Analizy
16 kwietnia 2014

Jaka cena jaj na Wielkanoc 2014 r.

Opracowanie: Jan Brożek
Ceny  jaj kurzych spożywczych na rynku są zróżnicowane, bo oczywiście zależą głównie od ich wielkości (S, M, L, XL), ale też zależą od sposobu ich produkcji, czyli czy pochodzą z hodowli fermowej, czy z hodowli zagrodowej (na tzw. wolnym wybiegu), no i też czy są z hodowli ekologicznej, jak również mogą być na rynku jaja z importu. Niemały wpływ na cenę jaj ma również tzw. cykl niesności kur niosek (podaż) i również okres większego ich zakupu (popytu), tak jak w okresie bezpośrednio przed Wielkanocą i w czasie Wielkanocy. Dwa lata temu konsumentów bulwersowały ceny jaj kurzych, które dochodziły nawet do…
16 kwietnia 2014

Opłacalność produkcji rolniczej w I kw. 2014 r.

Opracowanie: Jan Brożek
Jaka jest bieżąca opłacalność najważniejszych kierunków produkcji rolniczej i czy są perspektywy jej poprawy? Sytuacja na rynku trzody chlewnej nie jest ustabilizowana i jest słaba, ze względu na niskie ceny skupu w stosunku do cen tzw. minimalnych, czyli opłacalnych dla tego kierunku produkcji. Koszt produkcji 1 kg tucznika to ok. 6,02 zł (w cyklu zamkniętym, bez robocizny), a cena rynkowa skupu (27 marca br.) to ok. 4,64 zł/kg brutto wagi żywej, czyli że cena skupu nie pokrywa koszty produkcji, a tym bardziej nie zapewnia opłacalność tej produkcji. Trudną sytuację w opłacalności tej produkcji pogrążył jeszcze, wykryty u dziczyzny, afrykański pomór…
20 marca 2014

"Polityczne" świnie?

Opracowanie: Jan Brożek
To w końcu po ile mają być te świnie, żeby rolnicy nie narzekali? Co spowodowało ten bieżący kryzys świński? I najważniejsze, czy widać przysłowiowe światełko w tunelu? A przecież wiadomo, że przysłowia są mądrością narodów, bo weźmy np. takie „Kowal zawinił, Cygana powiesili” i czy to przysłowie nie odnosi się do aktualnej sytuacji dotyczącej byłego już ministra rolnictwa S. Kalemby? Chyba tak. Bo czego jak czego, ale troski o rolników , Panu Stanisławowi Kalembie odmówić nie sposób, a że w tej sytuacji kryzysowej poszedł „pod nóż”, to już osobny temat. To ile mają dostać rolnicy za sprzedane tuczniki? Można by…
14 marca 2014

Opłacalność produkcji tuczników w marcu 2014 r.

Opracowanie: Jan Brożek
W załączeniu analiza opłacalności produkcji tuczników w marcu 2014 r.
14 marca 2014

Analiza opłacalności produkcji rolniczej 2013 r.

Opracowanie: Jan Brożek
W załączeniu analiza opłacalności produkcji rolniczej 2013 r.
30 stycznia 2014

Koniunktura w rolnictwie Wielkopolski – styczeń 2014

Opracowanie: Jan Brożek
Dział Ekonomiki, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu prowadzi badanie sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw rolnych w Wielkopolsce na bazie ankiet badania koniunktury w rolnictwie prowadzonej przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH w Warszawie. Ankietowania dokonują gminni specjaliści doradztwa rolnego wśród rolników z terenu obsługiwanej gminy, a następnie zestawiana jest ankieta dla województwa. Odpowiedzi ilościowe w ankiecie zbiorczej są prezentowane w procentach, co jest czytelniejsze. Poza tym zamieszczone są wykresy, które obrazują graficznie odpowiedzi rolników oraz wykresy prezentujące graficznie porównanie koniunktury ze stycznia 2011, 2012, 2013 i 2014 r. Główne pytania ankiety to: sytuacja finansowa gospodarstw rolnych, zakupy bieżące, inwestycje, kredyty,…
07 stycznia 2014

Opłacalność produkcji rolniczej w IV kw.2013 r.

Opracowanie: Dariusz Adamczyk
Jaka jest bieżąca opłacalność najważniejszych kierunków produkcji rolniczej i czy są perspektywy jej poprawy? Sytuacja na rynku trzody chlewnej jest ustabilizowana, choć słaba, ze względu na niskie ceny skupu w stosunku do cen tzw. minimalnych, czyli opłacalnych dla tego kierunku produkcji. Koszt produkcji 1 kg tucznika to ok. 6,03 zł (w cyklu zamkniętym, w grudniu br., bez robocizny), a cena rynkowa skupu (19 grudnia br.) to ok. 5,25 zł/kg brutto wagi żywej, czyli że cena skupu nie pokrywa koszty produkcji, a gdzie tu jeszcze opłacalność tej produkcji, choć od maja br. jest tendencja wzrostowa tych cen w skupie, ale aktualnie…
30 grudnia 2013

Kalkulacja opłacalności rzepaku ozimego

Opracowanie: Agnieszka Przybyła
Źródło: Dane rolnika
20 grudnia 2013

Opłacalność produkcji tuczników - grudzień 2013 r.

Opracowanie: Jan Brożek
Celem analizy jest porównanie aktualnej ceny skupu (brutto) tuczników z wyliczoną ceną opłacalną, lub tzw. minimalną, która daje rolnikowi 2 osoby pracujące w gospodarstwie) parytet dochodu, czyli dochód równy z wynagrodzeniem średnim krajowym netto. Wyliczenie ceny opłacalnej oparte jest na aktualnych kosztach produkcji i aktualnego średniego wynagrodzenia netto (GUS). Koszty produkcji 1 kg tuczników:koszty produkcji, to koszty bezpośrednie i pośrednie w tej produkcji wyliczone dla chowu tuczników w cyklu zamkniętym (własne prosięta) i cyklu otwartym (prosięta z zakupu) i produkcją tuczników na zbożach paszowych własnych i zakupie dodatków paszowych. 1. 6,07 zł/kg koszt produkcji w cyklu zamkniętym, na zbożach własnych i zakupie dodatków paszowych…