Analizy
16 kwietnia 2014

Opłacalność produkcji rolniczej w I kw. 2014 r.

Opracowanie: Jan Brożek
Jaka jest bieżąca opłacalność najważniejszych kierunków produkcji rolniczej i czy są perspektywy jej poprawy? Sytuacja na rynku trzody chlewnej nie jest ustabilizowana i jest słaba, ze względu na niskie ceny skupu w stosunku do cen tzw. minimalnych, czyli opłacalnych dla tego kierunku produkcji. Koszt produkcji 1 kg tucznika to ok. 6,02 zł (w cyklu zamkniętym, bez robocizny), a cena rynkowa skupu (27 marca br.) to ok. 4,64 zł/kg brutto wagi żywej, czyli że cena skupu nie pokrywa koszty produkcji, a tym bardziej nie zapewnia opłacalność tej produkcji. Trudną sytuację w opłacalności tej produkcji pogrążył jeszcze, wykryty u dziczyzny, afrykański pomór…
20 marca 2014

"Polityczne" świnie?

Opracowanie: Jan Brożek
To w końcu po ile mają być te świnie, żeby rolnicy nie narzekali? Co spowodowało ten bieżący kryzys świński? I najważniejsze, czy widać przysłowiowe światełko w tunelu? A przecież wiadomo, że przysłowia są mądrością narodów, bo weźmy np. takie „Kowal zawinił, Cygana powiesili” i czy to przysłowie nie odnosi się do aktualnej sytuacji dotyczącej byłego już ministra rolnictwa S. Kalemby? Chyba tak. Bo czego jak czego, ale troski o rolników , Panu Stanisławowi Kalembie odmówić nie sposób, a że w tej sytuacji kryzysowej poszedł „pod nóż”, to już osobny temat. To ile mają dostać rolnicy za sprzedane tuczniki? Można by…
14 marca 2014

Opłacalność produkcji tuczników w marcu 2014 r.

Opracowanie: Jan Brożek
W załączeniu analiza opłacalności produkcji tuczników w marcu 2014 r.
14 marca 2014

Analiza opłacalności produkcji rolniczej 2013 r.

Opracowanie: Jan Brożek
W załączeniu analiza opłacalności produkcji rolniczej 2013 r.
30 stycznia 2014

Koniunktura w rolnictwie Wielkopolski – styczeń 2014

Opracowanie: Jan Brożek
Dział Ekonomiki, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu prowadzi badanie sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw rolnych w Wielkopolsce na bazie ankiet badania koniunktury w rolnictwie prowadzonej przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH w Warszawie. Ankietowania dokonują gminni specjaliści doradztwa rolnego wśród rolników z terenu obsługiwanej gminy, a następnie zestawiana jest ankieta dla województwa. Odpowiedzi ilościowe w ankiecie zbiorczej są prezentowane w procentach, co jest czytelniejsze. Poza tym zamieszczone są wykresy, które obrazują graficznie odpowiedzi rolników oraz wykresy prezentujące graficznie porównanie koniunktury ze stycznia 2011, 2012, 2013 i 2014 r. Główne pytania ankiety to: sytuacja finansowa gospodarstw rolnych, zakupy bieżące, inwestycje, kredyty,…
07 stycznia 2014

Opłacalność produkcji rolniczej w IV kw.2013 r.

Opracowanie: Dariusz Adamczyk
Jaka jest bieżąca opłacalność najważniejszych kierunków produkcji rolniczej i czy są perspektywy jej poprawy? Sytuacja na rynku trzody chlewnej jest ustabilizowana, choć słaba, ze względu na niskie ceny skupu w stosunku do cen tzw. minimalnych, czyli opłacalnych dla tego kierunku produkcji. Koszt produkcji 1 kg tucznika to ok. 6,03 zł (w cyklu zamkniętym, w grudniu br., bez robocizny), a cena rynkowa skupu (19 grudnia br.) to ok. 5,25 zł/kg brutto wagi żywej, czyli że cena skupu nie pokrywa koszty produkcji, a gdzie tu jeszcze opłacalność tej produkcji, choć od maja br. jest tendencja wzrostowa tych cen w skupie, ale aktualnie…
30 grudnia 2013

Kalkulacja opłacalności rzepaku ozimego

Opracowanie: Agnieszka Przybyła
Źródło: Dane rolnika
20 grudnia 2013

Opłacalność produkcji tuczników - grudzień 2013 r.

Opracowanie: Jan Brożek
Celem analizy jest porównanie aktualnej ceny skupu (brutto) tuczników z wyliczoną ceną opłacalną, lub tzw. minimalną, która daje rolnikowi 2 osoby pracujące w gospodarstwie) parytet dochodu, czyli dochód równy z wynagrodzeniem średnim krajowym netto. Wyliczenie ceny opłacalnej oparte jest na aktualnych kosztach produkcji i aktualnego średniego wynagrodzenia netto (GUS). Koszty produkcji 1 kg tuczników:koszty produkcji, to koszty bezpośrednie i pośrednie w tej produkcji wyliczone dla chowu tuczników w cyklu zamkniętym (własne prosięta) i cyklu otwartym (prosięta z zakupu) i produkcją tuczników na zbożach paszowych własnych i zakupie dodatków paszowych. 1. 6,07 zł/kg koszt produkcji w cyklu zamkniętym, na zbożach własnych i zakupie dodatków paszowych…
20 grudnia 2013

Opłacalność produkcji opasów - grudzień 2013 r.

Opracowanie: Jan Brożek
Celem analizy jest porównanie aktualnej ceny skupu (brutto) bydła opasowego (byki kl.A) z wyliczoną ceną opłacalną lub tzw. minimalną, która da rolnikowi (2 osoby pracujące w gospodarstwie) parytet dochodu, czyli dochód równy z wynagrodzeniem średnim krajowym  netto. Wyliczenie ceny opłacalnej oparte jest na aktualnych kosztach produkcji i aktualnego średniego wynagrodzenia netto (GUS). Koszt produkcji 1 kg opasa wołowego: koszty produkcji, to koszty bezpośrednie i pośrednie w tej produkcji wyliczone dla opasu pastwiskowego i alkierzowego opartych na własnych cielętach i własnych paszach objętościowych i treściwych i zakupie dodatków paszowych.  7,02 zł/kg  opas pastwiskowy - pasze objętościowe i treściwe własne, zakup dodatków…