Analizy
20 grudnia 2013

Opłacalność produkcji mleka - grudzień 2013 r.

Opracowanie: Jan Brożek
Celem analizy jest porównanie aktualnej ceny skupu (brutto) mleka krowiego kl.extra z wyliczoną ceną opłacalną, lub tzw. minimalną, która daje rolnikowi (2 osoby pracujące w gospodarstwie) parytet dochodu, czyli dochód równy z wynagrodzeniem średnim krajowym netto. Wyliczenie ceny opłacalnej oparte jest na aktualnych kosztach produkcji i aktualnego średniego wynagrodzenia netto (GUS).  Koszt produkcji 1 litra mleka: koszt produkcji, to koszty bezpośrednie i pośrednie w tej produkcji, wyliczone dla gospodarstw ze specjalizacją produkcji mleka opartej na własnych paszach objętościowych i treściwych i zakupie dodatków paszowych. dla wydajn. 4 tys. l od krowy rocznie 1,05 zł/l dla wydajn. 5 tys. l od…
19 grudnia 2013

Sytuacja na rynku mięsa drobiowego

Opracowanie: Piotr Konieczny
Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wytworzyły w październiku 2013 roku ok. 175 tys. ton mięsa drobiowego, tj. o 17% więcej niż przed miesiącem i o 12% więcej niż przed rokiem. Jest to najwyższy miesięczny poziom produkcji przemysłowej w br. W okresie dziesięciu miesięcy 2013 r. łącznie produkcja przemysłowa mięsa drobiowego w wadze produktu zwiększyła się o 13,3% w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. Rosły też obroty handlu zagranicznego drobiem. We wrześniu br. eksport był o 8,8% większy niż w roku poprzednim, a w całym okresie dziewięciu miesięcy br. sprzedano za granicę o 10% więcej mięsa drobiowego…
29 listopada 2013

Rynek żywca wołowego w 2013 r. - aktualna sytuacja

Opracowanie: Jan Brożek
Sytuacja na rynku żywca wołowego, po względnie stabilnym ubiegłym roku, ma w br. tendencję zniżkową, w tym głównie obniżanie się cen skupu, co nie pozwala na racjonalne planowanie tego kierunku produkcji w gospodarstwie rolnym. W roku bieżącym ceny skupu żywca wołowego wykazują tendencję zniżkową z małymi wahnięciami, w porównaniu do cen z końca roku ubiegłego. Sytuacja ta spowodowana jest głównie spadkiem eksportu wołowiny na rynki trzecie w wyniku aktualnie prawnego zakazu uboju rytualnego. Podstawowe sygnały z rynku wołowiny to: spadek cen skupu bydła rzeźnego, mniejszy skup żywca wołowego, rzeźnego. CENY SKUPU ŻYWCA WOŁOWEGO W KRAJU Ceny skupu żywca wołowego w…
26 listopada 2013

Aktualna sytuacja cen środków ochrony roślin

Opracowanie: Salomea Antoniak
W świecie i w Polsce Ceny środków ochrony roślin w Polsce w 2012 roku uległy umiarkowanym zmianom, a średnioroczny wzrost cen wyniósł 2,2%. Ceny środków ochrony roślin również w innych krajach wzrosły średnio o  dla porównania: na Węgrzech 8,3%, w Stanach Zjednoczonych o 4,9%, w Wielkiej Brytanii o 1,1%, w Niemczech o 0,5%, Natomiast we Francji i pozostałych państwach pozostały bez zmian. W naszym kraju w lipcu 2012r. ceny środków ochrony roślin, nieznacznie wzrosły, ponieważ podwyżkom sprzyjał utrzymujący się popyt na tę grupę środków produkcji dla rolnictwa. Wzrost cen w analizowanym okresie wyniósł średnio 0,2%, w tym najbardziej podrożały środki…
25 listopada 2013

Aktualna sytuacja w produkcji mleka

Opracowanie: Teresa Stefańczyk
Produkcja mleka krowiego stanowi do­minujący kierunek produkcji rolniczej i główne źródło dochodu dla wielu gospodarstw rolnych. Jest zarazem jedną z najbardziej intensywnych działalności rolniczych, uwarunkowanych między innymi cenami na rynkach krajowych jak i zagranicznych. Utrzymujący się wysoki popyt na przetwory mleczne ze strony krajów rozwijających się podtrzymują światowe ceny przetworów mlecznych na wysokim poziomie, co zapowiada utrzymanie dobrej koniunktury na krajowym rynku mleka łącznie z eksportem. Według danych GUS we wrześniu  2013 r. zakłady mleczarskie skupiły 798,8 mln litrów mleka, o 5,1% mniej niż w sierpniu 2013r (841,8 mln l.). Jednak w trzecim kwartale 2013 r. dostawy mleka były o…
21 października 2013

Opłacalność produkcji rolniczej

Opracowanie: Jan Brożek
Opłacalność produkcji rolniczej w III kwartale 2013 r. Jaka jest bieżąca opłacalność najważniejszych kierunków produkcji rolniczej i czy są perspektywy jej poprawy?  Sytuacja na rynku trzody chlewnej jest ustabilizowana, choć słaba, ze względu na niskie ceny skupu w stosunku do cen tzw. minimalnych, czyli opłacalnych dla tego kierunku produkcji. Koszt produkcji 1 kg tucznika to ok. 6,07 zł (w cyklu zamkniętym, w październiku br., bez robocizny), a cena rynkowa skupu (10 października br.) to ok. 5,81 zł/kg brutto wagi żywej, czyli że cena skupu nie pokrywa koszty produkcji, a gdzie tu jeszcze opłacalność tej produkcji, choć od maja br. jest…
Analiza cen pasz i zbóż paszowych dla zwierząt gospodarskich- bydło, trzoda W 2013 roku warunki wegetacji zbóż w Europie, w UE i krajach WNP były lepsze niż w roku 2012, który w niektórych krajach będących dużymi producentami zbóż był nieurodzajny. Prognozy dobrych zbiorów, a w okresie żniw bieżąca wzmożona podaż ziarna, spowodowały dynamiczny spadek cen zbóż w wielu krajach eksportujących zboże. W końcu lipca 2013 r. ceny zbóż w Unii Europejskiej były znacznie niższe niż rok wcześniej. Według obliczeń ARR przeprowadzonych na podstawie danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w Unii Europejskiej średnia cena pszenicy konsumpcyjnej (wyrażona w PLN)…
16 września 2013

Opas analiza opłacalności produkcji wrzesień 2013 r.

Opracowanie: Jan Brożek
Plik do pobrania
16 września 2013

Tucznik analiza opłacalności produkcji wrzesień 2013 r.

Opracowanie: Jan Brożek
Plik do pobrania