Analizy
07 stycznia 2015

Tucznik – analiza opłacalności produkcji listopad 2014 r.

Opracowanie: Jan Brożek
Celem analizy jest porównanie aktualnej ceny skupu (brutto) tuczników z wyliczoną ceną opłacalną lub tzw. minimalną, która da rolnikowi (2 osoby pracujące w gospodarstwie) parytet dochodu, czyli dochód równy z wynagrodzeniem średnim krajowym netto. Wyliczenie ceny opłacalnej oparte jest na aktualnych kosztach produkcji i aktualnym średnim wynagrodzeniu netto (GUS). Koszty produkcji 1 kg tuczników: koszty produkcji to koszty bezpośrednie i pośrednie w tej produkcji, wyliczone dla chowu tuczników w cyklu zamkniętym (własne prosięta) i cyklu otwartym (prosięta z zakupu) i produkcją tuczników na zbożach paaszowych własnych i zakupie dodatków paszowych. 1. koszt produkcji w cyklu zamkniętym na zbożach własnych i zakupie dodatków paszowych i prosiętach własnych 5,88 zł/kg 2. koszt produkcji w cyklu otwartym na zbożach własnych i zakupie dodatków paszowych i prosiąt 6,25…
31 grudnia 2014

Opas – analiza opłacalności produkcji listopad 2014 r.

Opracowanie: Jan Brożek
Celem analizy jest porównanie aktualnej ceny skupu (brutto) bydła opasowego (byki kl. A) z wyliczoną ceną opłacalną lub tzw. minimalną, która da rolnikowi (2 osoby pracujące w gospodarstwie) parytet dochodu, czyli dochód równy z wynagrodzeniem średnim krajowym netto. Wyliczenie ceny opłacalnej oparte jest na aktualnych kosztach produkcji i aktualnym średnim wynagrodzeniu netto (GUS). Koszt produkcji 1 kg opasa wołowego: koszty produkcji to koszty bezpośrednie i pośrednie w tej produkcji, wyliczone dla opasu pastwiskowego i alkierzowego, opartych na własnych cielętach i własnych paszach objętościowych i treściwych i zakupie dodatków paszowych. 1. opas pastwiskowy – pasze objętościowe i treściwe własne, zakup dodatków paszowych 6,56 zł/kg 2. opas alkierzowy – pasze objętościowe i treściwe własne, zakup dodatków paszowych 7,95 zł/kg…
12 grudnia 2014

Mleko – analiza opłacalności produkcji listopad 2014 r.

Opracowanie: Jan Brożek
Celem analizy jest porównanie aktualnej ceny skupu (brutto) mleka krowiego kl. extra z wyliczoną ceną opłacalną lub tzw. minimalną, która daje rolnikowi (2 osoby pracujące w gospodarstwie) parytet dochodu, czyli dochód równy z wynagrodzeniem średnim krajowym netto. Wyliczenie ceny opłacalnej oparte jest na aktualnych kosztach produkcji i aktualnego średniego wynagrodzenia netto (GUS). Koszt produkcji 1 litra mleka: to koszty bezpośrednie i pośrednie w tej produkcji, wyliczone dla gospodarstw ze specjalizacją produkcji mleka opartej na własnych paszach objętościowych i treściwych i zakupie dodatków paszowych. 1. dla wydajności 4 tys. l od krowy 1,32 zł/l 2. dla wydajności 5 tys. l od krowy 1,24 zł/l 3. dla wydajności 6 tys. l od krowy 1,18 zł/l 4. dla wydajności…
29 listopada 2014

Koniunktura w rolnictwie Wielkopolski w październiku 2014 r.

Opracowanie: Jan Brożek
Dział Ekonomiki Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu prowadzi od kilku lat badanie sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw rolnych w Wielkopolsce na bazie ankiet badania koniunktury w rolnictwie, prowadzonej przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH w Warszawie. Ankietowania dokonują gminni specjaliści doradztwa rolnego wśród rolników z terenu obsługiwanej gminy, a następnie zestawiana jest ankieta dla województwa. Odpowiedzi liczbowe w ankiecie zbiorczej są prezentowane w procentach, co jest czytelniejsze. Poza tym poniżej są zamieszczone wykresy, które obrazują graficznie odpowiedzi rolników, a także wykresy porównujące koniunkturę z października 2011, 2012, 2013 i 2014 r. Główne pytania ankiety to: sytuacja finansowa gospodarstw rolnych, zakupy bieżące, inwestycje, kredyty, ocena perspektyw gospodarowania, dane o wykształceniu i wieku kierownika gospodarstwa.…
28 listopada 2014

Opłacalność produkcji rolniczej w październiku 2014 r.

Opracowanie: Jan Brożek
Jaka jest bieżąca opłacalność najważniejszych kierunków produkcji rolniczej i jakie są perspektywy jej poprawy? Sytuacja na rynku trzody chlewnej nadal jest bardzo słaba, głównie ze względu na niskie ceny skupu w stosunku do cen opłacalnych dla tego kierunku produkcji. Koszt produkcji w październiku br. 1 kg tucznika to ok. 5,88 zł (w cyklu zamkniętym bez robocizny), a średnia cena rynkowa skupu (23 października br.) to ok. 4,31 zł/kg brutto wagi żywej, czyli że cena skupu nie pokrywa kosztów produkcji, a tym bardziej nie zapewnia opłacalności tej produkcji. Jedną z przyczyn trudnej sytuacji w opłacalności tej produkcji jest tzw. afrykański pomór świń, co spowodowało mniejszy eksport wieprzowiny i spadek skupu tuczników, a to głównie spowodowało spadek cen skupu tuczników i niską opłacalność…
06 października 2014

Opłacalność produkcji rolniczej – wrzesień 2014 r.

Opracowanie: Jan Brożek
Jaka jest bieżąca opłacalność najważniejszych kierunków produkcji rolniczej i jakie są perspektywy jej poprawy? Sytuacja na rynku trzody chlewnej jest stabilna, ale nadal jest słaba, głównie ze względu na niskie ceny skupu w stosunku do cen opłacalnych dla tego kierunku produkcji. Koszt produkcji we wrześniu br. 1 kg tucznika to ok. 6,04 zł (w cyklu zamkniętym bez robocizny), a średnia cena rynkowa skupu (18 września br.) to ok. 4,87 zł/kg brutto wagi żywej, czyli że cena skupu nie pokrywa kosztów produkcji, a tym bardziej nie zapewnia opłacalności tej produkcji. Jedną z przyczyn trudnej sytuacji w opłacalności tej produkcji jest tzw. afrykański pomór świń, co spowodowało mniejszy eksport wieprzowiny i spadek skupu tuczników, a to głównie spowodowało spadek cen skupu tuczników i niską opłacalność…
03 września 2014

Opłacalność produkcji rolniczej w sierpniu 2014 r.

Opracowanie: Jan Brożek
Jaka jest bieżąca opłacalność najważniejszych kierunków produkcji rolniczej i jakie są perspektywy jej poprawy? Sytuacja na rynku trzody chlewnej nie jest stabilna i nadal jest słaba, głównie ze względu na niskie ceny skupu w stosunku do cen opłacalnych dla tego kierunku produkcji. Koszt produkcji w sierpniu br. 1 kg tucznika to ok. 6,04 zł (w cyklu zamkniętym bez robocizny), a średnia cena rynkowa skupu (25 sierpnia br.) to ok. 5,01 zł/kg brutto wagi żywej, czyli że cena skupu nie pokrywa kosztów produkcji, a tym bardziej nie zapewnia opłacalności tej produkcji. Jedną z przyczyn trudnej sytuacji w opłacalności tej produkcji jest wykryty u dziczyzny i tuczników tzw. afrykański pomór świń, co spowodowało mniejszy eksport wieprzowiny i spadek skupu tuczników oraz cen skupu tuczników. Aktualnie…
Koszt produkcji 1 kg warzyw gruntowych (bez kosztów pracy): A.  0,77 zł/kg   ogórki gruntowe B. 0,61 zł/kg marchew późna C. 0,58 zł/kg kapusta biała D. 0,98 zł/kg cebula biała Uwaga: Koszt produkcji warzyw wyliczony dla odmian średnio plennych, z pełną chemiczną ochroną. Zbiór warzyw ręczny. Ceny opłacalne, tzw. minimalne skupu warzyw dla zachowania parytetu dochodu rolnika z dochodem innych grup pracowników, wynikającym ze średniego krajowego wynagrodzenia netto (z II kw. 2014 r.), dla założonych wielkości upraw (z uwzględnieniem dopłaty obszarowej):   Rodzaj uprawy  1. Plantacja 2,2 ha   2. Plantacja 3,3 ha   3. Plantacja 3,8 ha    A. Ogórki gruntowe zł/kg   1,42 1,20 1,15   B. Marchew późna zł/kg 1,26 1,04 0,99   C. Kapusta biała zł/kg 1,05 0,89 0,71   D. Cebula biała zł/kg 1,85 1,56 1,48 Nakłady pracy (1 osoba) dla poszczególnych upraw do nakładów pracy wynikających…
11 sierpnia 2014

Czy będą rekompensaty po wprowadzeniu embarga?

Opracowanie: Jan Brożek
Bieżąca (przełom lipiec/sierpień) sytuacja na rynku owoców i warzyw krajowych z tegorocznych zbiorów w ocenie ich producentów jest dramatyczna, ze względu na drastycznie niskie ceny skupu. Ceny skupu są tak niskie, że nie gwarantują opłacalności produkcji, a wręcz pokrycia kosztów produkcji i zbioru. Sytuacja ta spowodowała nawet częste zaniechanie zbiorów z niektórych plantacji, jak np. porzeczki czarnej. Spowodowała też liczne i różne formy protestów producentów owoców miękkich, w tym głównie producentów porzeczek, malin i wiśni. W ocenie ekspertów rynkowych tak niskie ceny skupu to wynik większych tegorocznych zbiorów (większe areały upraw) i większych zapasów w przetwórstwie z ubiegłorocznych zbiorów, jak też obaw o rynki zbytu. A w ocenie producentów jest to nic innego, a tylko wynik tzw. zmowy cenowej skupujących…