strony duży import wieprzowiny, i to głównie powoduje spadek cen skupu…
Jaka jest bieżąca opłacalność najważniejszych kierunków produkcji rolniczej i jakie są perspektywy jej poprawy? Sytuacja na rynku trzody chlewnej nadal jest bardzo trudna, głównie ze względu na niskie ceny skupu w stosunku do cen opłacalnych dla tego kierunku produkcji. Koszt produkcji we wrześniu 2015 r. 1 kg tucznika to ok. 5,28 zł (w cyklu zamkniętym, bez robocizny), a średnia rynkowa cena brutto skupu (22 wrzesień 2015 r.) to ok. 4,54 zł/kg za wagę żywą, czyli że cena skupu nie pokrywa kosztów produkcji, a tym bardziej nie zapewnia opłacalności tej produkcji. Główną przyczyną tak trudnej sytuacji w opłacalności tej produkcji jest z jednej strony mały eksport wieprzowiny i spadek skupu tuczników, a z drugiej strony duży import wieprzowiny, i to głównie powoduje spadek cen skupu tuczników…
Jaka jest bieżąca opłacalność najważniejszych kierunków produkcji rolniczej i jakie są perspektywy jej poprawy? Sytuacja na rynku trzody chlewnej nadal jest bardzo trudna, głównie ze względu na niskie ceny skupu w stosunku do cen opłacalnych dla tego kierunku produkcji. Koszt produkcji w lipcu 2015 r. 1 kg tucznika to ok. 5,28 zł (w cyklu zamkniętym, bez robocizny), a średnia rynkowa cena brutto skupu (16 lipiec 2015 r.) to ok. 4,17 zł/kg za wagę żywą, czyli że cena skupu nie pokrywa kosztów produkcji, a tym bardziej nie zapewnia opłacalności tej produkcji. Główną przyczyną tak trudnej sytuacji w opłacalności tej produkcji jest z jednej strony mały eksport wieprzowiny i spadek skupu tuczników, a z drugiej strony duży import wieprzowiny, i to głównie powoduje spadek cen skupu tuczników…
Koszt produkcji 1 kg owoców (bez kosztów pracy): A. 0,78 zł/kg wiśnie B. 1,43 zł/kg grusze C. 0,58 zł/kg śliwy D. 0,63 zł/kg jabłka Uwaga: ​1. Produkcja owoców ze zbiorem ręcznym. 2. Koszty produkcji owoców wyliczone dla ½ średniego gospodarstwa w Wielkopolsce. 3. Koszty produkcji owoców wyliczone dla sadów w pełni owocowania. Ceny tzw. minimalne skupu owoców dla zachowania parytetu dochodu rolnika (2 osoby) z dochodem innych grup pracowników, wynikającym ze średniego krajowego wynagrodzenia netto (z II kw. 2015 r.), dla założonych (teoretycznie) wielkości plantacji: Rodzaj plantacji Plantacja 6,76 ha sadu* A. Wiśnie 2,79 B. Grusze 2,32 C. Śliwy 1,25 D. Jabłka 1,16 * 1/2 gospodarstwa średniego w Wielkopolsce Nakłady pracy dwóch osób (rolnik i żona) do nakładów pracy…
​ Koszt produkcji 1 kg owoców (bez kosztów pracy): A. 0,81 zł/kg truskawka B. 2,06 zł/kg malina C. 1,14 zł/kg porzeczka czarna D. 1,31 zł/kg agrest Uwaga: 1. Koszt produkcji owoców wyliczony dla plantacji w pełni owocowania, odmian dobrze plennych z pełną ochroną chemiczną. 2. Zbiór owoców ręczny. Ceny opłacalne, tzw. minimalne skupu owoców dla zachowania parytetu dochodu rolnika z dochodem innych grup pracowników, wynikającym ze średniego krajowego wynagrodzenia netto (z II kw. 2015 r.), dla założonych wielkości plantacji (z uwzględnieniem dopłat: obszarowej, paliwowej i do owoców miękkich): Rodzaj uprawy 1. Plantacja 1,0 ha 2. Plantacja 3,0 ha A. Truskawka zł/kg 3,17 x B. Malina zł/kg 6,42 x C. Porzeczka czarna  zł/kg x 2,19 D. Agrest zł/kg x 2,49…