25 lutego 2019

Koniunktura w rolnictwie Wielkopolski – styczeń 2019

Opracowanie: Teresa Stefańczyk
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu prowadzi badanie sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw rolnych w Wielkopolsce na bazie ankietowania gospodarstw rolnych, tj. badania w kraju koniunktury w rolnictwie prowadzonej przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Ankietowania dokonują gminni specjaliści doradztwa rolnego wśród rolników z terenu obsługiwanej gminy. Na tej podstawie sporządzane jest zestawienie zbiorcze koniunktury w rolnictwie w województwie. Uzyskane odpowiedzi są prezentowane w procentach, co jest czytelniejsze. Zamieszczone wykresy graficznie obrazują odpowiedzi rolników.

Główne pytania ankiety dotyczą:

 1. sytuacji finansowej gospodarstw rolnych,
 2. bieżących zakupów,
 3. inwestycji,
 4. kredytów,
 5. oceny perspektyw gospodarowania,
 6. znaczenia dla gospodarstwa dopłat z UE,
 7. wieku i wykształcenia kierownika gospodarstwa,
 8. struktury produkcyjnej gospodarstwa.

W styczniu 2019 roku ankietowano 252 gospodarstwa rolne gospodarujące ogółem na 7 150,32 ha gruntów rolnych.

Analiza wyników ankietowania

Ad 1)  W odniesieniu do poprzedniego ankietowania 35% rolników wykazuje przychody pieniężne jako takie same, a 13% rolników – jako większe. Jeśli chodzi o oszczędności, to u 32% rolników były one takie same, u 10% – większe, a 14% rolników w ogóle ich nie miało. Zadłużenie gospodarstwa 29% rolników ocenia jako mniejsze i 26% – jako takie same. Aż 34% ankietowanych rolników przewiduje w kolejnym kwartale mniejsze przychody, 45% – takie same i 17% – że przychody będą większe. Poziom oszczędności ankietowani rolnicy prognozują mniej więcej na poziomie podobnym do obecnego, natomiast zadłużenie gospodarstwa – 25% rolników ocenia, że będzie takie same, a 31% – że będzie mniejsze.

Ad 2)  W odniesieniu do poprzedniego okresu 59% ankietowanych rolników kupiło tyle samo nawozów mineralnych, a 14% – kupiło nawozów więcej. Tyle samo pasz zakupiło 45% rolników, a więcej – 15%. Tyle samo środków ochrony roślin kupiło 49% rolników, a więcej – 14%. Zakupy nawozów mineralnych, środków ochrony roślin i pasz są zbliżone do zakupów z poprzedniej koniunktury – różnica mieści się w przedziale 1-6%.

Ad 3)  W zakresie inwestycji 31% ankietowanych rolników kupiło lub planuje kupić maszyny i urządzenia rolnicze, a 18% zamierza podjąć inwestycje budowlane. Wielkość inwestycji jest na podobnym poziomie jak poprzednio – różnica wynosi 1%.

Ad 4)  W sferze kredytów 28% ankietowanych wzięło lub planuje kredyty preferencyjne i 13% – kredyty rynkowe. W porównaniu z poprzednim badaniem koniunktury w kredytach preferencyjnych nastąpił wzrost o 1%, natomiast w kredytach rynkowych o 2%.

Ad 5)  Oceniając perspektywy gospodarowania, 15% gospodarstw pozytywnie ocenia przyszłość swojego gospodarstwa, 13% ocenia źle i aż 72% gospodarstw obawia się o swoją przyszłość. Na taką ocenę mają głównie wpływ następujące czynniki: sytuacja na rynkach rolnych, wyjątkowo niska opłacalność produkcji rolniczej i anomalia pogodowe.

Ad 6)  Na potrzeby bieżącej oceny koniunktury w rolnictwie ankietowani opiniowali również znaczenie dla gospodarstwa dopłat z UE w 2018 r., które jako duże wskazało 39%, średnie – aż 45%, małe – 14% i dla 2% ankietowanych dopłaty nie mają żadnego znaczenia.

Ad 7)  Z odpowiedzi osób ankietowanych wynika, że 44% rolników ma 31-45 lat, 38% – 46-60 lat, a pozostałe 18% to osoby w wieku do 30 i powyżej 60 lat. Wykształcenie średnie lub pomaturalne zawodowe posiada 55% ankietowanych rolników, podstawowe lub zasadnicze zawodowe – 24% i  wyższe – 21%.

Ad 8)  Struktura produkcyjna ankietowanych gospodarstw przedstawia się następująco: 61% ankietowanych rolników zajmuje się działalnością mieszaną, 18% chowem i hodowlą zwierząt, 19% uprawą roślin innych niż wieloletnie, 2% uprawą roślin wieloletnich.

Prezentowane tabele i wykresy zawierają udział procentowy danego rodzaju odpowiedzi w stosunku do wszystkich odpowiedzi i łącznie obrazują tzw. koniunkturę w rolnictwie Wielkopolski w styczniu 2019 r. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że aktualna sytuacja ekonomiczna i nastroje społeczne w rolnictwie i na wsi są na niezadowalającym poziomie. Widać to szczególnie po odpowiedziach o sytuacji finansowej i perspektywie gospodarowania, którą jako dobrą ocenia 15% rolników, a z obawą i strachem w przyszłość patrzy aż 85% rolników. Na taką ocenę mają głównie wpływ następujące czynniki: niska opłacalność produkcji rolniczej, bieżąca sytuacja rynkowa w rolnictwie oraz często niesprzyjające produkcji roślinnej warunki atmosferyczne.

Czytany 1809 razy Ostatnio zmieniany 26 lutego 2019

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.