Analizy
01 kwietnia 2015

Jaka (opłacalna) cena za tucznika?

Opracowanie: Jan Brożek
W roku bieżącym opłacalność produkcji żywca wieprzowego jest bardzo niska (również była niska w latach ubiegłych), gdyż na dzień 05.02.2015 r. rynkowe średnie ceny skupu (brutto) wagi żywej tuczników oscylują na poziomie ok. 3,84 zł/kg żywca, a koszt produkcji 1 kg tucznika to ok. 5,71 zł/kg (pierwsza dekada lutego br.) w tzw. cyklu zamkniętym produkcji i na własnych zbożach paszowych. Koszt produkcji własnych zbóż paszowych przeznaczonych do produkcji tuczników uwzględnia dopłaty obszarowe, dopłaty do materiału siewnego i dopłatę do paliwa rolniczego. Poprawę sytuacji w opłacalności produkcji tuczników można oczekiwać m.in. w wyniku realizacji eksportu, a zminimalizowania importu mięsa wieprzowego. Nie mniej jednak należy mieć na uwadze, że ceny zbytu (m.in. tuczników) kształtuje sytuacja rynkowa w kraju i UE, gdyż przynależność naszego kraju do UE, gdzie podstawowym…
Bieżąca sytuacja finansowa gospodarstw rolnych (początek 2015 roku) jest bardzo trudna ze względu na niską opłacalność w podstawowych kierunkach produkcji zwierzęcej, jak też wcześniej roślinnej, w tym sadowniczej i warzywniczej, na co duży wpływ miało i ma embargo na eksport produktów rolno-spożywczych, jak też wcześniejszy zakaz w naszym kraju tzw. uboju rytualnego. Brak eksportu na rynki wschodnie i azjatyckie spowodował mniejszy skup produktów rolnych, co w konsekwencji miało wpływ na obniżenie cen skupu, a to pośrednio wpłynęło na obniżenie opłacalności produkcji rolniczej. Według danych GUS dochodowość w rolnictwie wynosiła: w 2011 roku 2.713 zł na ha przeliczeniowy, w 2012 roku 2.412 zł na ha przeliczeniowy, w 2013 roku 2.869 zł na ha przeliczeniowy, w 2014 roku – jeszcze brak danych z GUS, ale należy uważać, że nie będzie…
13 marca 2015

Bieżąca sytuacja na rynku zbóż i rzepaku

Opracowanie: Jan Brożek
Aktualna sytuacja na rynku zbóż i rzepaku jest niepokojąca dla rolników, producentów tych upraw jako upraw towarowych. Ceny skupu tych produktów rolnych z początkiem ubiegłorocznych żniw zaczęły obniżać się, co spowodowało niepokój rolników w trosce o przyszłość gospodarstw rolnych, których sytuacja finansowa i tak nie jest dobra. Spadek cen skupu w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym wynosi dla zbóż ok. 3-6%, a dla rzepaku ok. 10%. Taka sytuacja spowodowała protesty rolników i samorządów rolniczych, skierowane głównie do rządu i do ministerstwa o spowodowanie interwencji na rynku zbóż i rzepaku. Praktycznie na wolnym rynku nie ma możliwości interwencji w sprawie zmiany cen skupu i w tej sytuacji pozostaje rolnikom zmagazynowanie zapasów zbóż i rzepaku oraz sprzedanie tych zapasów w okresie unormowania się cen skupu, co nie…
03 marca 2015

Opłacalność produkcji rolniczej w grudniu 2014 r.

Opracowanie: Jan Brożek
Jaka jest bieżąca opłacalność najważniejszych kierunków produkcji rolniczej i jakie są perspektywy jej poprawy? Sytuacja na rynku trzody chlewnej nadal jest bardzo słaba, głównie ze względu na niskie ceny skupu w stosunku do cen opłacalnych dla tego kierunku produkcji. Koszt produkcji w grudniu 2014 r. 1 kg tucznika wyniósł ok. 5,88 zł (w cyklu zamkniętym bez robocizny), a średnia cena rynkowa skupu (24 grudnia) – ok. 3,79 zł/kg brutto wagi żywej, czyli że cena skupu nie pokrywa kosztów produkcji, a tym bardziej nie zapewnia opłacalności tej produkcji. Jedną z przyczyn tak trudnej sytuacji w opłacalności tej produkcji jest tzw. afrykański pomór świń, co spowodowało mniejszy eksport wieprzowiny i spadek skupu tuczników, a to głównie spowodowało spadek cen skupu tuczników i niską opłacalność produkcji. W grudniu…
05 lutego 2015

Polska wieś się zmienia

Opracowanie: Zbigniew Błaszczyk
Polska wieś zmienia swoje oblicze, a wejście Polski do Unii Europejskiej wpłynęło na przyspieszenie zmian strukturalnych na wsi powodujących korzystne przekształcenia w rolnictwie. Właściciele gospodarstw rolnych pragną inwestować, rozwijać się, chcą też powiększać swoje gospodarstwa, wymieniać sprzęt i unowocześniać technologię. Stary sprzęt na polskiej wsi to już przeszłość. Teraz rolnicy do prowadzenia gospodarstwa wykorzystują maszyny warte nierzadko wiele milionów złotych. Wszystko idzie do przodu, także i rolnictwo idzie mocnym krokiem do przodu – stwierdzają rolnicy. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będzie uruchomionych szereg działań, które mają nie tylko zwiększać konkurencyjność gospodarstw rolnych, ale również wspierać zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska, gospodarczym i społecznym. Przemianom tym równocześnie towarzyszy…
04 lutego 2015

Opracowanie wyników demonstracji ekonomicznych

Opracowanie: Jan Brożek
Do zanalizowania sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych z Wielkopolski zostały ujęte wyniki ekonomiczne ich rocznej działalności na bazie zadania – demonstracja ekonomiczna pt. „Ocena sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych w oparciu o analizę wybranych gospodarstw reprezentujących podstawowe typy produkcyjne”, przeprowadzonego przez gminnych doradców rolnych. Rodzaje gospodarstw w analizie zostały przedstawione poniżej w „typologii gospodarstw”, na podstawie głównych kierunków produkcji oraz wartości „wielkości ekonomicznej”, czyli sumy nadwyżek bezpośrednich wszystkich działalności prowadzonych w gospodarstwach. Wybrane, istotniejsze wyniki analizowanych gospodarstw zostały ujęte w 4 zestawieniach tematycznych, tj.: Dane ogólne gospodarstw. Wyniki produkcyjne. Sytuacja majątkowa. Wskaźniki ekonomiczne. Wyniki średnie w grupie osiągnięte przez gospodarstwa są w wymienionych zestawieniach porównane do średnich wyników wszystkich gospodarstw ujętych w analizie. Typologia gospodarstw W typologii 221. gospodarstw ujętych do analizy:…
20 stycznia 2015

Sytuacja rynkowa żywca wołowego w 2014 r.

Opracowanie: Jan Brożek
Sytuacja na rynku żywca wołowego, po dobrym 2012 r. i względnie stabilnym, choć słabszym 2013 r., w zakresie opłacalności produkcji żywca wołowego ma w 2014 r. tendencję lekko spadkową w stosunku do końca 2013 r., czyli że ceny skupu żywca wołowego lekko spadają. Prowadzenie tego kierunku produkcji w gospodarstwie rolnym jest zagrożone mniejszą opłacalnością. W roku 2014 ceny skupu żywca wołowego są więc na niższym poziomie w porównaniu do cen z końca roku poprzedniego, co spowodowane jest głównie spadkiem eksportu wołowiny na rynki trzecie w wyniku aktualnie prawnego zakazu uboju rytualnego. Podstawowe sygnały z rynku wołowiny to: spadek cen skupu bydła rzeźnego, mniejszy skup żywca wołowego, rzeźnego. Ceny skupu żywca wołowego w poszczególnych miesiącach w roku 2014 wg ZSRIR Bydło rzeźne ogółem (bez cieląt)…
07 stycznia 2015

Opłacalność produkcji rolniczej w listopadzie 2014 r.

Opracowanie: Jan Brożek
Jaka jest bieżąca opłacalność najważniejszych kierunków produkcji rolniczej i jakie są perspektywy jej poprawy? Sytuacja na rynku trzody chlewnej nadal jest bardzo słaba, głównie ze względu na niskie ceny skupu w stosunku do cen opłacalnych dla tego kierunku produkcji. Koszt produkcji w listopadzie br. 1 kg tucznika to ok. 5,88 ;zł (w cyklu zamkniętym bez robocizny), a średnia cena rynkowa skupu (20 listopada br.) to ok. 4,21 zł/kg brutto wagi żywej, czyli że cena skupu nie pokrywa kosztów produkcji, a tym bardziej nie zapewnia opłacalności tej produkcji. Jedną z przyczyn tak trudnej sytuacji w opłacalności tej produkcji jest tzw. afrykański pomór świń, co spowodowało mniejszy eksport wieprzowiny i spadek skupu tuczników, a to głównie spowodowało spadek cen skupu tuczników i niską opłacalność produkcji. Aktualnie…
07 stycznia 2015

Tucznik – analiza opłacalności produkcji listopad 2014 r.

Opracowanie: Jan Brożek
Celem analizy jest porównanie aktualnej ceny skupu (brutto) tuczników z wyliczoną ceną opłacalną lub tzw. minimalną, która da rolnikowi (2 osoby pracujące w gospodarstwie) parytet dochodu, czyli dochód równy z wynagrodzeniem średnim krajowym netto. Wyliczenie ceny opłacalnej oparte jest na aktualnych kosztach produkcji i aktualnym średnim wynagrodzeniu netto (GUS). Koszty produkcji 1 kg tuczników: koszty produkcji to koszty bezpośrednie i pośrednie w tej produkcji, wyliczone dla chowu tuczników w cyklu zamkniętym (własne prosięta) i cyklu otwartym (prosięta z zakupu) i produkcją tuczników na zbożach paaszowych własnych i zakupie dodatków paszowych. 1. koszt produkcji w cyklu zamkniętym na zbożach własnych i zakupie dodatków paszowych i prosiętach własnych 5,88 zł/kg 2. koszt produkcji w cyklu otwartym na zbożach własnych i zakupie dodatków paszowych i prosiąt 6,25…