16 grudnia 2016

Ceny skupu mleka krowiego w okresie I-X 2016 r.

Opracowanie: Teresa Stefańczyk
W okresie od stycznia 2016 r. ceny mleka krowiego w Polsce systematycznie spadały. Dopiero w październiku 2016 r. cena mleka wzrosła do 120,29 zł/hl i była o 7,6% wyższa od ceny skupu z września 2016 r. Najwyższe ceny skupu mleka krowiego w październiku 2016 r. były w województwie: podlaskim 126,45 zł/1 hl, warmińsko-mazurskim 126,23 zł/1 hl, lubelskim 123,75 zł/1 hl. Najniższe natomiast ceny w październiku 2016 r. były w województwie: małopolskim 105,21 zł/1 hl, łódzkim 108,18 zł/1 hl, świętokrzyskim 111,22 zł/1 hl. Ceny skupu mleka krowiego w okresie I–X 2016 r. w poszczególnych województwach przedstawiały się jak obrazuje poniższa tabela. Województwo I II III IV V VI VII VIII IX X w zł/hl Polska 111,80 109,54 105,89 102,35 100,19 99,97 101,28 104,88 111,81 120,29 Dolnośląskie 113,24 113,58 110,57 107,96 103,71 102,09 102,33 102,80 109,18 117,47 Kujawsko-pomorskie 106,18 104,13 99,80…
Umowa CETA zakłada szeroką liberalizację handlu towarami i usługami oraz zapewnienie dostępu do sektora zamówień publicznych i wzajemną ochronę inwestycji. Przekazujemy materiały informacyjne przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju, które są dostępne w linku: http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/wszystko-o-ceta/. Materiał w ujęciu syntetycznym podnosi kwestię korzyści wynikających z Umowy CETA, również z punktu widzenia sektora rolnego oraz polemizuje z pojawiającymi się głosami w debacie publicznej o zagrożeniach dla rozwoju polskiej gospodarki. Do publikacji dołączona jest również obszerna (103 str.) analiza gospodarczo-handlowa Całościowego Gospodarczego i Handlowego Porozumienia z Kanadą (CETA) dla polskiej gospodarki i przedsiębiorców – wybrane zagadnienia. Zachęcamy naszych czytelników do zapoznania się w szczególności z rozdziałem 16 pt. „Wpływ CETA na polski sektor rolny” (str. 82-92), gdzie zaprezentowano cła w UE przed i po wejściu w życie umowy CETA oraz cła w Kanadzie…
06 maja 2016

Sytuacja na rynku mleka krowiego w pierwszym kwartale 2016 r.

Opracowanie: Teresa Stefańczyk
Na krajowym rynku mleka krowiego w dalszym ciągu utrzymuje się tendencja spadkowa cen skupu mleka. Na przestrzeni roku 2015/ 2016 na rynku krajowym występuje znaczący spadek ceny skupu mleka. Po likwidacji kwot mlecznych od kwietnia br. doszło do silnego wzrostu dynamiki produkcji zarówno w krajach zachodnich, jak i w Polsce. Przełożyło się to na ceny skupu mleka, które systematycznie spadają o kilka procent. Taka sytuacja powoduje, że produkcja mleka staje się coraz bardziej nieopłacalna. Analizując poziom cen mleka w Polsce po likwidacji kwot mlecznych zauważa się tendencję spadkową cen mleka. W marcu 2016 r. cena mleka wynosiła 105,89 zł/hl, co w porównaniu do ceny sprzed roku (116,43 zl/hl) była niższa o 10,54 zł/hl. Poziom cen na przestrzeni roku 2015/2016 przedstawia poniższy wykres.  Opracowanie własne na podstawie…
18 grudnia 2015

Nowa stawka za zwrot podatku akcyzowego

Opracowanie: Agnieszka Przybyła
1 grudnia 2015 roku Rada Ministrów zdecydowała, że w 2016 roku zwrot stawki podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zostanie zwiększony z 0,95 zł/l do 1,00 zł/l. Producent rolny za każdy ha użytków rolnych uzyska 86,00 zł. Termin składania wniosków będzie taki sam, jak do tej pory: od 1 lutego 2016 roku do 20 marca 2016 roku – dotyczy zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 roku do 31 stycznia 2016 roku; od 1 sierpnia 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku – dotyczy zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 roku do 31 lipca 2016 roku; W 2016 roku zwrot będzie wypłacany w dwóch terminach: od 1 do 30 kwietnia 2016 roku – gdy wniosek będzie złożony w pierwszym terminie; od 1 do 31 października 2016 roku – gdy wniosek będzie złożony w drugim terminie. Pieniądze wypłacane będą gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta albo przelewem na rachunek bankowy, który został…
17 czerwca 2015

Ceny tuczników nieznacznie w górę !

Opracowanie: Lucyna Grudzień-Kozaczka
W miesiącu maju odnotowano kolejny nieznaczny wzrost cen żywca wieprzowego.  Wg notowań WODR w Poznaniu średnia cena żywca od marca  do maja 2015 roku  wzrosła o 10 groszy. Wyznacza to trend wzrostowy i można się spodziewać, że w perspektywie kilku najbliższych tygodni ceny tuczników będą wyższe. Potwierdzają to też prognozy ARR opublikowane 9 kwietnia 2015 r., wg  których średnie ceny żywca bez VAT w czerwcu br. będą się wahać od 4,40 do 4,60 zł/kg, a we wrześniu od 4,40 do 4,70 zł/kg.
16 września 2014

Sytuacja na rynku mięsa

Opracowanie: Piotr Konieczny
Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wytworzyły w maju 2014 r. ok. 163 tys. ton mięsa drobiowego, tj. o 3,6% mniej niż przed miesiącem, ale o 7,9% więcej niż przed rokiem. W pierwszych pięciu miesiącach br. łącznie, zakłady przemysłowe wyprodukowały o 8,2%, tzn. o ok. 60 tys. ton więcej mięsa drobiowego niż w analogicznym okresie 2013 r. Od stycznia do kwietnia br. sprzedano za granicę o 14,8%, tj. o 27,8 tys. ton więcej mięsa drobiowego niż przed rokiem. Eksport stanowił ok. 34% przemysłowej produkcji drobiu. Import mięsa drobiowego obniżył się w tym samym czasie o ok. 15,7%, tj. o 2,4 tys. ton. Pełnoporcjowe mieszanki pasz przemysłowych dla kurcząt brojlerów potaniały w maju 2014 r. o 0,7% w relacji do kwietnia i o 21% w relacji do maja 2013 r. Ceny pasz przemysłowych dla indyków były o 0,1%…
16 kwietnia 2014

System Zbierania Danych o Produktach Rolniczych AGROKOSZTY

Opracowanie: Piotr Konieczny
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu uczestniczy w badaniach w ramach Systemu Zbierania Danych o Produktach Rolniczych AGROKOSZTY, prowadzonych pod kierunkiem Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. W ramach systemu gromadzone są ilościowe i wartościowe dane o poziomie produkcji, poniesionych nakładach i kosztach bezpośrednich dla poszczególnych działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej zgodnie z metodologią Unii Europejskiej. Zebrane dane pozwalają na obliczenie pierwszej kategorii dochodowej, jaką jest nadwyżka bezpośrednia. Badania prowadzone są w indywidualnych gospodarstwach rolnych prowadzących rachunkowość rolną w systemie Polski FADN i prowadzących wybrane do badań działalności (np. w gospodarstwach, które uprawiają pszenicę lub…
02 października 2013

Sytuacja na rynku mięsa

Opracowanie: Piotr Konieczny
W ciągu siedmiu miesięcy 2013 r., średnia cena skupu żywca wołowego zmalała o około 8% (do 6,05 zł/kg wagi żywej). Lekki trend spadkowy utrzymywał się również w pierwszej połowie sierpnia br. Ceny zakupu byków przez zakłady mięsne w trzecim tygodniu sierpnia 2013 r. zaczęły rosnąć i były o ponad 1% wyższe niż przed miesiącem, a ceny sprzedaży ćwierci wołowych wzrosły o ponad 2%. Natomiast ceny zakupu krów zmalały o ok. 2%. Eksport cieląt do Holandii, która jest największym ich odbiorcą, zmniejszył się o 9,1 tys. sztuk (do 49,6 tys. sztuk). Zredukowany został niewielki eksport do Belgii, do Słowenii i do Chorwacji. Spadek eksportu…
25 kwietnia 2013

Analiza cen nawozów mineralnych

Opracowanie: Salomea Antoniak
Ostatnie trzy lata są dla naszego rolnictwa pomyślne, bo wreszcie ceny płodów rosły szybciej niż środków do produkcji rolnej. Ogólna stabilizacja cen zarówno płodów rolnych, jak i środków produkcji, w tym nawozów mineralnych, wpłynęła na poprawę wzajemnych relacji, gdzie na zakup 1 kg NPK należy aktualnie przeznaczyć równowartość 4,4 kg pszenicy. Jest to według badań IERiGŻ o 0,8 kg mniej niż przed rokiem. Wzrost cen surowców do produkcji oraz wyższe koszty transportu nie pozwalają na utrzymanie dotychczasowych cen nawozów wieloskładnikowych oraz azotowych. W lutym wszystkie fabryki podniosły ceny od kilku do kilkudziesięciu złotych na tonie. Pod koniec stycznia również zauważyć…