Analizy
04 sierpnia 2014

Bieżąca sytuacja na rynku mleka

Opracowanie: Teresa Stefańczyk
Na krajowym rynku mleka odczuwalna jest tendencja spadkowa cen skupu mleka. W pierwszej połowie 2014 r. na rynku krajowym ceny skupu mleka ulegały obniżkom. Od stycznia ceny skupu mleka systematycznie spadają o kilka procent miesięcznie. W czerwcu 2014 r. średnia cena skupu mleka w kraju kształtowała się na poziomie 135,73 zł/hl i była niższa niż w maju 2014 r. o 6,7%. Porównując poziom cen w czerwcu 2014 r. do grudnia 2013 r., gdzie dostawcy otrzymywali 153,93 zł za hektolitr mleka dostarczonego do skupu, cena spadła o około 12%. Analizując ceny z początku i końca II kwartału 2014 r. zauważa się, że największe spadki cen skupu odnotowano w województwach: podlaskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim. Dotychczas województwa te charakteryzowały się wysokimi cenami skupu mleka. Najniższe spadki cen skupu mleka wystąpiły w województwie małopolskim, łódzkim…
Opłacalność produkcji sadowniczej Koszt produkcji 1 kg owoców (bez kosztów pracy): A. 0,88 zł/kg wiśnie B. 1,71 zł/kg grusze C. 0,58 zł/kg śliwy D. 0,74 zł/kg jabłka Uwaga: Produkcja owoców ze zbiorem ręcznym. Koszty produkcji owoców wyliczone dla ½ średniego gospodarstwa w Wielkopolsce. Koszty produkcji owoców wyliczone dla sadów w pełni owocowania. Ceny opłacalne, tzw. minimalne:skupu owoców dla zachowania parytetu dochodu rolnika (2 osoby) z dochodem innych grup pracowników, wynikającym ze średniego krajowego wynagrodzenia netto (z II kw. 2014 r.) dla założonych (teoretycznie) wielkości plantacji: Rodzaj plantacji Plantacja 6,73 ha sadu* A. Wiśnie[zł/kg] 2,85 B. Grusze [zł/kg] 2,58 C. Śliwy [zł/kg] 1,24 D. Jabłka [zł/kg] 1,26 * 1/2 gospodarstwa średniego w Wielkopolsce Nakłady pracy dwóch…
Koszt produkcji 1 kg owoców (bez kosztów pracy): A. 0,96 zł/kg truskawka B. 2,30 zł/kg malina C. 1,54 zł/kg porzeczka czarna D. 1,74 zł/kg agrest Uwaga: Koszt produkcji owoców wyliczony dla plantacji w pełni owocowania, odmian dobrze plennych z pełną chemiczną ochroną. Zbiór owoców ręczny. Ceny opłacalne, tzw. minimalne:skupu owoców dla zachowania parytetu dochodu rolnika z dochodem innych grup pracowników, wynikającym ze średniego krajowego wynagrodzenia netto (z II kw. 2014 r.), dla założonych wielkości plantacji (z uwzględnieniem dopłat: obszarowej, paliwowej i do owoców miękkich): Rodzaj uprawy 1. Plantacja 1,0 ha 2. Plantacja 2,0 ha 3. Plantacja 3,0 ha A. Truskawka [zł/kg] 3,30 2,13 1,74 B. Malina [zł/kg] 6,61 4,46 3,74 C. Porzeczka czarna [zł/kg] 4,66…
11 czerwca 2014

Opłacalność produkcji rolniczej w II kwartale 2014 r.

Opracowanie: Jan Brożek
Jaka jest bieżąca opłacalność najważniejszych kierunków produkcji rolniczej i jakie są perspektywy jej poprawy? Sytuacja na rynku trzody chlewnej nie jest stabilna i nadal jest słaba, głównie ze względu na niskie ceny skupu w stosunku do cen opłacalnych dla tego kierunku produkcji. Koszt produkcji w czerwcu br. 1 kg tucznika to ok. 6,08 zł (w cyklu zamkniętym, bez robocizny), a średnia cena rynkowa skupu (5 czerwca br.) to ok. 5,04 zł/kg brutto wagi żywej, czyli że cena skupu nie pokrywa kosztów produkcji, a tym bardziej nie zapewnia opłacalności tej produkcji. Trudną sytuację w opłacalności tej produkcji pogrążył wykryty u dziczyzny afrykański pomór świń, co spowodowało mniejszy eksport naszej wieprzowiny, w wyniku czego spadł skup tuczników i ceny skupu tuczników, nawet poniżej…
19 maja 2014

Mleko - analiza opłacalności produkcji maj 2014 r.

Opracowanie: Jan Brożek
W załączeniu
19 maja 2014

Opas - analiza opłacalności produkcji maj 2014 r.

Opracowanie: Jan Brożek
W załączeniu
19 maja 2014

Tucznik - analiza opłacalności produkcji maj 2014 r.

Opracowanie: Jan Brożek
W załączeniu
12 maja 2014

Koniunktura w rolnictwie Wlkp w kwietniu 2014 r.

Opracowanie: Jan Brożek
Dział Ekonomiki, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu prowadzi  badanie sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw rolnych w Wielkopolsce na bazie ankiet gospodarstw rolnych, badania koniunktury w rolnictwie prowadzonej przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH w Warszawie. Ankietowania dokonują gminni specjaliści doradztwa rolnego wśród rolników z terenu obsługiwanej gminy, a następnie zestawiana jest ankieta dla województwa. Odpowiedzi ilościowe w ankiecie zbiorczej są prezentowane w procentach, co jest czytelniejsze. Poza tym na str. 2 zamieszczone są wykresy, które obrazują graficznie odpowiedzi rolników, a na str. 3  są wykresy prezentujące graficznie koniunkturę z kwietnia 2011, 2012, 2013 i 2014 r. Główne pytania ankiety to:…
16 kwietnia 2014

Jaka cena jaj na Wielkanoc 2014 r.

Opracowanie: Jan Brożek
Ceny  jaj kurzych spożywczych na rynku są zróżnicowane, bo oczywiście zależą głównie od ich wielkości (S, M, L, XL), ale też zależą od sposobu ich produkcji, czyli czy pochodzą z hodowli fermowej, czy z hodowli zagrodowej (na tzw. wolnym wybiegu), no i też czy są z hodowli ekologicznej, jak również mogą być na rynku jaja z importu. Niemały wpływ na cenę jaj ma również tzw. cykl niesności kur niosek (podaż) i również okres większego ich zakupu (popytu), tak jak w okresie bezpośrednio przed Wielkanocą i w czasie Wielkanocy. Dwa lata temu konsumentów bulwersowały ceny jaj kurzych, które dochodziły nawet do…