Analizy
06 sierpnia 2014

Koniunktura w rolnictwie Wielkopolski w lipcu 2014 r.

Opracowanie: Jan Brożek
Dział Ekonomiki Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu prowadzi badanie sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw rolnych w Wielkopolsce na bazie ankiet gospodarstw rolnych do badania koniunktury w rolnictwie prowadzonej przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH w Warszawie. Ankietowania dokonują gminni specjaliści doradztwa rolnego wśród rolników z terenu obsługiwanej gminy, a następnie zestawiana jest ankieta dla województwa. Odpowiedzi liczbowe w ankiecie zbiorczej są prezentowane w procentach, co jest czytelniejsze. Poza tym poniżej są zamieszczone wykresy, które obrazują graficznie odpowiedzi rolników, a także wykresy prezentujące graficznie koniunkturę z lipca 2011, 2012, 2013 i 2014 r. Główne pytania ankiety to: sytuacja finansowa gospodarstw rolnych, zakupy bieżące, inwestycje, kredyty, ocena perspektyw gospodarowania, dane o wykształceniu i wieku…
04 sierpnia 2014

Bieżąca sytuacja na rynku mleka

Opracowanie: Teresa Stefańczyk
Na krajowym rynku mleka odczuwalna jest tendencja spadkowa cen skupu mleka. W pierwszej połowie 2014 r. na rynku krajowym ceny skupu mleka ulegały obniżkom. Od stycznia ceny skupu mleka systematycznie spadają o kilka procent miesięcznie. W czerwcu 2014 r. średnia cena skupu mleka w kraju kształtowała się na poziomie 135,73 zł/hl i była niższa niż w maju 2014 r. o 6,7%. Porównując poziom cen w czerwcu 2014 r. do grudnia 2013 r., gdzie dostawcy otrzymywali 153,93 zł za hektolitr mleka dostarczonego do skupu, cena spadła o około 12%. Analizując ceny z początku i końca II kwartału 2014 r. zauważa się, że największe spadki cen skupu odnotowano w województwach: podlaskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim. Dotychczas województwa te charakteryzowały się wysokimi cenami skupu mleka. Najniższe spadki cen skupu mleka wystąpiły w województwie małopolskim, łódzkim…
Opłacalność produkcji sadowniczej Koszt produkcji 1 kg owoców (bez kosztów pracy): A. 0,88 zł/kg wiśnie B. 1,71 zł/kg grusze C. 0,58 zł/kg śliwy D. 0,74 zł/kg jabłka Uwaga: Produkcja owoców ze zbiorem ręcznym. Koszty produkcji owoców wyliczone dla ½ średniego gospodarstwa w Wielkopolsce. Koszty produkcji owoców wyliczone dla sadów w pełni owocowania. Ceny opłacalne, tzw. minimalne:skupu owoców dla zachowania parytetu dochodu rolnika (2 osoby) z dochodem innych grup pracowników, wynikającym ze średniego krajowego wynagrodzenia netto (z II kw. 2014 r.) dla założonych (teoretycznie) wielkości plantacji: Rodzaj plantacji Plantacja 6,73 ha sadu* A. Wiśnie[zł/kg] 2,85 B. Grusze [zł/kg] 2,58 C. Śliwy [zł/kg] 1,24 D. Jabłka [zł/kg] 1,26 * 1/2 gospodarstwa średniego w Wielkopolsce Nakłady pracy dwóch…
Koszt produkcji 1 kg owoców (bez kosztów pracy): A. 0,96 zł/kg truskawka B. 2,30 zł/kg malina C. 1,54 zł/kg porzeczka czarna D. 1,74 zł/kg agrest Uwaga: Koszt produkcji owoców wyliczony dla plantacji w pełni owocowania, odmian dobrze plennych z pełną chemiczną ochroną. Zbiór owoców ręczny. Ceny opłacalne, tzw. minimalne:skupu owoców dla zachowania parytetu dochodu rolnika z dochodem innych grup pracowników, wynikającym ze średniego krajowego wynagrodzenia netto (z II kw. 2014 r.), dla założonych wielkości plantacji (z uwzględnieniem dopłat: obszarowej, paliwowej i do owoców miękkich): Rodzaj uprawy 1. Plantacja 1,0 ha 2. Plantacja 2,0 ha 3. Plantacja 3,0 ha A. Truskawka [zł/kg] 3,30 2,13 1,74 B. Malina [zł/kg] 6,61 4,46 3,74 C. Porzeczka czarna [zł/kg] 4,66…
11 czerwca 2014

Opłacalność produkcji rolniczej w II kwartale 2014 r.

Opracowanie: Jan Brożek
Jaka jest bieżąca opłacalność najważniejszych kierunków produkcji rolniczej i jakie są perspektywy jej poprawy? Sytuacja na rynku trzody chlewnej nie jest stabilna i nadal jest słaba, głównie ze względu na niskie ceny skupu w stosunku do cen opłacalnych dla tego kierunku produkcji. Koszt produkcji w czerwcu br. 1 kg tucznika to ok. 6,08 zł (w cyklu zamkniętym, bez robocizny), a średnia cena rynkowa skupu (5 czerwca br.) to ok. 5,04 zł/kg brutto wagi żywej, czyli że cena skupu nie pokrywa kosztów produkcji, a tym bardziej nie zapewnia opłacalności tej produkcji. Trudną sytuację w opłacalności tej produkcji pogrążył wykryty u dziczyzny afrykański pomór świń, co spowodowało mniejszy eksport naszej wieprzowiny, w wyniku czego spadł skup tuczników i ceny skupu tuczników, nawet poniżej…
19 maja 2014

Mleko - analiza opłacalności produkcji maj 2014 r.

Opracowanie: Jan Brożek
W załączeniu
19 maja 2014

Opas - analiza opłacalności produkcji maj 2014 r.

Opracowanie: Jan Brożek
W załączeniu
19 maja 2014

Tucznik - analiza opłacalności produkcji maj 2014 r.

Opracowanie: Jan Brożek
W załączeniu
12 maja 2014

Koniunktura w rolnictwie Wlkp w kwietniu 2014 r.

Opracowanie: Jan Brożek
Dział Ekonomiki, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu prowadzi  badanie sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw rolnych w Wielkopolsce na bazie ankiet gospodarstw rolnych, badania koniunktury w rolnictwie prowadzonej przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH w Warszawie. Ankietowania dokonują gminni specjaliści doradztwa rolnego wśród rolników z terenu obsługiwanej gminy, a następnie zestawiana jest ankieta dla województwa. Odpowiedzi ilościowe w ankiecie zbiorczej są prezentowane w procentach, co jest czytelniejsze. Poza tym na str. 2 zamieszczone są wykresy, które obrazują graficznie odpowiedzi rolników, a na str. 3  są wykresy prezentujące graficznie koniunkturę z kwietnia 2011, 2012, 2013 i 2014 r. Główne pytania ankiety to:…